2017-11-07T12:00:00

Smurfit Kappa loopt voorop in duurzaamheid met nieuwe mijlpaal op watergebied

Duurzame verpakkingsleider Smurfit Kappa heeft aangekondigd dat het drie jaar eerder dan gepland het chemisch zuurstofverbruik (CZV) in haar afvalwater fors heeft verlaagd.

Het bedrijf had zichzelf een ambitieus doel gesteld om eind 2020 de kwaliteit van haar water te verbeteren door het CZV met 1/3 per ton geproduceerd papier te verlagen ten opzichte van 2005. De aanzienlijke verbetering in waterkwaliteit is een belangrijke stap in het beschermen van aquatisch leven en is het resultaat van uitgebreide R&D.

Smurfit Kappa heeft meer dan €60 miljoen geïnvesteerd in duurzame waterbehandelingstechnologie waarbij het anaërobe waterbehandelingsprocessen heeft geïnstalleerd die geen zuurstof nodig hebben en daardoor minder energie verbruiken, gevolgd door een aërobe behandeling om lage CZV-uitkomsten te garanderen. Met de behandeling worden watervervuilende stoffen omgezet in biogas, dat vervolgens wordt hergebruikt als brandstof in de gecombineerde warmte- en stroomcentrales van het bedrijf.

Deze mijlpaal is de meest recente in een reeks van duurzaamheidssuccessen en is het vervolg op de certificering voor de volledige 'Chain of Custody' voor de gehele leveringsketen van grondstoffen die Smurfit Kappa eerder dit jaar verkreeg.

Over het behalen van de meest recente doelstelling zei Steven Stoffer, VP Development bij Smurfit Kappa: “We zijn erg trots dat we onze waterdoelstelling in 2017 hebben bereikt, drie jaar eerder dan ons geplande doel van 2020. Dat is te danken aan de uitgebreide kennis en ervaring die we in de afgelopen decennia over waterbehandeling hebben vergaard en aan onze focus op het sluiten van kringlopen waar dat mogelijk was. We streven ernaar om al ons water net zo schoon als daarvoor terug aan de natuur te geven.”

“Met onze verplichting aan de Forest Certification en Chain of Custody-gecertificeerde producten draagt Smurfit Kappa ook actief bij aan het beheren en beschermen van de natuurlijke watercyclus van bossen. Door te voldoen aan gecertificeerd duurzaam bosbeheer volgens de normen van FSC®, PEFC™ en SFI® beschermen en ondersteunen wij met trots de zeer belangrijke watermanager van de natuur.”

Water is een van de vijf belangrijkste duurzaamheidsgebieden voor Smurfit Kappa, naast Bos, Klimaatverandering, Afval en Mensen. Meer informatie over deze vijf belangrijkste gebieden vindt u hier.