Better Planet Packaging

Odgovor je bio u našim rukama sve vreme

Kada želimo promene, posežemo za kartonom

Najrecikliraniji material na svetu.

Razumemo izazove i promene koje treba preduzeti da bismo se pozabavili krizom klimatskih promena i smanjili otpad širom sveta. Znamo da ovo nije lako, ali verujemo da je pakovanje bazirano na papiru jedan od odgovora. Prirodno je bolje za planetu. Razvojem optimizovanih rešenja za pakovanje baziranom na papiru, možemo da pomognemo čitavom lancu, a i šire da smanjimo emisiju ugljenika i izbegnemo rasipanje ambalažnog otpada i drugih proizvoda.

Koristimo svoju snagu i stručnost u održivim materijalima da bismo razvili održiva rešenja za pakovanje za naše kupce koja su obnovljiva, dizajnirana da se mogu reciklirati i koja se zapravo recikliraju i ako se prirodno smeće biološki razgrađuju bez ostavljanja traga. Takođe stvaramo svet bez ambalažnog otpada, podržavajući concept zatvorenog kruga. Kao deo toga, igramo ulogu u sakupljanju iskorišćene ambalaže i ponovnoj upotrebi više od 90% ovog materijala u našem poslovnom modelu zatvorenog kruga.

Better Planet Packaging  nastoji da pozitivno utiče na milijarde lanaca snabdevanja i potrošača, smanjenjem uticaja ambalaže i njenih posledica na životnuj sredinu.

BETTER PLANET PACKAGING POČINJE SA PAPIROM
Kada je reč o ekološki prihvatljivim ambalažnim materijalima, papir ima sva neophodna svojstva - može se reciklirati, obnoviti I neprekidno ima najvišu stopu recikliranja u poslednjih nekoliko godina, čak i ako završi kao otpad, i dalje je biorazgradiv.
NAŠI BETTER PLANET PACKAGING PROIZVODI
Nastavićemo da usmeravamo industriju razvijajući koncepte i materijale ambalaže zasnovane na papiru, a koji su alternative današnjim neodrživim rešenjima ambalaže. To je izazov kojim se već bavimo inovacijama u dizajnu koje su pomogle našim kupcima da optimizuju svoju ambalažu, kako bi izbegli otpad proizvoda, smanjili specifičnost pakovanja i povećali reciklažu.
OPTIMIZACIJA ZELENIH LANACA SNABDEVANJA
Pored proizvodnje ambalaže na bazi papira, analizirali smo sa preko 95.000 kupaca širom sveta optimizaciju njihovih lanaca snabdevanja što je rezultiralo ekološkijim lancima snabdevanja I smanjenjem troškova.

Javite nam se danas

* Obligāti aizpildāmie lauki

Možete da postavite sledeće datoteke 5. Maksimalno (5MB) po datoteci

Možete se odjaviti u bilo kom trenutku preko linka za odjavu u email-u. U svakom trenutku imate pravo da uložite primedbu na obradu vaših podataka o licnosti za direktne marketinške potrebe stupanjem u kontakt sa nama.