Smurfit Kappa, HVC en Bluemats plannen eerste recyclingfaciliteit in Nederland voor meerlagig karton
2019-10-21T00:00:00

Smurfit Kappa heeft samen met HVC en Bluemats een ambitieus plan onthuld voor de eerste recyclingfabriek in Nederland die volledig gericht is op drankkartons

Momenteel vormt de recycling van drankenkartons, zoals die voor melk of vruchtensap, een infrastructurele uitdaging omdat ze in drie materialen moeten worden gesplitst: papier, plastic en aluminium. De geplande nieuwe faciliteit zal de mogelijkheid hebben om snel de componenten van de drankenkartons van elkaar te scheiden en ze te sorteren, zodat de materialen kunnen worden gebruikt om nieuwe producten te maken. Koffiekopjes voor eenmalig gebruik, die ook uit meerdere lagen bestaan, zijn ook opgenomen in het plan.

Meer dan de helft van de in Nederland gebruikte drankenkartons wordt verbrand of weggegooid in restafvalkanalen, de rest wordt naar andere landen geëxporteerd voor recycling. Een nieuwe binnenlandse faciliteit zou een enorm voordeel zijn, zowel vanuit milieu- als logistiek oogpunt.

Binnen dit project brengt Smurfit Kappa jarenlange ervaring met papier recycling installaties in, welke erkend zijn met een European LIFE grant. HVC heeft ervaring met het duurzaam inzamelen van afval en Bluemats zorgt voor het verwerken en scheiden van het plastic en aluminium.

Henk Hoevers, VP Paper Technology bij Smurfit Kappa, vertelde: “We zijn blij om betrokken te zijn bij een project dat het potentieel heeft om een grote uitdaging op te lossen en mogelijk de huidige recycling ratio van papier - 85% - nog verder verbetert.

“Samen plannen onze drie bedrijven een state-of-the-art installatie die deze specifieke stroom van meerdere materialen, die normaal afgestoten wordt, aankan. Het is uniek om alle drie gescheiden stromen papier, plastic en aluminium te gebruiken voor verdere recycling.

“Dit plan is helemaal in lijn met de circulariteit die in al onze activiteiten terugkomt en sluit aan bij ons Better Planet Packaging initiatief, waarmee we verpakkingsafval willen terugdringen.”

Dennis Froeling, Business Developer bij HVC, voegt daaraan toe: “Op dit moment worden meerlagige kartons elders in Europa gerecycled, voornamelijk in Duitsland.

“We willen ervoor zorgen dat de meerlagige drankenkartons afkomstig van ons sorteercentrum in Heerenveen en van SUEZ in Rotterdam worden gerecycled in Nederland. Hiermee verbinden we de hele keten van inzameling naar transport, verder naar het sorteren en ten slotte het verwerken van de grondstoffen.”

Plannen voor de nieuwe faciliteit zullen in de komende zes maanden verder worden ontwikkeld, voorafgaand aan een definitief besluit.