Smurfit Kappa Obaly Štúrovo

Lokalita
Oblasť podnikania
Adresa
Tel.číslo
Smurfit Kappa Obaly Štúrovo
Obaly z vlnitej lepenky
Továrenská 1, 943 03 Štúrovo
+421 36 756 2491
Smurfit Kappa Obaly Štúrovo

Adresa
Továrenská 1, 943 03 Štúrovo, Slovakia

Tel.číslo
+421 36 756 2491

Akreditácie
FSC®;ISO 9001;ISO 14001;BRC-IOP;OSHAS 18001

Produkty
Obaly z vlnitej lepenky ako štandardné krabice, tácky a obaly pre baliace linky (Wraparound) s viacfarebnou potlačou.

Špeciality
Obaly pre priamy predaj z regálov - Polyjoiner, obaly na potraviny a nápoje, silná lokálna podpora tvorby dizajnu a inovácií.

Products
Corrugated packaging such as standard cases, trays and wraparounds printed in multi-colours.

Specialities
Retail ready packaging - polyjoiner, food and beverage packaging, strong local design and innovation support.