Опаковки за по-добра планета

Инициатива, която изследва и пресъздава опаковки за устойчив свят.

Better Planet Packaging се стреми да намали отпадъците от опаковки и да се справи с предизвикателствата на отпадъците и боклуците, които завършват в нашите океани и в депата по целия свят.

Като лидери в устойчивото опаковане, ние имаме отговорността да се заемем с това предизвикателство, пред което днес е изправена околната среда и обществото. Better Planet Packaging ще създаде по-устойчиви решения за опаковане.

Опаковането има ценна, устойчива роля в защитата от отпадъци и чрез Better Planet Packaging, Смърфит Капа ще използва силата си в устойчиви материали, дизайн на опаковки, рециклиране на опаковки и водещи в индустрията експертизи в областта на опаковките, за да разработи по-устойчиви концепции за нашите клиенти.

Тъй като се стремим да изпълним Better Planet Packaging и като експерти в работата с хартиени опаковки, ние ще:

  • създадем нови решения за опаковане за нашите клиенти;
  • създадем по-устойчиви алтернативи за опаковане, особено в областта на заместителите на пластмаси (не само за еднократна употреба);
  • продължим да подобряваме начина, по който проектираме продукти, за да позволим по-голямо рециклиране и ще продължим да подобряваме начина, по който събираме отпадъците чрез нашите съоръжения за рециклиране;
  • подобряваме функционалността на нашия дизайн на хартия и опаковки за разработване на нови приложения;
  • вдъхновяваме нашите клиенти и служители да разбират ролята, която играем в решаването на този глобален проблем

Но, Better Planet Packaging има за цел да надхвърли това, което правим като компания, и да използва опита ни в индустрията, за да ангажира редица партньори и да улесни повече значими дискусии и действия за това как всички ние можем да бъдем по-устойчиви в дизайна и употребата на опаковки. Целта на Better Planet Packaging е да спомогне за напълното изчезване на отпадъците. 

For help on how you can implement more sustainable packaging solutions, please complete the form below or visit our corporate website (English) for some bright ideas.

Свържете се с нас още днес

Потвърждавам, че прочетох и приех съдържанието на Условията за поверителност. Имате право по всяко време да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, като се свържете с нас.