Декларация за поверителност

SMURFIT KAPPA GROUP – ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


1. ЦЕЛ И ОБХВАТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА

Тази декларация има за цел да обясни как личните Ви данни ще се обработват от Смърфит Капа Груп ("групата", "ние", "нас" и "нашите") и посочва информацията, включваща личната информация, описана по-долу, свързана с Вас ("Лични данни"), която ще бъде събирана и обработвана от Групата и/или от нейно име от доставчиците на услуги от трети страни в контекста на Вашите отношения с нас.

За целите на настоящата декларация, администраторът на Вашите лични данни е Смърфит Капа Груп, с адрес Бийч Хил, Клонски, Дъблин 4. Като цяло, Вашите лични данни ще бъдат отговорност на Групата. За повече информация за Групата, включително пълен списък на лицата в нея, кликнете върху тази връзка. Субектите в рамките на групата са въвели процедури, които гарантират, че Вашите лични данни са защитени.

Ако имате някакви въпроси или притеснения относно тази декларация, моля изпратете имейл на нашия отговорник по спазването на изискванията - Дженифър Виктори, на адрес: jennifer.victory@smurfitkappa.com

 

2. ПРИЛАГАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ

ВАЖНО: Моля, имайте предвид, че тази Декларация, въпреки че е направена да бъде възможно най-пълна и точна, не е изчерпателна и може да бъде актуализирано периодично в съответствие с раздел 11 от настоящата декларация.

Декларацията е разделена в няколко раздела, някои или всички от които може да са от значение за Вас, в зависимост от естеството на взаимоотношения Ви с Групата. Във всички случаи имате определени права по Закона за защита на личните данните, които са изложени в раздел 10. По-специално, имате право да се противопоставяте по всяко време на обработката на личните Ви данни, когато ги обработваме на правно основание за преследване на нашите законни интереси.

Маркетинг и бизнес контакти: ако сте се регистрирали за получаване на маркетингови съобщения от нас, можете да прочетете за това как ще използваме личните Ви данни за тази цел в раздел 4 или като кликнете тук.

Потребители на уебсайтове: ако използвате нашия Уебсайт: www.smurfitkappa.com, ("Уебсайтът"), можете да прочетете за използването на личните ви данни като потребител на уебсайт в раздел 5. Потребителите на уебсайтове също трябва да прочетат нашата Политика за използване на „бисквитки“.

Настоящи клиенти: ако сте настоящ клиент на Смърфит Капа Груп, можете да разберете как обработваме Вашите лични данни за административни и бизнес цели в раздел 6.

3. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ

В зависимост от отношенията Ви с нас, ние ще обработваме следните типове лични данни:

 • Ако сте маркетинг/бизнес контакт: Вашето име, данни за заетост, данни за контакти, бизнес дейности и интереси, информация, свързана с абонамента, получаването или интереса Ви към нашите пощенски списъци или бюлетини.
 • Ако използвате Уебсайта: информация за посещенията Ви в нашия Сайт, местоположението и IP адреса Ви, използвания от Вас софтуер за търсене, датата и часа на достъп до Уебсайта.Ако сте клиент: Вашето име, данни за пълномощника, информация за фактуриране, подробности за Вашите посещения, кореспонденция, комуникация с нашите служители и всяка информация, която ни е предоставена от Вас или от Ваше име.
 

4. МАРКЕТИНГ И БИЗНЕС КОНТАКТИ

Ако сте маркетинг/бизнес контакт, ние можем да получаваме, събираме и обработваме Вашите лични данни за следните цели:
Да популяризираме дейността на Групата;

 • Да Ви каним на събития;
 • Да развиваме и поддържаме отношения с Вас;
 • Да управляваме и ръководим отношенията си с нашите бизнес контакти и с нашите клиенти;
 • Да Ви изпращаме рекламни материали, бюлетини и друга информация;
 • Да наблюдаваме и анализираме интереса Ви към материала, който Ви изпращаме;
 • За да Ви изпратим маркетингова информация по пощата, при условие че не сте възразили срещу това; и
 • Да правим, събираме, съхраняваме и публикуваме снимки от Групови събития.

При тези обстоятелства, обикновено разчитаме на Вашето съгласие да Ви предоставяме информация за нашите продукти и услуги чрез директен маркетинг. При всички други обстоятелства, включително когато вече сме в контакт с Вас, разчитаме на законния ни интерес да продължим да се свързваме с Вас относно продукти, които според нас могат да представляват интерес.
Винаги ще имате възможност да спрете да получавате маркетингови съобщения. Чрез  съобщения по пощата, можете да се откажете, като използвате данните за контакт в раздел 11. [Винаги можете да се откажете от нашия имейл маркетинг, като кликнете върху “Отписване” в долната част на маркетинговите имейли, които Ви изпращаме.]

