Декларация за поверителност

СМЪРФИТ КАПА БЪЛГАРИЯ - УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. ЦЕЛ И ОБХВАТ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО

Настоящото уведомление има за цел да обясни по какъв начин личните Ви данни ще се обработват от „Смърфит Капа Груп“ („Групата“, „ние“, „нас“ и „нашите“) и установява информацията, в това число личната информация, подробно описана по-долу, отнасяща се до вас („Лични данни“), която ще се събира и обработва от Групата и/или от трета страна доставчик на услуги, от името на Групата, в контекста на отношенията Ви с нас.

За целите на настоящото уведомление, администраторът на Вашите лични данни е „Смърфит Капа България“ ЕООД , намиращ се на адрес: гр. Казанлък, бул. „23-ти Пехотен Шипченски Полк“ № 114, което е член на Групата. Вашите лични данни ще бъдат отговорност на Групата. За да получите допълнителна информация относно Групата, в това число пълен списък на юридическите лица в Групата, кликнете върху линка. Организациите, попадащи в рамките на Групата са въвели процедури, за да гарантират защитата на Личните Ви Данни.

Ако имате въпроси или притеснения относно настоящото уведомление, моля, свържете се с нашия представител по защита на личните данни на имейл: vanya.ivanova@smurfitkappa.bg

 

2. ПРИЛОЖЕНИЕ НА НАСТОЯЩОТО УВЕДОМЛЕНИЕ

ВАЖНО: моля имайте предвид, че настоящото уведомление, макар да цели да е пълно и точно, не е изчерпателно и може периодично да бъде актуализирано в съответствие с раздел 11 от това Уведомление.

Настоящото Уведомление се състои от няколко раздела, част от които или всички те могат да имат отношение към Вас, в зависимост от естеството на връзката Ви с Групата. Във всички случаи, съгласно Закона за защита на данните, Вие имате определени права, които са изложени в раздел 10. По-конкретно, Вие имате правото да възразите по всяко време срещу обработката на личните Ви данни, когато я извършваме на правно основание в преследване на законните ни интереси.

Контакти във връзка с маркетингови и бизнес въпроси: ако сте се регистрирали за да получавате маркетингови съобщения от нас, можете да прочетете как ще използваме личните Ви данни за тази цел в раздел 4 или като кликнете тук.

Потребители на уебсайта: ако използвате нашия уебсайт https://www.smurfitkappa.com/bg, (наричан „Уебсайта“), можете да прочетете за това, как ще използваме личните Ви данни като потребител на уебсайта в раздел 5. Потребителите на уебсайта трябва да прочетат също така, нашата Политика за „бисквитките“. 

Настоящи клиенти: ако сте настоящ клиент на „Смърфит Капа България“ ЕООД, можете да разберете как обработваме личните Ви данни за административни и бизнес цели в раздел 6.

 

3. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ

В зависимост от взаимоотношенията Ви с нас, ще обработваме следните видове лични данни, свързани с вас:

 • Ако сте лице за контакт по маркетингови и бизнес въпроси - Вашето име, длъжността Ви, данните за контакт с Вас, Вашите бизнес дейности и интереси и информация, свързана с Вашия абонамент, получаване или интерес към някой от нашите списъци с имейли или бюлетини;
 • Ако използвате Уебсайта - информация за посещенията Ви на нашия уебсайт, местоположението и IP адреса Ви, софтуера на браузъра, който използвате, както и датата и часа, в които влизате в Уебсайта;

 • Ако сте клиент: Вашето име, данни за работодателя, информация за плащане, подробности за Вашите посещения и кореспонденция и комуникациите Ви с нашите служители, както и всяка информация, която ни е предоставена от Вас или от Ваше име.

4. ЛИЦА ЗА КОНТАКТ ПО МАРКЕТИНГОВИ И БИЗНЕС ВЪПРОСИ

Ако сте лице за контакт по маркетингови/бизнес въпроси, ние можем да получим, събираме и обработваме Вашите лични данни за следните цели:

 

 • Да популяризираме стопанските дейности на Групата;
 • Да Ви каним на събития;
 • Да развиваме и поддържаме отношения с Вас;
 • Да управляваме и администрираме отношенията си с нашите лица за бизнес контакт и с нашите клиенти;
 • Да Ви изпращаме маркетингови материали, бюлетини и друга информация;
 • Да следим и анализираме Вашия интерес към материала, който Ви изпращаме;
 • Да Ви изпращаме маркетингова информация по поща, при условие че не сте възразили срещу това; и
 • Да правим, събираме, съхраняваме и публикуваме снимки от събития на Групата.

