2022-08-04T00:00:00

Smurfit Kappa’s circulaire aanpak ten gunste van lokale gemeenschap

Papierfabriek gaat huizen in de omgeving verwarmen

De papierfabriek van Smurfit Kappa in Nettingsdorf, Oostenrijk, heeft een duurzaam stadsverwarmingsproject gelanceerd dat na voltooiing ten goede zal komen aan 20.000 woningen in drie gemeenschappen. Het project zal overtollige warmte van de papierfabriek van Nettingsdorf opvangen om plaatselijke woningen, bedrijven en scholen te verwarmen.

De werkzaamheden voor dit ambitieuze project zijn begonnen met het graven van de eerste sleuven en het leggen van de leidingen in juni. Het gebouw voor de centrale warmtedistributie en bijhorende apparatuur zullen in de komende maanden worden opgetrokken. Het is de bedoeling dat een plaatselijke lagere school en de kleuterschool in Nettingsdorf begin volgend jaar de eerste locaties zullen zijn die van het project zullen profiteren. 

Dit volgt op een recent investeringsprogramma van 134 miljoen euro in de fabriek van Nettingsdorf, dat onder meer de installatie omvatte van een nieuwe terugwinningsketel die het mogelijk maakt biomassa terug te winnen die bij de papierpulpproductie wordt gegenereerd. Dit zorgde niet alleen voor een betere energie-optimalisatie, maar verminderde ook de CO2-uitstoot met 40.000 ton per jaar.

Zodra het nieuwe centrale verwarmingsnet volledig operationeel is, zal het de huishoudens in de naburige dorpen Kremsdorf, Haid en Ansfelden van verwarming voorzien en de vroeger gebruikte fossiele brandstoffen vervangen. Het productieproces zal tot 25 MW warmte genereren, waarmee ongeveer 21.000 ton CO2 kan worden bespaard.

Günter Hochrathner, CEO van Smurfit Kappa Nettingsdorf: "Dit project is weer een belangrijke stap voorwaarts in het bevorderen van duurzaamheid hier in onze fabriek in Nettingsdorf. We gaan de restwarmte op een innovatieve en efficiënte manier opvangen om woningen en bedrijven duurzaam te verwarmen. We verwachten dat dit de CO2-uitstoot van de omliggende wijk aanzienlijk zal verminderen."

Garrett Quinn, Chief Sustainability Officer bij Smurfit Kappa, voegde hieraan toe: "Het ondersteunen van onze lokale gemeenschappen is net zo belangrijk als onze dagelijkse activiteiten bij het maken van verpakkingen. Wij zijn vastbesloten om samen te werken met de plaatselijke bevolking om de duurzaamheidsprojecten te identificeren die een positief verschil zullen maken in hun leven. Het innovatieve stadsverwarmingsproject dat in Nettingsdorf wordt uitgevoerd, is het nieuwste voorbeeld van een dergelijk duurzaam gemeenschapsinitiatief en zal een grote hulp betekenen voor de omgeving."

Smurfit Kappa kende al succes met een soortgelijk programma van haar papierfabriek in Pitea, Zweden, dat al meer dan 40 jaar overtollige warmte omzet in centrale verwarming voor woningen en bedrijfsgebouwen in de buurt.

Beide projecten zijn een voorbeeld van hoe Smurfit Kappa samenwerkt met lokale gemeenschappen om afval te minimaliseren en toepassingen te vinden voor bijproducten.
De burgemeester van Ansfelden, Christian Partoll, gaf een toelichting op het stadsverwarmingsproject: "Ik ben verheugd te kunnen aankondigen dat dit stadsverwarmingsproject volgens plan verloopt en dat we alle eigendommen van de gemeente Ansfelden op het nieuwe stadsverwarmingssysteem aansluiten. Dit is een gedenkwaardige gebeurtenis, en we doen er alles aan om een klimaatneutrale stad te worden."

"Dit project is enorm belangrijk voor ons geweest, en met de hulp van Smurfit Kappa, en samen met andere maatregelen die momenteel worden opgesteld, zal het bijdragen aan een positieve toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen."

De resterende werkzaamheden in de eerste fase worden deze zomer afgerond en het project ligt op schema om begin 2023 de eerste gebouwen te kunnen bedienen.