Aanleveren drukdata bij Smurfit Kappa Zedek

Beste klant,

Wij verzoeken u onderstaande aanleverspecificaties door te nemen of door te sturen naar het reclamebureau welke uw artwork verzorgt.

Een aantal belangrijke regels waaraan uw data moeten voldoen:

 • Minstens PDF 1.5

 • CMYK kleurindeling + evt. PMS kleuren/geen rgb (!)

 • Beelden niet gedownsampled (minstens 300 dpi)

 • Fonts ingesloten of omgezet naar outlines

 • Beelden ingesloten vóór het exporteren naar PDF

 • Van elke pagina binnen uw document een aparte pdf aanleveren

 • Minstens 6 millimeter afloop rondom uw opmaak

 • Wilt u in uw opmaak aangeven waar er sprake is van een zogenaamde best before end datum? Op die manier kunnen wij rekening houden bij de opmaak door dit gebied vrij te houden van dispersie lak.

Om van uw data vanuit adobe Indesign of Adobe Illustrator een pdf te genereren welke een vlotte correcte afhandeling garandeert, verzoeken wij u de door ons gebruikte pdf settings te hanteren. Hiervoor doorloopt u de volgende stappen:

 • Log in op de webfile manager (username: droplet, wachtwoord niet nodig)

 • Download het bestand met de naam: skzedek_ISO_cs_v2.zip

 • Dubbelklik op het .zip bestand om het uit te pakken

 • Dubbelklik op het .joboptions bestand (Distiller opent)

 • Sluit acrobat distiller

 • In alle cs pakket verschijnt nu de nieuwe joboption

Indien u uw document opent, alle beelden insluit in het koppelingen menu en vervolgens opslaat als .pdf verschijnen de zojuist geïnstalleerde pdf settings tussen de pdf presets in het export menu en kunt u een pdf 1.5 exporteren.

De droplet (de tool om artwork te controleren en te uploaden)

We verzoeken u om van elke pagina binnen uw document een aparte pdf te exporteren en deze apart middels onze droplet aan ons aan te bieden. Houd hiervoor uw inloggegevens bij de hand. Deze heeft u van uw contactpersoon binnen Smurfit Kappa Zedek ontvangen.

De droplet verstrekt u onmiddellijk gegevens met betrekking tot de kwaliteit van uw artwork. Indien uw document zaken bevat die nader bekeken moeten worden, dan kunt u accorderen via de sign off.  U krijgt na het uploaden een melding via het e-mail adres dat bij ons bekend is.

Wij werken bij Smurfit Kappa Zedek volgens de ISO 12647-2 norm.

Dit houdt in wanneer u proeven bijlevert, deze door ons gecontroleerd worden of deze aan de genoemde norm voldoen. Bij een afwijking wordt u verzocht een nieuwe proef volgens de ISO norm 12647-2  Papiertype 2 aan te leveren. Als u zelf geen ISO gecertificeerde proeven kunt aanleveren, draaien wij graag voor u tegen enige kosten een proef uit. Een ISO gecertificeerde proef mag niet verkleind worden en moet dus te allen tijde op 1/1 uitgedraaid worden.

De icc profielen die voldoen aan onze normen kunnen worden gedownload op de volgende link:

ISOcoated_v2_300_eci  
 
Bij vragen of onduidelijkheden staan onze ftp administrators u graag te woord:

Tel:   0570-698866

e-mail: aw.prepress.zedek@smurfitkappa.nl