Nieuw onderzoek: duurzaamheid blijft topprioriteit voor bedrijven door bewust consumentisme
2020-05-26T00:00:00

Nieuw onderzoek toont aan dat duurzaamheid door Bewust consumentisme voor bedrijven topprioriteit blijft

  • 61% van de consumenten verwacht dat de merken waarvan zij kopen een duidelijke duurzaamheidsaanpak hebben
  • Klantbeleving / -tevredenheid is de belangrijkste maatstaf die bedrijven (58%) gebruiken om return on investment van duurzaamheidsactiviteiten te meten
  • Tweederde van Britse bedrijven heeft moeite om de impact van hun duurzaamheidsstrategie te meten
  • Duurzaamheid blijft een prioriteit voor bedrijven in het post Covid-19 tijdperk

Een nieuw onderzoek van verpakkingsleider Smurfit Kappa heeft inzicht gegeven in de wijze waarop Bewust Consumentisme (Conscious Consumerism) de noodzaak voor Britse organisaties om duurzaamheid in de bedrijfsvoering te verankeren, blijft stimuleren. Terwijl er een groeiende vraag onder een nieuwe generatie consumenten is naar meer transparantie inzake de duurzaamheidsaanpak van bedrijven, benadrukt het onderzoek ook hoe twee derde van de Britse bedrijven worstelde om de bottom-line impact van hun duurzaamheidsstrategieën te meten. 

Het onderzoek "De balans tussen duurzaamheid en winstgevendheid", dat werd uitgevoerd onder 200 topmanagers en 1500 consumenten in het Verenigd Koninkrijk, kijkt naar de opvattingen van het bedrijfsleven en consumenten over duurzaamheid en hoe zij zich aanpassen om een duurzamere toekomst te creëren.

Het effect van consumenten

Uit het onderzoek bleek dat 61% van de consumenten verwacht dat de merken waar ze van kopen een duidelijke duurzaamheidsaanpak hebben. Terwijl 65% van de consumenten zegt dat de prijs nog steeds een belangrijke factor is in hun aankoopbeslissing, zegt meer dan de helft in de afgelopen zes maanden een product te hebben gekocht omdat het een herbruikbare of biologisch afbreekbare verpakking had en geeft 56% aan meer betaald te hebben voor een product of dienst dat duurzaam was ingekocht. 

In zijn commentaar op het onderzoek zei Steven Stoffer, Group VP Duurzaamheid en Ontwikkeling bij Smurfit Kappa: "In het verleden werd duurzaamheid meer beschouwd als een bedrijfsthema, maar nu wordt de duurzaamheidsagenda gedreven door de consument. Terwijl dit onderzoek werd uitgevoerd vlak voor de Covid-19 pandemie, zien we steeds meer bewijs dat deze trends zich zullen voortzetten als onze economieën weer opengaan.
  
"Vóór de pandemie eisten consumenten steeds vaker duurzame en ethisch verantwoorde producten en recent onderzoek in de VS wijst erop dat Covid-19 de vraag van de consument naar duurzame producten niet heeft verminderd".
  
De drijvende kracht van Bewust Consumentisme wordt weerspiegeld door het onderzoek: 63% van de bedrijven geeft aan dat hun houding ten opzichte van duurzaamheid klantgericht is. De helft van de organisaties zegt echter ook dat een groter bewustzijn van de klant (en de consument) van de effecten van hun duurzaamheidsaanpak het meest gunstig zal zijn voor hun impact op de lange termijn.   

Uit het onderzoek blijkt ook dat 69% van de consumenten moeite heeft om vast te stellen of merken duurzaamheid in de praktijk brengen.
   
"Dit suggereert dat er een kenniskloof is tussen merken en consumenten en geeft aan dat merken de plicht hebben om beter te communiceren over wat ze doen op het gebied van duurzaamheid. In het algemeen is meer educatie nodig en als merken dit goed kunnen doen, zal dit de relatie tussen merk en consument enorm versterken", aldus Stoffer.

Duurzaamheid en financiële voordelen

Verbeterde klantbeleving / -tevredenheid is de belangrijkste maatstaf die bedrijven in het Verenigd Koninkrijk (58%) gebruiken om het rendement van duurzaamheidsinspanningen te meten. Uit het onderzoek blijkt echter ook dat slechts 18% van de organisaties momenteel het resultaat van hun duurzaamheidsactiviteiten meet, waarbij 4 op de 10 bedrijven zeggen dat het meten ervan de belangrijkste belemmering is voor de implementatie van duurzame praktijken.
 
