Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek
Általános szerződési feltételek (ÁSZF)
Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a. s.,
székhelye: Továrenská č.1, 943 03 Štúrovo

1. Megrendelés módja és a megrendelés megerősítése
A konkrét áru kiszállítása a Vevő által kitöltött és az Eladó által megerősített megrendelés alapján történik.
A Vevő által küldött megrendelésnek a következő adatokat kell tartalmaznia:
a) a megrendelt áru mennyisége
b) a kívánt minőség, utalás az elküldött fajtára, márkanévre vagy mintára, valamint egyéb szükséges adatok
c) a kívánt méretek
d) a csomagolás típusa
e) az áruk kiszerelése, csomagolása és az áruk raklapon történő elhelyezésének kívánt módja (raklap-minta)
f) a kívánt szállítási idő
g) rendeltetési hely
h) a szállítóeszköz típusa
i.) ár és szállítási feltételek az INCOTERMS 2000 alapján

A Vevő köteles a megrendelést az Eladónak a megállapodás szerinti szállítási határidőn belül benyújtani. Ilyen megállapodás hiányában a Vevő köteles a megrendelést legkésőbb 21 naptári nappal a kívánt szállítási határidő előtt benyújtani.
Ha a megrendelés tartalmazza az összes fent felsorolt adatot, az Eladó a kézbesítéstől számított három munkanapon belül megerősíti. Ha a megrendelést később, mint 21 naptári nappal az áru szállítási határideje előtt kézbesítik az Eladónak, de tartalmaz minden szükséges adatot, az Eladónak joga van, de nem köteles azt megerősíteni. Ha a megrendelés nem tartalmazza az összes szükséges adatot, az Eladó értesíti a Vevőt a hiányosságokról, és kölcsönös konzultációt követően a Vevőnek pontosítania kell a megrendelést olyan módon, hogy az megfeleljen a szerződő felek követelményeinek.
A megrendelés visszavonása legkésőbb 5 nappal a megerősített szállítási határidő előtt lehetséges, ha az áru még nem lett legyártva. Ha az áru gyártás alatt áll, vagy a gyártási szakaszban van, a Vevő köteles megtéríteni az Eladónak az adott időszakban az adott megrendeléssel kapcsolatban felmerült összes költségét.

2. Az áru kézbesítésének módja
Az Eladó köteles az árut a Vevőnek a felek által megerősített megrendelésben megállapított szállítási feltételeknek megfelelően kiszállítani. Abban az esetben, ha a felek nem állapodtak meg a szállítási határidőről, a kereskedelemben szokásos szállítási időt kell alkalmazni; újonnan szerződött felek közötti, előzetes kereskedelmi együttműködés nélküli szerződés esetén a szállítási időt az Eladó határozza meg.
Az áruk sajátkezű elszállítása esetén (INCOTERMS FCA) az Eladó írásban értesíti a Vevőt az áru előkészítéséről, majd az írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Vevő köteles az árut átvenni (az írásbeli nyomtatványt e-mail követi).
Ebben az esetben az áru kiszállításának pillanataként az áru szállítóeszközre való berakodása értendő az Eladó telephelyén. A Vevő köteles a

kiállított számla esedékességén belül megfizetni a kiszállított áru vételárát.
Ha a Vevő a kézbesítés visszaigazolásával összhangban az értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül nem veszi át az árut, melyről megfelelően volt értesítve, az Eladó jogosult az árut a Vevőnek elküldeni és kiszámlázni a szállítás árát. Az áru kirakodásáról mindig a Vevő gondoskodik.

3. Tulajdonjog
A kiszállított áru tulajdonjoga teljes vételár Vevő általi megfizetés pillanatában száll át az Eladóról a Vevőre.

4. A reklamáció módja
Ha az Eladó az igazolt megrendelés szerint nem szállította az árut megfelelő mennyiségben, minőségben és kivitelben, akkor az áru hibás. A Vevőnek joga van az áru rejtett és nyilvánvaló hibáinak megkifogásolására.
Mennyiségi eltérések:
A gyártási technológiából kifolyólag az Eladó a következő mennyiségi tolerancián belül jogosult teljesíteni a vételi szerződést: ± 5%
A nyilvánvaló hibák olyan hibák, amelyeket a Vevő felismerhet, ha a szállítmányt a belső tartalom megtekintése nélkül megvizsgálja (ezek főleg mechanikai sérülések, a csomagolás módja és állapota, átázás, nyilvánvalóan hiányzó mennyiség ...).
A rejtett hibák alatt olyan hibák értendők, amelyeket csak a szállítmány kicsomagolásakor észlelhetnek (rejtett mennyiségi hibák, hibás méretek, elválás, nyomtatási eltolódás, görbe ragasztás stb.), melyek kívül esnek a SK Obaly Štúrovo a.s. külső specifikációinak határain.
Ha kiderül, hogy az áru a szállítás során megsérült, a Vevő köteles ezt a tényt (a szállítóeszköz vezetőjének megerősítésével) telefonon (+421 36 756 2680) haladéktalanul jelenteni. Egyúttal az áruról a szállítóeszközön még a kirakodás előtt fényképes dokumentációt kell készíteni. Az áru egyéb nyilvánvaló hibáit a Vevő az áru kézhezvételétől számított 5 napon belül reklamálhatja – a rejtett hibákat azonnal az észlelésüket követően, de legkésőbb az áru a Vevőhöz történő kiszállításának napjától számított 3 hónapon belül. Ha a Vevő nem nyújt be reklamációt a megadott határidőn belül, akkor elveszíti az áru hibáiból származó jogokat.

