2022-01-13T00:00:00

Smurfit Kappa krijgt SBTi-goedkeuring voor koolstofreductiedoelstellingen

Smurfit Kappa heeft haar emissiereductiedoelstellingen laten goedkeuren door het Science Based Targets-initiatief (SBTi) om te voldoen aan de niveaus die vereist zijn om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te halen. De doelstellingen voor broeikasgasemissies van Smurfit Kappa's activiteiten (scopes 1 en 2) zijn consistent met reducties die nodig zijn om de opwarming van de aarde tot ruim onder de 2°C te beperken.

Het SBTi is een samenwerking tussen het CDP, het United Nations Global Compact, het World Resources Institute (WRI) en het World Wide Fund for Nature (WWF), die best practices voor het vaststellen van wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen definieert en bevordert, en onafhankelijk de doelstellingen van bedrijven beoordeelt.

Het initiatief mobiliseert bedrijven om wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen vast te stellen in de overgang naar een koolstofarme economie. Emissiereductiedoelstellingen worden als 'wetenschappelijk onderbouwd' beschouwd wanneer hun CO2-reductiedoelstellingen in overeenstemming zijn met wat volgens de meest recente klimaatwetenschap nodig is om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te halen.

De goedkeuring van SBTi is de nieuwste bevestiging van Smurfit Kappa's leiderschap op het gebied van duurzaamheid in de op papier gebaseerde verpakkingssector. In 2020 kondigde het bedrijf, als eerste in de industrie, haar doelstelling aan om tegen 2050 ten minste Nul fossiele emissies te hebben. Ook  introduceerde zij ambitieuze nieuwe duurzaamheidsdoelstellingen in het kader van haar Better Planet 2050-initiatief. Smurfit Kappa was ook het eerste FTSE 100-bedrijf dat 5 sterren ontving van "Support the Goals" als erkenning van haar steun aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, voortbouwend op de toonaangevende prestaties van het bedrijf bij ratingbedrijven van derden zoals MSCI, ISS ESG en Sustainalytics.

Tony Smurfit, Group CEO, zei: "De SBTi-validatie bouwt voort op onze gevestigde duurzaamheidscredentials en is een uiterst positieve ontwikkeling voor Smurfit Kappa en al onze belanghebbenden. De wereld moet overgaan op circulaire bedrijfsactiviteiten met lage koolstofemissies. SBTi is verder bewijs van ons vermogen om dit doel te bereiken en voor onze klanten, door middel van onze steeds duurzamere operationele voetafdruk en verpakkingsoplossingen.

"Duurzaamheid is de kern van al onze activiteiten en we hebben een langetermijnverplichting om de planeet, de mensen en al onze belanghebbenden te beschermen."

Garrett Quinn, Chief Sustainability Officer bij Smurfit Kappa, voegde hieraan toe: "Bij Smurfit Kappa richten we ons op ambitie voor de lange termijn in combinatie met actie en levering vandaag. De kracht van onze voortdurende prestaties op het gebied van onze duurzaamheidscriteria is verder onderstreept door de goedkeuring van SBTi.

"Sinds we meer dan 15 jaar geleden begonnen met onze duurzaamheidsrapportage, werken we samen met gelijkgestemde organisaties om kritieke kwesties aan te pakken, zoals klimaatverandering, afvalvermindering en waterschaarste.

"De SBTi-goedkeuring biedt ons een solide basis om naar Better Planet 2050 doelstellingen toe te bouwen en speelt een steeds belangrijkere rol bij het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen van onze klanten."

Smurfit Kappa is een leider in de circulaire economie die duurzame, hernieuwbare, recyclebare en biologisch afbreekbare verpakkingsoplossingen op papierbasis levert aan meer dan 65.000 klanten.