Декларация за достъпност

Smurfit Kappa се ангажира да бъде приобщаваща, разнообразна и равноправна организация. Като част от този ангажимент, намерението ни е да предоставим приветливо и достъпно преживяване за всеки, който посещава нашия уебсайт. От април 2021 г. сме в началото на нашето пътуване към достъпност. Приветстваме обратната връзка от нашите потребители, докато променяме уебсайта си, за да го направим приобщаващ за всички. По-долу ще откриете подробности за това как да предоставите обратна връзка и информация за нашето пътуване към достъпността.

Мерки за подкрепа на достъпността

Smurfit Kappa Group предприема следните мерки за осигуряване на достъпност до корпоративния ни уебсайт:

  • Включва достъпа до всички наши вътрешни политики.
  • Назначава служител по достъпа и/или омбудсман.
  • През 2021 и 2022 г. ще променим нашия уебсайт, за да постигнем WCAG 2.1 ниво А в напълно съответстващ статус. Ще актуализираме настоящата декларация на всеки 6 месеца относно нашия напредък.

Състояние на съответствие

Насоките за достъпност на уеб съдържанието (WCAG) определят изискванията за дизайнери и разработчици за подобряване на достъпността за хора с увреждания. Te определят три нива на съответствие: ниво А, ниво АА и ниво AAA. Корпоративният уебсайт на Smurfit Kappa Group е в частично съответствие с WCAG 2.1 Ниво A. Частично cъответствие означава, че някои части от съдържанието не отговарят напълно на стандарта за достъпност.

Обратна връзка

Приветстваме вашето мнение за достъпността на корпоративния ни уебсайт. Моля, уведомете ни, ако срещнете трудности при достъпа до уебсайта, за да можем да премахнем тези бариери.

  • Имейл: web@smurfitkappa.com
  • Пощенски адрес: Smurfit Kappa Group, Beech Hill, Clonskeagh, Dublin, D04N2R2, Ireland.

Ще направим всичко възможно да отговорим на обратната връзка в рамките на 5 работни дни. 

Технически спецификации

Достъпността на нашия уебсайт се основава на следните технологии за работа с конкретната комбинация от уеб браузър и помощни технологии или плъгини, инсталирани на вашия компютър:

  • HTML
  • WAI-ARIA
  • CSS
  • JavaScript

Тези технологии се използват за съответствие с използваните стандарти за достъпност.

 

Подход за оценка

Smurfit Kappa Group направи оценка на достъпността на корпоративния уебсайт на Smurfit Kappa Group чрез следния подход:

  • Самооценка

Дата

Това изявление беше създадено на 1 април 2021 г., като се използва декларацията за достъпност на софтуера W3C.