При тези обстоятелства обикновено разчитаме на Вашето съгласие, за да Ви предоставим информация за нашите продукти и услуги чрез директен маркетинг. При всички останали обстоятелства, включително когато вече сме установили контакт с Вас, ние разчитаме на законното ни право/интерес да продължим да се свързваме с Вас по повод продукти, които смятаме, че може да представляват интерес за Вас.

Винаги ще разполагате с възможност да прекратите получаването на маркетингови съобщения. По отношение пощенските съобщения, можете да откажете тяхното получаване, като използвате данните за контакт в раздел 11. Винаги можете да се откажете от получаването на маркетингови съобщения по имейл, като кликнете върху линка „unsubscribe/отпиши се“ в долната част на имейлите с маркетингови съобщения, които Ви изпращаме.

 

5. ПОТРЕБИТЕЛИ НА УЕБСАЙТА

Ако посетите нашия Уебсайт, ние можем да получим, съберем и обработим Вашите лични данни за следните цели:

 • Да осигурим, подобрим, тестваме и контролираме ефективността на уебсайта;
 • Да следим показатели като общ брой посетители, данни за трафика и демографски модели;
 • Да гарантираме, че съдържанието на уебсайта е представено по най-ефективния за Вас начин и да насърчим използването на уебсайта от Вас; и
 • Да Ви уведомяваме за промени в уебсайта и/или в нашите услуги.

Ние получаваме, събираме и обработваме тази лична информация въз основа на законното ни право да гарантираме, че уебсайтът работи безпроблемно и за да анализираме коя част от съдържанието, представлява най-голям интерес за посетителите. Това ни помага да запазим Уебсайта на разположение и да подобрим работата Ви с него.

 

6. Съществуващи клиенти

Като съществуващ клиент, можем да получаваме, събираме и обработваме личните Ви данни за следните цели:

 

 • Да извършваме процеси по администриране, фактуриране и оперативни дейности;
 • Да преглеждаме и отговаряме на всяка кореспонденция или запитване, които ни изпращате;
 • Да следим нивата на продажбите и да преглеждаме моделите на продажба;
 • Да извършваме надлежни проверки;
 • Да изпълняваме поръчки и да осигурим спазване на нашите задължения при всеки договор за продажба, който може да сме сключили с вас;
 • Да обработваме финансови плащания и да управляваме Вашия клиентски акаунт;
 • Да встъпваме в договорни отношения с организацията, с която сте свързани;
 • Да ви изпращаме маркетингова информация. Моля, вижте раздел 4 от настоящото Уведомление за допълнителна информация.
 • Да спазваме приложимото дружествено право на съответната Държава-Членка и Европейския Съюз;

Ние получаваме, събираме и обработваме личните Ви данни, за посочените по-горе цели, на следните законови основания:

 • Нашето законно право да осигурим функционирането на нашия бизнес и да поддържаме връзката ни с клиентите;
 • Необходимост от сключване и изпълнение на договор с Вас;
 • Необходимост от обработване на личните Ви данни, с цел спазване на законово задължение съгласно приложимото законодателство на Държавата-Членка и Европейския Съюз, на което сме обект.

В случай, че не желаете да ни предоставите личните си данни, за да ги обработваме за целите, посочени по-горе, няма да можем да ви предоставяме услуги или да ви продаваме продукти.

7. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

В зависимост от Вашите отношения с нас, можем да разкрием някои или всичките Ви лични данни, които събираме и получаваме, пред следните страни: членове и акционери на Групата, доставчици на услуги, които предоставят услуги по поддръжка, доставчици на ИТ и уебсайт услуги, маркетингови компании, агенции за връзки с обществеността, печатни, рекламни  агенции и други доставчици, други лица свързани с Вашата организация, трети страни свързани с домакинството или организирането на събития или търговски изложения, професионални консултанти като например данъчни или юридически съветници, консултанти и счетоводители, регулаторни органи (напр. агенции за принудително изпълнение и публични органи), както и трети страни във връзка с покупко-продажба на Групата или активи, притежавани от Групата.

 

8. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ОТ СТРАНА НА ГРУПАТА

Можем да прехвърляме личните Ви данни извън Европейското Икономическо Пространство ("ЕИП"), до други членове на Групата и други получатели. Някои Получатели (трети страни наши доставчици на услуги и други компании от Смърфит Капа Груп, които обработват Вашите лични данни от наше име, могат да прехвърлят личните Ви данни извън ЕИП в държава, която не осигурява адекватно ниво на защита на личните данни. При наличие на такова прехвърляне, нашата политика е: а) това да не се случва без предварителното ни писмено разрешение; и б) да бъде сключено подходящо споразумение за прехвърляне, за да се защитят личните Ви данни.

