Consumers say sustainable packaging influences their purchasing decisions
2021-09-16T00:00:00

Consumenten zeggen dat duurzame verpakkingen hun aankoopbeslissingen beïnvloeden

- 64% meer geneigd om te kopen bij detailhandelaars met duurzame verpakking

- 50% is bereid meer te betalen voor duurzame verpakking en levering

- Kansen voor detailhandelsmerken om consumentenvertrouwen op te bouwen


Een nieuw rapport van Drapers, de B2B-publicatie over de detailhandel in mode, in samenwerking met Smurfit Kappa, marktleider binnen de paierverpakkingsindustrie, heeft aangetoond dat verpakkingen belangrijk zijn voor Britse consumenten en een belangrijke rol spelen bij de aankoopbeslissingen van shoppers. Bijna tweederde van de ondervraagden (64%) verklaarde dat ze eerder iets van een merk of detailhandelaar zullen kopen als die een duurzame verpakking gebruikt.  

Duurzame verpakking versterkt de perceptie van merken

In het rapport ''Drapers’ Sustainability and the Consumer 2021,'' verklaarden modeconsumenten dat het verpakkingsmateriaal waarin hun aankopen worden geleverd van belang is, waarbij 73% verklaarde dat het gebruik van papieren of kartonnen verpakkingen voor hen belangrijk is bij de beoordeling van de mate van duurzaamheid van een merk. Nog eens 77% verklaarde dat merken zo min mogelijk verpakking moeten gebruiken, terwijl twee derde (66%) aangaf dat het voor hen belangrijk is dat de verpakking kan worden gerecycled.

Maar, en dat is misschien nog belangrijker voor de detailhandel, bijna de helft (49%) van de ondervraagde modeconsumenten zegt meer te willen betalen voor zowel een duurzame verpakking als een duurzame levering. Bovendien zegt een derde (33%) wel eens een aankoop te hebben afgewezen vanwege een niet-duurzame verpakking.

In een reactie op het belang voor retailers om duurzame verpakkingen te introduceren, zei Eddie Fellows, CEO van Smurfit Kappa UK en Ierland: "Verpakkingen zijn een zichtbaar en tastbaar signaal van de inzet van een merk voor duurzaamheid. Het rapport benadrukt hoe duurzaam verpakken steeds meer een belangrijke beslissingsfactor wordt voor consumenten die mode kopen en een indicatie is van de duurzame status van een merk. Het onderstreept ook hoe belangrijk het is dat bedrijven begrijpen welke mogelijkheden er zijn om over te stappen op duurzame verpakkingen, welke gevolgen het niet nemen van maatregelen heeft voor de reputatie en welke rol duurzame verpakkingen kunnen spelen bij het bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen.

"Bij detailhandelaars heerst vaak het misverstand dat de omschakeling naar een groenere toeleveringsketen grote investeringen zal vergen. Wij werken nauw samen met onze klanten om hen te helpen begrijpen wat de lange termijn kostenvoordelen zijn van het optimaliseren en vergroenen van hun verpakkingsleveringsketen."

Vertrouwenskloof tussen consumenten en merken, maar bereidheid tot verandering

In het rapport wordt ook gewezen op een kans voor merken en bedrijven om het vertrouwen van de consument te winnen. Consumenten willen duurzamer zijn. Het is vaak zo dat consumenten niet weten welke merken zich inzetten voor duurzame praktijken. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan twee derde (69%) van de consumenten stelt dat zij merken en detailhandelaren die zeggen dat zij duurzaam zijn, niet altijd vertrouwden en dat slechts 36% geloofd dat merken en detailhandelaren genoeg doen om duurzaam te zijn

Voor consumenten is het echter vaak een uitdaging om uitsluitend duurzame keuzes te maken. Shoppers hebben een druk leven en hebben vaak tegenstrijdige prioriteiten. De prijs kan een barrière blijven voor modeaankopen: 76% van de consumenten verklaart dat ze meer duurzame mode zouden kopen als die betaalbaarder was. Samen met de bevinding dat de helft van de consumenten bereid is meer te betalen voor duurzame verpakking en levering, tonen de consumenten aan dat ze steeds meer belang hechten aan duurzaamheid bij hun aankoopbeslissingen.

Verwachting voor leiderschap

Uit het onderzoek is gebleken dat de consumenten van mening zijn dat de detailhandel (43%) het voortouw zou moeten nemen bij het verbeteren van de prestaties op het gebied van duurzame mode, vóór de overheid (27%) en de consumenten zelf (12%). Desondanks is slechts 27% van de consumenten van mening dat de detailhandel het voortouw neemt.

Tony Smurfit, Group CEO van Smurfit Kappa, reageert: "Duurzaamheid is een van de uitdagingen van onze tijd. Verpakkingen bieden een duidelijke kans voor merken en detailhandelaren om hun duurzaamheid aan te tonen. Met de voortdurende groei van eCommerce vormen passende, duurzame verpakkingen een nog belangrijker onderdeel van de merkervaring. Wij blijven samenwerken met een toenemend aantal van onze klanten die inspelen op de groeiende vraag naar duurzame verpakkingen. En bedrijven die ernaar streven om hun verplichtingen na te komen en te versnellen, om te zorgen voor een betere planeet voor iedereen."

 

 

 Bekijk onze mode verpakkingsoplossingen