Trvalá udržateľnosť

Zaväzujeme sa riadiť naše závody trvalo udržateľným spôsobom.

Ako jeden z najväčších výrobcov papierových obalov na svete využívame model obehového hospodárstva, aby malo každé vlákno zabezpečenú udržateľnosť.

Vďaka rozsiahlej pôsobnosti v Európe, Severnej a Južnej Amerike má spoločnosť Smurfit Kappa vplyv na hodnotový reťazec obalových výrobkov. Snažíme sa do priemyslu vniesť pozitívne zmeny: od využívania udržateľných zdrojov našich hlavných surovín až po minimalizáciu dopadu našej prevádzky a zmenšenie environmentálnej stopy zákazníkov a spotrebiteľov.

Zmena svetového hospodárstva z lineárneho na obehové bude kľúčom k zvládnutiu výziev v oblasti udržateľnosti. Táto zmena prinesie novú éru príležitostí z pohľadu účinnosti materiálu, sociálneho začlenenia a kreatívneho prístupu k výrobkom a službám.

Pre Smurfit Kappa je obehové hospodárstvo zmysluplné aj z podnikateľského hľadiska: obnovujeme potrebné prírodné zdroje, vo výrobkoch používame 75% recyklovaných vlákien a vždy, keď je to možné, materiály znovu použijeme. Neustále skúmame nové príležitosti, ako zlepšiť účinnosť materiálov, ako ich inovovať a znovu použiť. Naším cieľom je udržať si pozíciu lídra aj po tom, čo sa obehové hospodárstvo stane novou normou.

Cesta za globálnou udržateľnosťou vytvára nové obchodné príležitosti a podporuje inovácie. Všetci si musíme stanoviť spoločné ciele. Ciele udržateľného rozvoja OSN ponúkajú oboje, preto Smurfit Kappa urobí všetko pre to, aby ich pomohla naplniť.


V prípade otázok k trvalej udržateľnosti v podnikaní,  vyplňte nižšie uvedený formulár, podrobnejšie informácie nájdete aj na našej firemnej web stránke (v angličtine).

Napíšte nám ešte dnes

Týmto potvrdzujem, že som si prečítal (-a) vyhlásenie o ochrane osobných údajov a súhlasím s jeho obsahom. Kontaktujte nás kedykoľvek v prípade námietok proti spracovaniu osobných údajov na marketingové účely.