Themadag Duurzaam Verpakken | 22 mei 2019

Themadag - woensdag 22 mei 2019

Duurzaam verpakken: inzicht in de kansen en mogelijkheden van duurzaamheid in de keten

Het maximum aantal aanmeldingen voor deze themadag is bereikt. Je kunt je nog wel inschrijven, dan zorgen wij dat je op de reservelijst wordt geplaatst. Het is natuurlijk ook mogelijk om je voor één van de andere themadagen in te schrijven.

Een duurzame verpakking gaat verder dan enkel het gebruik van een duurzaam materiaal. Een verpakking kan om veel redenen duurzaam zijn. Denk hierbij aan reductie van benodigd materiaal, het elimineren van afvalstromen, het tegengaan van (voedsel-)verspilling en ga zo maar door. Het is interessant om te kijken op welke manier joúw bedrijf duurzaam kan verpakken.

Chris Bruijnes van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken vertelt over de ontwikkelingen die afgelopen jaren hebben plaatsgevonden op het gebied van duurzaamheid in verpakkingen. Daarnaast vind je in het Experience Centre informatie over de andere thema's die gedurende de week aan bod komen.

 

Sprekersprofiel

Chris Bruijnes (59) is sinds 1 augustus 2018 directeur van het KIDV. Met zijn komst wordt ook een nieuwe periode ingeluid: meer directe samenwerking met individuele bedrijven in duurzaam verpakken. Chris is chemicus en heeft ervaring op het gebied van publiek-private samenwerking in duurzame ontwikkeling. Zo heeft hij aan de wieg gestaan van Milieu Centraal en heeft hij onder andere met de bouw- en installatiesector gewerkt aan verduurzaming van woningen en gebouwen. Ook heeft hij met het MKB samengewerkt aan innovaties in de chemie- en energiesector.
 
Hij neemt je in vogelvlucht mee door de nieuwe praktijk van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken. Onderwerpen die aan bod komen zijn, de plannen van branches, de instrumenten die het KIDV inzet en de ervaringen van diverse bedrijven. Ook de nieuwste wetenschappelijke inzichten komen aan bod, zoals chemisch recyclen, innovaties in de sortering en recycling en ontwikkelingen in verpakkingsmaterialen.

Takeaways

Je verlaat ons Experience Centre met de de volgende inzichten:

  • Welke vormen duurzaam verpakken aan kan nemen
  • De invloed die duurzaam verpakken heeft op jouw bedrijf en het milieu
  • Welke stappen je kan nemen om duurza(a)m(er) te verpakken

Programma

09.30 uur  Inloop
10.00 uur  Presentatie Chris Bruijnes
11.15 uur  Pauze
11.45 uur  Ronde tafelgesprek
13.00 uur  Lunch en expositie Experience Centre

Duurzaam verpakken hoeft niet moeilijk te zijn. Kennisinstituut Duurzaam Verpakken zet zich in om bedrijven te adviseren en inspireren over duurzaam verpakken.

Daarnaast werken zij samen met verschillende branches om de productverpakkingsketen te verduurzamen en wetenschappelijke en praktisch toepasbare kennis te genereren.

Een goed voorbeeld is het model 'Vijf perspectieven op duurzaam verpakken®'. Met het model wordt duidelijk dat duurzaam verpakken verder gaat dan duurzaam verpakkingsmateriaal alleen. Naast materiaalkeuze en eigenschappen van product en verpakking, spelen ook de circulaire economie, beleid en strategie en consumentengedrag een rol.