Medewerkersbetrokkenheid | Smurfit Kappa

Betrokkenheid van medewerkers

Tevreden medewerkers 

Jouw mening telt bij Smurfit Kappa

In 2014 begonnen we met MyVoice, onze eerste wereldwijde medewerkersbetrokkenheidsenquête. Meer dan 34.000 medewerkers namen deel aan MyVoice, wat ons cruciale inzichten bood in hun inzichten en suggesties hebben gegeven voor verbeteringen op de werkplek. Dit leidde tot praktische en tastbare resultaten die zijn omgezet in meer dan 1.200 ondernomen acties en verbeteringen in onze faciliteiten over de hele wereld. Deze kunnen worden verdeeld in drie categorieën:

  • Communicatie – betere communicatiekanalen zijn opgezet om de algehele prestaties van het bedrijf en lokale kwesties te communiceren.
  • Erkenning – het erkennen van teams en individuele medewerkers die de, aan in hun werk gestelde verwachtingen, te boven gingen.
  • Carrièremogelijkheden  – carrièremogelijkheden worden beter gedefinieerd op alle niveaus binnen de Group.

Het personeel heeft meer inspraak gekregen in de bedrijfsvoering en initiatieven die naar toekomstig succes leiden. Terugkoppeling over MyVoice was dan ook bijzonder positief.

In 2017 is de tweede MyVoice-enquête afgenomen en we zijn momenteel bezig de informatie daaruit te ordenen, wederom met de insteek de initiatieven en ideeën voor verbetering te implementeren.