Klankbordgroep

In 2018 heeft Smurfit Kappa Parenco een klankbordgroep in het leven geroepen. De klankbordgroep is opgericht omdat wij het belangrijk vinden te weten wat er leeft in onze omgeving en wij kunnen vertellen waar wij mee bezig zijn.

De verslagen van de bijeenkomsten worden hier gepubliceerd, zodat iedereen op de hoogte is van hetgeen aan de orde is. Van de bijeenkomst van de klankbordgroep op 9 september is een samenvatting gemaakt. Zowel de samenvatting als de notulen zijn onderstaand te vinden.