Trvalá udržateľnosť

Zaväzujeme sa riadiť naše závody trvalo udržateľným spôsobom.

Ako jeden z najväčších výrobcov papierových obalov na svete využívame model obehového hospodárstva, aby malo každé vlákno zabezpečenú udržateľnosť.

Vďaka rozsiahlej pôsobnosti v Európe, Severnej a Južnej Amerike má spoločnosť Smurfit Kappa vplyv na hodnotový reťazec obalových výrobkov. Snažíme sa do priemyslu vniesť pozitívne zmeny: od využívania udržateľných zdrojov našich hlavných surovín až po minimalizáciu dopadu našej prevádzky a zmenšenie environmentálnej stopy zákazníkov a spotrebiteľov.

Zmena svetového hospodárstva z lineárneho na obehové bude kľúčom k zvládnutiu výziev v oblasti udržateľnosti. Táto zmena prinesie novú éru príležitostí z pohľadu účinnosti materiálu, sociálneho začlenenia a kreatívneho prístupu k výrobkom a službám.

Pre Smurfit Kappa je obehové hospodárstvo zmysluplné aj z podnikateľského hľadiska: obnovujeme potrebné prírodné zdroje, vo výrobkoch používame 75% recyklovaných vlákien a vždy, keď je to možné, materiály znovu použijeme. Neustále skúmame nové príležitosti, ako zlepšiť účinnosť materiálov, ako ich inovovať a znovu použiť. Naším cieľom je udržať si pozíciu lídra aj po tom, čo sa obehové hospodárstvo stane novou normou.

Cesta za globálnou udržateľnosťou vytvára nové obchodné príležitosti a podporuje inovácie. Všetci si musíme stanoviť spoločné ciele. Ciele udržateľného rozvoja OSN ponúkajú oboje, preto Smurfit Kappa urobí všetko pre to, aby ich pomohla naplniť.


Stanovili sme si za cieľ posilniť udržateľné podnikateľské postupy v piatich prioritných oblastiach.
 • Klimatické zmeny

  Minimalizovať fosílne emisie z 25% na 40% do roku 2030 v porovnaní s rokom 2005.
 • Lesy

  Naše udržateľné závody budú naďalej dodávať aspoň 90% výrobkov s certifikátom Chain of Custody.
 • Ľudia

  Chceme naďalej znižovať celkovú mieru zaznamenaných incidentov o 5% ročne.
 • Odpad

  Usilujeme sa viac recyklovať, aby sa objem odpadu posielaného na skládku znížil o 30% do roku 2025.
 • Voda

  Zvýšili sme náš cieľ súvisiaci s vypúšťanou vodou z jednej tretiny na 60% do roku 2025 v porovnaní s rokom 2005.

V prípade otázok k trvalej udržateľnosti v podnikaní,  vyplňte nižšie uvedený formulár, podrobnejšie informácie nájdete aj na našej firemnej web stránke (v angličtine).

Napíšte nám ešte dnes

Týmto potvrdzujem, že som si prečítal (-a) vyhlásenie o ochrane osobných údajov a súhlasím s jeho obsahom. Kontaktujte nás kedykoľvek v prípade námietok proti spracovaniu osobných údajov na marketingové účely.