Duurzaam ondernemen | Smurfit Kappa Roermond Papier

Duurzaam ondernemen; onze voorbeelden

We gaan verder dan wettelijke verplichtingen

We leven alle van toepassing zijnde wettelijke voorschriften en ondertekende convenanten met betrekking tot milieubeheer na. Waar technisch mogelijk en economisch haalbaar gaan we verder. Ons milieumanagementsysteem is gecertificeerd volgens de ISO 14001 norm en ons energiemanagementsysteem volgens ISO 50001. Beide vormen de basis voor voortdurende verbetering van de milieu- en energiesituatie van ons bedrijf. Naast de verplichtingen vanuit de overheid werken we hard aan verdere verduurzaming van onze bedrijfsvoering.

Onze voorbeelden

Zie hieronder enkele voorbeelden waarin dit tot uiting komt. 

 • 100% oud papier
  Onze grondstof bestaat uit 100% oud papier en is FSC® (FSC-C095396) en PEFC™ gecertificeerd. Het is daarmee afkomstig uit verantwoorde bronnen.
 • Waterzuivering
  Onze biologische waterzuivering reinigt het proceswater waarna een deel teruggaat naar het proces en een deel gezuiverd teruggaat naar de Maas. Het vrijkomende biogas zetten we in als groene brandstof. Het voorziet voor 8 % in onze eigen energiebehoefte.

 • Warmtekrachtcentrale
  Onze op aardgas gestookte centrale met warmtekrachtkoppeling bereikt een energie-efficiency van 90%. In combinatie met andere energiebesparende maatregelen zijn we qua specifiek energieverbruik in onze industrie ‘world class’.

 • Hoogwaardige brandstof
  Uit de papiervreemde reststoffen van het oud papier (zoals kunststof, touw en hout) produceren we een hoogwaardige brandstof, Rofire®. Deze wordt elders ingezet als alternatief voor steenkool en levert een CO2 besparing van 20.000 ton per jaar op.

 • Toepassingen voor onze reststromen
  We zoeken naar toepassingen voor onze reststromen om ze een nieuw leven te geven zoals zwavel uit de waterzuivering voor de productie van kunstmest, kalkslib uit de waterzuivering ter vervanging van ongebluste kalk in de landbouw.

 • Papierresidu
  We zetten papierresidu in van andere papierfabrieken. Het residu wordt daardoor niet meer verbrand maar hergebruikt. De reductie van materiaalverbruik en transportkilometers levert een energiebesparing op van totaal 150 TJoule.

 • Inzet reststromen van andere bedrijven
  We zetten fosfor uit de babyvoedingsindustrie in als voedsel voor de bacteriën in onze biologische waterzuivering en reststromen uit de aardappelverwerkende industrie als sterktemiddel voor ons papier.