Het onderzoek toont ook aan dat 82% van de topmanagers duurzaamheid als een langetermijninvestering beschouwt in plaats van als een kostenpost. Cruciaal is dat dit de regels van de financiële verslaglegging in bijna driekwart van de bedrijven verandert. Minder dan de helft van de organisaties heeft echter het vermogen om duurzaamheid te koppelen aan financiële resultaten.
 
Ken Bowles, Smurfit Kappa Chief Financial Officer, zei: "Nu we onzekere economische tijden ingaan, stellen bedrijven alles in het werk om zich te herstellen en richten ze zich op de wederopbouw voor wanneer de beperkingen op het gebied van de volksgezondheid versoepeld gaan worden. Zoals we hebben geleerd van economische dalingen in het verleden, moeten leiders ook de toekomst in het oog houden, waarin duurzaamheid een kernpijler van de bedrijfsstrategieën zal zijn - de klimaatcrisis zal na Covid-19 blijven bestaan. Dit onderzoek benadrukt nu meer dan ooit de noodzaak om een omgeving te creëren waarin bedrijven duurzame praktijken kunnen omarmen zonder de druk van extra kosten.
 
"Dit vereist een dialoog met meerdere belanghebbenden; industrie, overheid, regelgevers en consumentenvertegenwoordigers. Dit om ervoor te zorgen dat er een collectieve aanpak wordt overeengekomen om de financiële kant van duurzaamheid toegankelijker te maken voor het bedrijfsleven.

"Smurfit Kappa publiceert jaarlijks de voortgang van haar duurzaamheidsdoelstellingen voor de lange termijn in haar Sustainable Development Report, dat transparantie biedt en onderbouwt hoe we onze toezeggingen op het gebied van duurzaamheid waarmaken. De Groep heeft ambitieuze langetermijndoelstellingen geformuleerd op vijf belangrijke gebieden waar het een verschil kan maken op het gebied van duurzaamheid", voegde Bowles eraan toe. 

"De afgelopen decennia hebben we projecten geïmplementeerd die zowel de vakjes duurzaamheid als financieel rendement aanvinken, zoals bijvoorbeeld de grote ombouw van onze Townsend Hook Papierfabriek in Kent, die de capaciteit met 3% heeft verhoogd en tegelijkertijd de energie met 15% heeft verminderd. Ook het energieverbruik per ton daalde met 18%. Het meetbaar, transparant en tastbaar maken van de duurzaamheidsprestaties voor onze belanghebbenden is een aanpak die we hebben ingevoerd sinds we in 2007 zijn begonnen met het rapporteren van onze vooruitgang".
 
Duurzaamheid blijft

Door het groeiende sociale- en milieubewustzijn neemt de druk op bedrijven toe om een rol te spelen bij het verminderen van de gevolgen van klimaatverandering en afval. Uit het onderzoek blijkt dat 72% van de bedrijven duurzaamheid als een blijvende trend ziet. 

Tony Smurfit, CEO van Smurfit Kappa Group, zei: "We zijn de afgelopen maanden wereldwijd geconfronteerd met één van de grootste uitdagingen voor onze gezondheid en ons levensonderhoud, maar klimaatverandering en duurzaamheid zullen de existentiële uitdaging van onze tijd blijven. Mensen beseffen dat de tijd dringt om het probleem aan te pakken. Als we naar de toekomst kijken moet duurzaamheid centraal blijven staan op de wereldwijde zakelijke agenda".

Duurzaamheid levert ook groeikansen voor bedrijven op; 83% van de bedrijven omschrijft duurzaamheid als een zakelijke kans die moet worden benut. 

"Duurzaamheid is een katalysator voor groei, maar bedrijven zullen een evenwicht moeten vinden tussen duurzaamheidsactiviteiten en winstgevendheid als ze op lange termijn willen zorgen voor een buy-in van belanghebbenden. De bedrijven die nu de waarde van investeren voor de lange termijn zien, zullen gepositioneerd zijn om te winnen in de toekomst," concludeerde Smurfit.

De resultaten van het onderzoek zijn verder te lezen in het "Duurzaamheid Verandert het Bedrijfsleven Voorgoed" rapport welke hier beschikbaar is om te downloaden.