 

9. ЗАПАЗВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Очакванията са да съхраняваме личните Ви данни за разумен период от време след осъществяване на контакт с маркетингови цели. След като установим, че вече няма нужда да съхраняваме личните ви данни, ще ги изтрием от нашите системи.

Моля, обърнете внимание, че при определени обстоятелства, може да съхраняваме Вашите данни за по-дълъг период от време, например, ако обработваме текущ иск или вярваме добросъвестно, че законът или съответният регулатор може, логично според нас, да очаква или изисква от нас да запазим Вашите лични данни.

 

10. ВАШИТЕ ПРАВА И КАК ДА ГИ УПРАЖНЯВАТЕ

Разполагате с редица права във връзка с личните Ви данни, които са маркирани в настоящия раздел 10. По-специално, тези права включват правото Ви на възражение срещу обработването на Вашите лични данни, когато тази обработка се извършва за целите на наши законни интереси/права. Имайте предвид, че при определени обстоятелства тези права може да не са неограничени и безусловни.

Права Още информация
Право на възражение

Имате право да възразите по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато ги обработваме на правно основание - преследване на нашите законни интереси. Когато обработваме личните Ви данни на база наши законни интереси/права, ние се уверяваме, че сме взели предвид и сме балансирали всяко потенциално въздействие върху Вас и Вашите права за защита на данните. Няма да използваме Вашите лични данни за дейности, при които въздействието върху вас превишава интересите ни (освен когато разполагаме с Вашето съгласие или когато от нас се изисква или ни е разрешено от законодателството на Държава-Членка или на Европейския Съюз).

Право на достъп Имате право да поискате копие от личните Ви данни, съхранявани от нас, както и достъп до информацията, която притежаваме за Вас. Ще таксуваме запитването Ви за достъп само, когато преценим, че то е необосновано или излишно.
Право на коригиране

Вие имате право да поискате да актуализираме или коригираме неточните лични данни, с които разполагаме за Вас.

Право на изтриване

При определени обстоятелства, можем да изтрием личната Ви информация, например ако упражните правото си на възражение (виж по-долу) и не разполагаме с причина, която да надделее при обработката на личните Ви данни или ако вече не се нуждаем от личните ви данни за целите, посочени в настоящото уведомление.

Право на ограничаване на обработаката Имате право да поискате от нас да ограничим обработката на личните ви данни в определени случаи, в това число, когато вярвате че личните Ви данни с които разполагаме, са неточни или използването на информацията от нас, е незаконно. Ако упражните действително това право, ще съхраняваме личните ви данни и няма да извършваме друга обработка, до разрешаване на спора.
Право на преносимост на данните

Можете да поискате от нас, да Ви предоставим личните данни, които сте ни дали, в структуриран, общоразпространен и машинно-четим формат, а можете и да поискате от нас, да препратим личните Ви данни директно към друг администратор на данни, когато това е технически осъществимо. Това право възниква само когато: (1) обработваме личните Ви данни с Ваше съгласие или когато е необходимо във връзка с изпълнението на нашия договор с Вас; и (2) обработката се извършва с автоматизирани средства.


Можете да упражните тези права чрез подаване на искане до нашия представител по защита на данните в писмен вид на имейл: vanya.ivanova@smurfitkappa.bg

Ние ще ви предоставим информация за всички действия, предприети по повод Вашето искане във връзка с някое от тези права, без ненужно забавяне и най-късно в рамките на един месец от получаване на искането Ви. Този срок може да се удължи до два месеца, ако е необходимо. При поява на такава необходимост обаче, ще ви информираме. Моля, обърнете внимание, че може да ви помолим да потвърдите самоличността си, когато изразите желание да упражните някое от Вашите права за защита на данните.

Имате право също така, да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни. За допълнителна информация вижте https://www.cpdp.bg/

 

11. ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩОТО УВЕДОМЛЕНИЕ И ВЪПРОСИ

Можем да променим настоящото Уведомление в даден момент, изцяло или частично, по наша собствена преценка. Всички промени ще влязат в сила веднага, след като ви съобщим за промененото уведомление.

Ако в някакъв момент решим да използваме личните Ви данни по начин, значително различаващ се от посочения в настоящото уведомление, или по начин различен от разкрития пред Вас в момента на събирането им, ще ви уведомим с имейл, а Вие ще имате право на избор, дали да ни разрешите да използваме Вашите данни по новия начин или не.

Ако имате въпроси, коментари или притеснения, свързани с начина на използване или обработка на личните ви данни от Групата, моля изпратете Вашия въпрос, коментар или съображение, в писмен вид до нашия представител по защита на данните в писмен вид на имейл: vanya.ivanova@smurfitkappa.bg или на адрес: гр. Казанлък 6100, бул. "23-ти Пехотен Шипченски Полк" 114.