Better Planet Packaging

Iniciatíva, ktorej cieľom je tvoriť obaly pre trvalo udržateľný svet


Cieľom iniciatívy Better Planet Packaging je redukovať odpad z obalov a reagovať na výzvy súvisiace s odpadom, ktorý končí v oceánoch a na skládkach po celom svete.

Ako líder vo výrobe udržateľných obalov nesieme zodpovednosť za riešenie výzvy, ktorej v dnešnej dobe čelí životné prostredie aj celá spoločnosť. Iniciatíva Better Planet Packaging pomôže vytvoriť udržateľnejšie obalové riešenia.

Obaly zohrávajú dôležitú úlohu v snahe znížiť množstvo odpadu a prostredníctvom Better Planet Packaging spoločnosť Smurfit Kappa využíva svoje možnosti v oblasti udržateľných materiálov, návrhu, recyklácie a znalosť obalov, aby vyvinula koncepty udržateľných obalov pre našich zákazníkov.

Ako odborníci na papierové obaly pri snahe realizovať Better Planet Packaging budeme:

  • Vytvárať inovatívne obalové riešenia pre našich zákazníkov
  • Navrhovať udržateľnejšie obalové alternatívy predovšetkým pokiaľ ide o nahrádzanie plastov (nielen jednorazových)
  • Naďalej zlepšovať dizajn výrobkov, aby sa zvýšila miera recyklácie a naďalej zlepšovať spôsob, akým zbierame odpad v našich závodoch na recykláciu
  • Zlepšiť funkčnosť obalových dizajnov s cieľom vyvinúť nové možnosti použitia
  • Inšpirovať zákazníkov a zamestnancov, aby pochopili úlohu, ktorú zohrávame pri riešení tohto celosvetového problému

Iniciatíva Better Planet Packaging však nemá ovplyvniť len to, čo robíme ako spoločnosť, jej cieľom je tiež využiť našu znalosť priemyslu na to, aby sme zapojili širokú škálu partnerov a pomohli ku komplexnejšej, zmysluplnejšej diskusii o tom, ako máme všetci postupovať udržateľnejšie pri návrhoch a využívaní obalov. Účel Better Planet Packaging je pomôcť eliminovať odpad.

Ak potrebujete pomôcť s implementáciou udržateľnejších obalových riešení, vyplňte formulár uvedený nižšie alebo si na našej firemnej web stránke (v angličtine) pozrite príklady skvelých nápadov.

Napíšte nám ešte dnes

Týmto potvrdzujem, že som si prečítal (-a) vyhlásenie o ochrane osobných údajov a súhlasím s jeho obsahom. Kontaktujte nás kedykoľvek v prípade námietok proti spracovaniu osobných údajov na marketingové účely.