A reklamációnak – az áru hibajelentésnek tartalmaznia kell:
a) a szerződéses kapcsolat meghatározása, amely alapján a panasz tárgyát képező árut kézbesítették (az Eladó rendelési száma)
b) az igényelt termék neve, az áru kézbesítésének dátuma, a fuvarlevél száma
c) az állítólagos hiba leírása
d) megoldási javaslat, ill. követelések
e) a hibás áru mértéke
f) raklapcímke a reklamált raklapokról
g) nyilvánvaló mechanikai hibák esetén színes fényképes dokumentáció.

Az Eladó csak akkor köteles ellenőrizni a reklamáció megalapozottságát, ha a panaszt a jelen ÁSZF 4. pontjában megállapított határidőn belül nyújtják be az Eladónak, és az Eladónak lehetősége van megtekinteni az reklamált áru mennyiségének legalább 50% -át. Ilyen esetekben az Eladó vállalja, hogy 10 naptári napon belül írásbeli véleményt nyújt be a reklamációról, és javaslatot tesz annak megoldására.
Ha a követelést nem nyújtják be időben, vagy ha az Eladónak nem engedélyezik megtekinteni a reklamált áru legalább 50% -át, a Vevő nem jogosult a követelés rendezésére, és a teljes vételárat köteles megfizetni.
A Vevő és az Eladó megállapodnak abban, hogy amennyiben az Eladó elfogadja a reklamációt, azt a felek megállapodása alapján rendezik. Mennyiségi igények és az áruk szállítás közbeni károsodása esetén a Vevő köteles benyújtani a fuvarozó által aláírt kereskedelmi feljegyzést. Ha a kereskedelmi feljegyzést a Vevő nem nyújtja be, akkor a reklamációt nem fogadják el.

5. Raklapok és keretek csomagolása és kezelése
Az Eladó a megrendelt árut a Vevő igényei alapján EUR vagy atipikus raklapokon és kereteken szállítja a Vevő által a megrendelőben mellékelt raklap-minta alapján. A Vevővel kötött szerződés alapján az Eladó a raklapokat és kereteket a csomag részeként számlázza, vagy a raklapok visszatérítendőek. A raklapokkal kapcsolatban egyéb adás-vételi szerződéses kapcsolat nem megengedett. Az Eladó nem vásárolja vissza az áru kiszállításának részét képező raklapokat. A Vevő köteles a raklapokat a megállapodás szerinti, jó műszaki állapotú raklapnak megfelelően visszajuttatni, legkésőbb a beállított raklapszám elérése után vagy az áru Vevőhöz történő kiszállításától számított 30 napon belül. Ha a Vevő nem teljesíti ezt a kötelezettségét, az Eladónak joga van a raklapok és keretek kiszámlázására. Meghatározott raklapszám esetén mind az Eladó, mind a Vevő köteles pontos nyilvántartást vezetni az általuk szállított és visszaküldött raklapokról, és ezt a helyzetet kötelesek havonta kölcsönösen összehasonlítani (valamint ezt megerősíteni e-mailben).

6. A szerszámok kezelése
A nyomtató- és kimetszőszerszámok beszerzését az Eladó biztosítja a Vevő által jóváhagyott konstrukciós és grafikai terv alapján. Az Eladó a Vevővel kötött szerződéses megállapodás alapján a szerszámokat a megállapított áron számlázza ki a Vevőnek, vagy a költségeket beszámítja az áru eladási árába. A szerszám tulajdonjoga mindkét esetben a Vevőre száll, a tárolást az Eladó biztosítja a telephelyén.
A szerszámok elhasználódási ideje 500 ezer nyomás, amely után az Eladó köteles a szerszámot saját költségén megjavítani vagy kicserélni, a megjavított/cserélt szerszám tulajdonjoga az Eladóra száll.
Ha a Vevő birtokában lévő szerszámot 2 évig nem használták, az Eladó felkéri a vevőt, hogy vegye át a szerszámot vagy hagyja jóvá a szerszám megsemmisítését. A Vevő kérheti az Eladótól a szerszám tárolásának meghosszabbítását a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 6 hónapig. Ha a Vevő a felszólítás elküldésétől számított 1 hónapon belül nem válaszol az Eladó kérésére, az Eladó jogosult az eszközzel saját költségén rendelkezni.
Ha a szerszámot nem számlázzák ki, és szerződéses megállapodás alapján az áru árában nem szerepel, a szerszám az Eladó tulajdonában marad. Ebben az esetben az Eladó jogosult az eszközzel saját belátása szerint rendelkezni.6. Egyéb rendelkezések
Ha a Vevő által megrendelt áru a Vevő hibájából nem lett kiszállítva a megállapodás szerinti tárolási időtartamon belül, az Eladó, a Vevő előzetes értesítése után, leselejtezheti az árut, majd az áru kiszámlázását az eredetileg megállapodott áron.

7. Az ÁSZF érvényessége
Ez az ÁSZF minden visszaigazolt megrendelésre vonatkozik, és az Eladó és a Vevő közötti adásvételi szerződés szerves részét képezi.

Commerzbank AG, Bratislava, Slovak Republic EUR: IBAN SK62 8050 000 000 7008 4772 SWIFT: COBASKBX
ING BANK N.V.Hungary Branch, Budapest, Hungary HUF: IBAN HU36 1370 0016 0698 7000 0000 0000 SWIFT:INGBHUHB

Revízia: 4
Platné od: 15.06.2022 ST-FM-053