Containerboard

Fluting od recikliranog materijala 1 (RF1)

Fluting od recikliranog materijala 1 je proizveden od 100% selektovanih recikliranih vlakana.

Fluting od recikliranog materijala 1 je proizveden od 100% selektovanih recikliranih vlakana.

Čvrstoća flutinga je garantovana dodavanjem skroba prilikom proizvodnje.

Koje su tehničke karakteristike ovog proizvoda?

  • Fluting od recikliranog materijala 1 je dostupan u gramaturama 100-170g/m2
  • Širok raspon gramatura nudi prosečne vrednosti SCTcd do 2,90kN / m (ISO 9895) i prosečne vrednosti CMT 30 do 280N (ISO 7263).
  • Može se koristiti u prehrambenoj industriji. Za svaku dodatnu deklaraciju ili sertifikat, molim kontaktirajte nas.
  • Moguće isporučivati rolne sa FSC® sertifikatom.

Za šta se ovaj proizvod obično koristi?

  • Prehrambena i industrija pića
  • Dugotrajni proizvodi
  • Tacne i podloške od talasastog kartona

Garantovane isporuke iz proverljivih izvora

Naš sertifikovani Lanac nadzora je vaša garancija proverljivo održivog lanca nabavke za ambalažu. U kompaniji Smurfit Kappa razumemo važnost održivosti u svemu što radimo i smatramo svojom odgovornošću da osiguramo da proizvodi koji se dostavljaju kupcima ispunjavanju najviše standarde lanca nadzora.


•100% papira proizvedeno i snabdeveno za naša rešenja za ambalažu poseduju sertifikate FSC®, PEFC™ ili SFI™ lanac nadzora
•90% ambalaža koje se dostave klijentima imaju sertifikat FSC®, PEFC™ ili SFI™ lanac nadzora


Potražite pečat dokaz na fakturi kako biste bili apsolutno sigurni u poreklo vaše papirne ambalaže.

Saznajte više o Lancu nadzora

Component "Related Products" has no content