Speak Up Service | Ethiek | Smurfit Kappa

Speak Up Service

 

Een ethische benadering in alles wat we doen

In 2019 heeft de Groep gewerkt aan een project dat zich toelegt op de herziening van onze Groepsethiek managementsystemen, coördinatie en sturing met als doel:

  • Een verbeterd rapportagekanaal en behandelproces voor casussen aanbieden, dat aansluit bij de drie onderliggende principes van Smurfit Kappa's Gedragscode: naleving van de wet, ethisch gedrag en toewijding aan kwaliteit en service.
  • Onze medewerkers een stem geven en de kans om wangedrag of mogelijk wangedrag in alle vertrouwen te melden, via een onafhankelijk kanaal zonder angst voor vergelding.

Het was onze ambitie om ervoor te zorgen dat we het beste proces hadden, met een hotline-gebaseerde service, beschikbaar voor alle medewerkers van kantoor tot productie, via alle belangrijke communicatiemiddelen, waaronder telefoon, e-mail en online in bijna 20 verschillende talen.'

Daartoe is het ‘Speak Up’ -platform gelanceerd, waarmee alle belanghebbenden gemakkelijk en vertrouwelijk elk probleem of geval van wangedrag kunnen melden. De dienst is 24/7/365 beschikbaar en garandeert de vertrouwelijkheid en/of anonimiteit van gebruikers en de verzekering tegen vergelding.

Ter ondersteuning van dit nieuwe initiatief hebben we ook onze zakelijke Gedragscode herzien en onze Rapportage te goeder trouw beleid & Klokkenluider Code in één enkel beleid geïntegreerd.

Klik hier om rechtstreeks naar de onafhankelijk beheerde Speak Up website te gaan.