MVO | Smurfit Kappa Roermond Papier

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Zorg voor mens, milieu en omgeving

Bij Smurfit Kappa Roermond Papier staat duurzaam ondernemen hoog in het vaandel. Het is een centrale gedachte van waaruit wij denken en handelen. We werken constant aan procesverbetering om een zo positief mogelijke voetafdruk achter te laten en actief bij te dragen aan een duurzamere wereld. Zo werken we hard aan de uitvoering van plannen om ons energieverbruik en daarmee onze CO2 uitstoot te verminderen. Daarmee leveren we een bijdrage aan het oplossen van het klimaatprobleem. 

Daarnaast zijn we betrokken bij lokale en regionale activiteiten en ondersteunen diverse initiatieven. Bovendien is het ons streven een goed werkgever te zijn waar onze medewerkers zich gezien, gehoord en bovenal veilig voelen. Oftewel een prettige veilige werkomgeving met een open cultuur.

Energietransitie

Het hoofdthema om ons bedrijf verder te verduurzamen is de energietransitie. Ook al zijn we in Europa energiegebied de benchmark: we moeten onze CO2 uitstoot fors verlagen. We voeren jaar na jaar vele kleine en grote energiebesparende maatregelen uit in het kader van het Energie Efficiency Plan (EEP). We werken actief samen binnen de brancheorganisatie én met Limburgse bedrijven zoals vastgelegd in het Limburgs Energieakkoord (LEA) om te komen tot een CO2 -arme productie en bedrijfsvoering. We onderzoeken met Gemeente Roermond en andere partijen de mogelijkheden voor een Warmtenet waarbij restwarmte van ons bedrijf ingezet kan worden voor verwarming van omliggende bedrijven en woningen.

Sluiten van kringlopen door samenwerking 

We zetten reststromen van andere sectoren als grond- of hulpstof in. Omgekeerd hebben we voor onze eigen reststromen nieuwe toepassingen. Hergebruik van reststromen zit in het DNA van ons bedrijf en vormt een integraal en essentieel onderdeel van onze bedrijfsvoering. We streven een circulaire economie na, waar producten worden hergebruikt en zoveel mogelijk waarde uit grondstoffen wordt gehaald. We werken zoveel mogelijk met gesloten kringlopen. Intern én extern, binnen én buiten onze industrie. Samenwerking is cruciaal. De toekomstige industrie zal een veel hechtere samenwerking kennen tussen diverse industriële sectoren. Een reststroom voor de ene sector is een waardevolle grondstof voor een andere.

Bekijk onze voorbeelden hoe duurzaamheid geïntegreerd is bij Smurfit Kappa Roermond Papier.

Bekijk hier ons PFEC commitment

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Roermond Papier