Bosbeheer

 

Alle papieren verpakkingen worden gemaakt van houtvezels, een natuurlijke en hernieuwbare grondstof.

Binnen Smurfit Kappa is 75% van de vezels die we gebruiken afkomstig van gerecyclede bronnen en slechts 25% komt rechtstreeks uit vers hout.

We hebben zeer strikte normen om te garanderen dat al het hout dat wordt geleverd aan onze papierfabrieken die pulp verwerken, voldoet aan de hoogste ethische normen. Via directe plantage (zoals in Latijns-Amerika) en via een netwerk van vertrouwde en gecertificeerde leveranciers (Europa), hebben we een consistente benadering van onze houtvoorziening ontwikkeld. Chain-of-Custody-certificering (FSC® of PEFC™) is gerealiseerd voor de meeste van onze fabrieken en bosactiviteiten en 100% compliance is een duidelijke doelstelling.
 
Al ons hout komt uit gecultiveerde bossen (in tegenstelling tot primair bos). Voor het maken van papier gebruiken we meestal hout dat niet geschikt is voor andere industriële toepassingen, dus we werken complementair aan andere verantwoorde houtactiviteiten. Ons hout is hoofdzakelijk afkomstig van drie soorten bronnen.
 
Het uitdunnen van bossen - onvolwassen bomen gewonnen uit het gecultiveerde bos om degenen die overblijven te laten groeien naar een gezonde volwassenheid.

  • Volwassen boomtoppen en takken (rond hout gaat naar zaagmolens)
  • Zagerijafval (platen, spaanders en stof) - van de bouw en de houtindustrie.
  • Om het efficiënte gebruik van hout te maximaliseren, gebruiken we het 'ongebruikte' materiaal, zoals schors, bosresten of stronken, om biogene warmte en elektriciteit te genereren in HR-ketels met hoog rendement. Dit helpt te voldoen aan de energiebehoeften van onze pulpfabriek en tegelijkertijd de uitstoot van fossiele CO2 te beperken.

Ons duurzame inkoopbeleid beschrijft onze gedragscodes met betrekking tot alle leveringen van houtproducten, ongeacht of deze afkomstig zijn uit onze eigen bossen of gekocht zijn van externe leveranciers. Dit algemene beleid wordt toegepast in elk van de landen waar we actief zijn:
 
Colombia
Onze grootste bosplantages zijn in Colombia, waar we 67.000 hectare hebben, waarvan 64% commerciële plantages, 31% beschermd natuurlijk bos en 5% is voor infrastructuur.
 
Onze inspanningen zijn gericht op de genetische verbetering van de soorten die we planten (den en eucalyptus), hun fytosanitaire bescherming en de best practices in de boomkwekerij en bosbouw, waardoor een hogere productiviteit mogelijk is met een minimum aan land. Genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) worden niet gebruikt. Sinds 2003 werkt ons Colombiaanse bos onder een managementsysteem dat is gecertificeerd in overeenstemming met de Forest Stewardship Council (FSC®).
 
Spanje
We werken volgens een duurzaam bosbeheersysteem dat is gecertificeerd in overeenstemming met het programma voor de bevestiging van boscertificering (PEFC™). Central Forestal, een toegewijd bosbouwbedrijf, zorgt vanaf 1968 voor de relatie met de boseigenaren, belevert onze fabrieken in Spanje en ook de houtzagerijen in de regio die tegelijkertijd hun bijproducten leveren aan onze papierfabrieken. Bovendien zorgt het voor volledige naleving van de principes van de Smurfit Kappa-groep. Hun chain of custody is gecertificeerd onder PEFC™ - en FSC®-systemen.

Frankrijk
Het woud van pijnbomen uit de Aquitaine beslaat 0.9 miljoen hectare. Dit gecultiveerde bos is eigendom van particuliere eigenaren. Het wordt op een duurzame manier beheerd en is gecertificeerd PEFC™ en FSC® Beheerd hout.
 
Smurfit Kappa Comptoir du Pin, een toegewijd bosbouwbedrijf, werkt al meer dan 60 jaar samen met de particuliere eigenaren en bosonderzoeksinstituten aan het verbeteren van het concurrentievermogen van bossen op het gebied van genetica, fytosanitaire bescherming en oogstmethoden.
 
Sinds 2010 heeft Smurfit Kappa Comptoir du Pin een activiteit ontwikkeld om warmte en elektriciteit te genereren uit boomstronken.
 
FSC and PEFC
We erkennen en gebruiken de 2 grote internationale boscertificeringsregelingen, de Forest Stewardship Council (FSC®) en het programma voor de goedkeuring van boscertificering (PEFC ™).