2017-05-18T12:00:00

Smurfit Kappa viert decennium van uitstekende prestaties op het gebied van duurzaamheid

Volgens haar tiende jaarlijkse duurzaamheidsrapport dat vandaag werd gepubliceerd, is Smurfit Kappa op de goede weg om haar ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen voor 2020 te realiseren.

In de tien jaar sinds het bedrijf begon met formele metingen van haar impact op duurzaamheid, heeft Smurfit Kappa de volledige ‘Chain of Custody’-certificering behaald voor haar gehele toeleveringsketen van grondstoffen. Tegelijkertijd heeft het bedrijf haar CO₂-uitstoot met 23% verlaagd en de kwaliteit van het afvalwater met 32% verbeterd, waarmee beide aspecten op koers liggen voor de doelstellingen voor 2020 van respectievelijk 25% en 33%.

Het duurzaamheidsrapport van Smurfit Kappa, waarin de jaarlijkse meetresultaten en vorderingen worden vermeld van de vijf prioriteitsgebieden (Bos, Klimaatverandering, Water, Afval en Mensen), laat zien dat de verpakkingsgigant de afgelopen tien jaar ook een aanzienlijke vermindering heeft gerealiseerd van de hoeveelheid afval die naar de stortplaats werd gestuurd en dat het bedrijf €60 miljoen heeft geïnvesteerd in waterzuiveringsinstallaties.

Smurfit Kappa viert ook meer dan tien jaar aan investeringen in sociale en wetenschappelijke projecten die zijn bedoeld om de gemeenschappen te ondersteunen waarin het bedrijf actief is. Er is meer dan €30 miljoen geïnvesteerd in projecten die variëren van het aanbieden van betere voorzieningen en speltherapie op een school voor kinderen met een handicap in Italië, tot het samenwerken met Colombiaanse universiteiten om de flora en fauna in de bossen van het bedrijf te bestuderen en te beschermen.

“Smurfit Kappa neemt haar verantwoordelijkheid in het creëren van een duurzame toekomst door een winstgevend bedrijf op te bouwen op basis van duurzame principes. Wij zullen innovatieve manieren blijven ontwikkelen om duurzaam te zijn, zodat we waarde kunnen creëren voor zowel onze klanten als onze aandeelhouders”, aldus Tony Smurfit, CEO van Smurfit Kappa.

Steven Stoffer, Group Vice President of Development, verantwoordelijk voor duurzaamheid binnen Smurfit Kappa, zei: “In vergelijking met andere verpakkingsmaterialen is papier het meest duurzaam. Daarom zit duurzaamheid ook in het DNA van ons bedrijf. Deze meest recente resultaten zijn een bevestiging van de bijdrage die iedereen van Smurfit Kappa levert om onze ambitieuze doelstellingen te realiseren. We zijn trots op de vooruitgang die we de afgelopen tien jaar hebben geboekt en zijn blij dat we op koers liggen om onze duurzaamheidsdoelstellingen voor 2020 te halen."

De belangrijkste bevindingen uit het rapport over 2016 zijn onder andere:

Bos

  • Meer dan 90% van de verpakkingsoplossingen die aan klanten worden geleverd, heeft nu een 'chain of custody'-certificaat

Klimaatverandering

  • Sinds 2005 is de CO2-uitstoot van fossiele brandstoffen per ton papier met 22,9% verminderd

Water

  • In elf papier- en kartonfabrieken zijn fabrieksspecifieke risicoanalyses van het water uitgevoerd
  • Sinds 2005 is het organische-stofgehalte in water ('COD') dat van papier- en kartonfabrieken in het milieu terecht is gekomen met 31,9% verlaagd

Afval

  • De hoeveelheid afval die naar een stortplaats ging is met 13,3 % verlaagd

Mensen

  • Veiligheid en gezondheid; Het aantal ongevallen die resulteren in verloren arbeidsuren (Lost Time Accidents) is in 2016 met 10% verlaagd
  • Er zijn meer dan 1.000 vervolgacties geïmplementeerd als gevolg van het onder medewerkers uitgevoerde tevredenheidsonderzoek MyVoice

Klik hier om het rapport over 2016 te downloaden