2023-07-19T00:00:00

Handel nu: Wijzigingen in verpakkingsregels zullen stortvloed aan plasticvervuiling veroorzaken

Oproep om fouten te corrigeren in de voorgestelde amendementen op de EU-wetgeving inzake Verpakking en Verpakkingsafval die recyclebare materialen, zoals karton, zullen benadelen en tegelijkertijd de plasticindustrie zullen stimuleren.

Door Saverio Mayer, CEO Smurfit Kappa Europa

Stel je voor dat je verantwoordelijk bent voor het reguleren van verpakkingen in de Europese Unie. Je voert een aantal nieuwe regels in om afval en vervuiling te verminderen. Tot zover gaat het goed. Maar dan blijkt dat een amendement dat het hergebruik van verpakkingen verplicht stelt, een stortvloed aan plastic zal veroorzaken. Dat is precies het tegenovergestelde van wat je probeert te bereiken. Stem je er dan voor?

Het antwoord ligt voor de hand. Toch is dit precies het dilemma waar de EU nu voor staat, nu ze debatteert over voorgestelde amendementen op de Verordening Verpakking en Verpakkingsafval (PPWR).

Iedereen steunt wat de EU wil bereiken met deze verordening. Maar de recente amendementen zijn contraproductief. Ze zouden te algemeen verplichte regels voor hergebruik van transportverpakkingen opleggen. In de praktijk zou dit besluit recyclebare materialen, zoals karton, benadelen, terwijl het de plasticindustrie zou stimuleren.

Uit een analyse van de handelsorganisatie FEFCO blijkt dat de hoeveelheid onnodige plastic transportverpakkingen die wordt geproduceerd tegen 20401 zal zijn verdubbeld in plaats van aanzienlijk verminderd. Het is niet mogelijk om plastic te recyclen zonder het giftiger te maken. Maar dat betekent niet dat we moeten opgeven en accepteren dat het produceren van meer materiaal voor hergebruik een goed alternatief is.

"In plaats van aanzienlijk te worden verminderd, zal de hoeveelheid onnodige plastic transportverpakkingen die wordt geproduceerd tegen 2040 zijn verdubbeld."

Ons hele bedrijf bij Smurfit Kappa is opgebouwd rond het verminderen van de milieu-impact van verpakkingen op de planeet en het verbeteren van toeleveringsketens voor miljarden mensen. We gebruiken onze expertise in innovatie om duurzame verpakkingen te ontwikkelen, met name vervangingsmiddelen voor plastic. Deze zijn hernieuwbaar, recyclebaar en biologisch afbreekbaar. We recyclen de vezels van onze dozen 25 keer tijdens hun levensduur. Aan het einde keren ze gewoon terug naar de natuur.

"Plastic blijft altijd. Het wordt gemaakt van fossiele brandstoffen en wereldwijd wordt slechts 9 procent gerecycled2. Dit is een vreselijke combinatie. Zelfs de kleine hoeveelheid plastic die uiteindelijk gerecycled wordt, zal op een dag verbrand worden en CO2 uitstoten, of als zwerfafval terechtkomen. Het keert niet terug naar de aarde zoals karton".

Producten op papierbasis zijn daarentegen volledig hernieuwbaar, recyclebaar en biologisch afbreekbaar. Karton in het bijzonder speelt een belangrijke rol in de overgang van de EU naar een circulaire economie.

We hebben een uitstekend, hoogwaardig recyclingsysteem voor karton, met een recyclingpercentage van meer dan 90 procent, het hoogste van alle verpakkingsmaterialen in Europa. Verpakkingen van golfkarton hebben een gemiddelde gerecyclede inhoud van 89 procent3.

Karton moet altijd een uitzondering moeten zijn voor elke verplichte doelstelling voor hergebruik. We hebben een stem verdiend in dit debat omdat we de industrie blijven leiden op het gebied van duurzaamheid en een grote rol spelen in het drastisch verminderen van het plasticgebruik. We zamelen gebruikte verpakkingen in en hergebruiken meer dan 90 procent als onderdeel van ons circulair bedrijfsmodel. Vorig jaar was 94,3 procent van onze verpakkingen Chain of Custody gecertificeerd volgens FSC, PEFC of SFI duurzaamheidsnormen.

"Plastic blijft altijd. Het wordt gemaakt van fossiele brandstoffen en wereldwijd wordt slechts 9 procent gerecycled. Dit is een vreselijke combinatie."

Merken als The North Face hebben doelen gesteld om plastic te verminderen en Smurfit Kappa heeft hen daarbij geholpen - bijvoorbeeld door polybags geleidelijk te laten verdwijnen bij online bestellingen en duurzame papieren verpakkingen in te voeren. Het laatste wat de meeste organisaties willen is de hoeveelheid plastic die ze gebruiken te vergroten. Niet alleen klanten zijn bezorgd, maar elk bedrijf vertrouwt op de natuur voor stabiliteit en veiligheid.

We willen deze vooruitgang niet terugdraaien en een overwinning geven aan de economie van gisteren. We suggereren niet dat er absoluut geen plaats is voor plastic waar andere methoden nog niet bestaan. Er zijn legitieme toepassingen voor bijvoorbeeld medische apparatuur of bepaalde vloeistoffen. Maar we hebben het over een verdubbeling van de plastic verpakkingen die worden gebruikt om goederen te verplaatsen. Dat is onaanvaardbaar.

We hebben een uitstekend, hoogwaardig recyclingsysteem voor karton, met een recyclingpercentage van meer dan 90 procent, het hoogste van alle verpakkingsmaterialen in Europa.

Doelstellingen als deze moeten alleen worden ingevoerd als er geen twijfel over bestaat dat ze goed zijn voor de samenleving, natuurlijke ecosystemen en de economie. Campagnevoerders als Greenpeace hebben gelijk als ze zeggen dat een toenemend gebruik van plastic "inherent onverenigbaar is met een circulaire economie"4. Er wordt terecht op gewezen dat de productie van plastic nog steeds dringend moet worden teruggedrongen. Tenzij dit soort algemene doelstellingen wordt verworpen of gewijzigd, zal het ons in de tegenovergestelde richting sturen.

 

(1) https://www.politico.eu/sponsored-content/plastic-economy-the-unintended-consequence-of-reuse-targets

(2) https://www.unep.org/news-and-stories/story/plastic-treaty-progress-puts-spotlight-circular-economy

(3) https://www.fefco.org/lca/

(4) https://ipen.org/news/new-greenpeace-report-calls-out-toxic-hazards-recycled-plastic#:~:text=The%20report%2C%20%22Forever%20Toxic%3A,be%20hazardous%20to%20human%20health