Duurzaamheid en accreditaties | Smurfit Kappa Parenco

Duurzaamheid en accreditaties

 

Binnen de papierindustrie en zeker binnen Smurfit Kappa wordt er al jaren met veel inzet gewerkt om de bedrijfsprocessen te verduurzamen.

Smurfit Kappa Parenco produceert sinds 2009 haar product op basis van 100% oud papier. Daarnaastwordt op dit moment ongeveer 40% van de benodigde warmte (stoom) op duurzame wijze opgewekt. Dit is - gelet op de benodigde hoeveelheid warmte - een grote prestatie.

De Nederlandse overheid streeft naar 14% duurzame opwekking in 2020. Wij hebben de doelstelling om ons energieverbruik met 30% te verlagen in een periode van 5 jaar.

Het vertrekpunt hierbij is het verbruik in 2012. Er zijn reeds diverse initiatieven genomen en goede resultaten geboekt. Deze doelstelling zal dan ook zeker worden gehaald.

De reststromen die ontstaan in het productieproces worden zoveel mogelijk gescheiden ingezameld en benut:

  • Elke m³ water wordt minstens 8 keer gebruikt in het productieproces voordat deze op de AWZ gereinigd en afgevoerd wordt.
  • Uit het afvalwater wordt biogas gemaakt. Dit gas wordt verstookt waardoor minder fossiel gas wordt gebruikt.
  • Metalen uit het oud papier worden aan metaal recycling bedrijven aangeboden.
  • Procesverliezen als gevolg van ontinkten (vnl. afgewerkte, kleine vezels) worden op de bio-centrale verbrand en leveren stoom.
  • Wat overblijft vanuit deze verbranding (papierkalk), ca. 30.000 ton/jaar wordt als grondstof gebruikt in de bouwmaterialenindustrie
  • Plastic uit het oud papier wordt nu nog apart aangeboden (ca. 35.000 ton/jaar). Wij onderzoeken of ook deze reststroom omgezet kan worden in producten of duurzame energie.

Dat wij voortdurend op zoek zijn naar effectieve oplossingen voor het verduurzamen van onze productie is terug te zien in de keurmerken die wij voeren:

  • PEFC
  • FSC®
  • Milieu systemen: ISO 14001
  • Energiemanagement ISO 50001.

Ook hebben wij voor ons verpakkingspapier het ISEGA certificaat.

Voor Smurfit Kappa Parenco betekent duurzaamheid ook zorgvuldig omgaan met grond- en hulpstoffen en proberen om kringlopen zoveel mogelijk te sluiten.