 

5. ПОТРЕБИТЕЛИ НА САЙТА


Ако посетите нашия Уебсайт, можем да получаваме, събираме и обработваме Вашите лични данни за следните цели:

 • Да осигурим, подобрим, тестваме и следим ефективността на Уебсайта;
 • Да проследяваме показатели като: общ брой посетители, данни за трафика и демографски модели;
 • Да се гарантира, че съдържанието на Уебсайта е представено по най-ефективен за Вас начин и за подобряване използването на Уебсайта; и
 • Да ви уведомяваме за всякакви промени на Уебсайта и/или нашите услуги.

Ние получаваме, събираме и обработваме тази лична информация въз основа на нашия законен интерес да гарантираме, че Уебсайтът работи гладко и за да анализираме какво съдържание е от най-голям интерес за посетителите. Това ни помага да поддържаме Уебсайта на разположение и да подобрим преживяването Ви, когато посещавате Уебсайта.

 

6. СЪЩЕСТВУВАЩИ КЛИЕНТИ 

Като съществуващ клиент, можем да получим, съберем и обработим Вашите лични данни за следните цели:

 • Да провеждаме административни, фактуриращи и оперативни процеси;
 • Да преглеждаме и отговаряме на всяка кореспонденция или запитване, което ни изпращате;
 • Да следим нивата на продажбите и да преглеждаме моделите на продажбите;
 • Провеждане на дю дилиджънс проверки;
 • Да изпълняваме поръчки и да изпълняваме задълженията си по договор за продажба, който може да имаме с Вас;
 • Да обработваме всички финансови плащания и да управляваме клиентската Ви сметка;
 • Да влизаме в договорни отношения с организацията, с която сте свързани;
 • За да Ви изпратим маркетингова информация, моля, вижте раздел 4 от настоящата декларация за допълнителна информация.

Спазване на приложимото право на държавите-членки и дружествата на Европейския съюз;

 • Получаваме, събираме и обработваме Вашите лични данни за горепосочените цели въз основа на следните правни основания:
 • Нашият законен интерес да гарантираме функционирането на бизнеса си и поддържането на отношенията ни с клиентите;
 • Необходимост от сключване и изпълнение на договор с Вас;
 • Необходимост от обработка на Вашите лични данни с цел спазване на правно задължение съгласно приложимото законодателство на държавите-членки на Европейския съюз, към което сме обект.

В случай, че не желаете да ни предоставите личните си данни, така че да можем да ги обработим за посочените по-горе цели, няма да можем да Ви предоставим услуги или да продаваме продукти.

7. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

В зависимост от взаимоотношенията Ви с нас, ние можем да разкрием някои или всички лични данни, които събираме и получаваме, на следните страни: членове и акционери на Групата, доставчици на услуги, които предоставят услуги за поддръжка, доставчици на компютърна и уебсайт поддръжка, маркетинг компании, PR агенции, принтери, рекламни агенции и други доставчици, други хора във Вашата организация, трети страни, участващи в хостинг или организиране на събития или търговски изложения, професионални съветници, като данъчни или правни, консултанти и счетоводители, регулаторни органи (напр. правоприлагащи органи) и публични органи, както и трети лица във връзка с продажбата или покупката на Групата или активите, притежавани от Групата. 

8. ГРУПОВИ ТРАНСФЕРИ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние можем да прехвърляме Вашите лични данни извън Европейското икономическо пространство ("ЕИП") на други членове на Групата и други получатели. Някои Получатели (нашите доставчици на услуги от трета страна и други компании от Смърфит Капа Груп), които обработват Вашите лични данни от наше име, могат да ги прехвърлят извън ЕИП в държава, която не осигурява адекватно ниво на защита на личните данни. Когато се извършват такива трансфери, нашата политика е, че: а) данните не се случват без нашето предварително писмено съгласие; и б) е сключено подходящо споразумение за прехвърляне, за да се защитят Вашите лични данни. Ако искате да научите повече за такива трансфери, моля свържете се с нашия представител за защита на данните, чийто данни са посочени в раздел 11 от настоящата декларация..

9. ЗАПАЗВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Като цяло, очакваме да запазим Вашите лични данни за това, което считаме за разумен период, след като контактът е направен за маркетингови цели. След като установим, че вече няма нужда да ги съхраняваме, ще ги изтрием от нашите системи.

Моля, имайте предвид, че при определени обстоятелства можем да задържим данните Ви за по-дълъг период, например, ако обработваме текущ иск или вярваме, че законът или съответният регулатор може по разумни причини да очаква или да изисква от нас да запазим Вашите лични данни. Ако искате да научите повече за това колко дълго ще запазим данните Ви, моля, свържете се с нашия представител, чийто данни са посочени в раздел 11 от настоящата декларация.

 

10. ВАШИТЕ ПРАВА И КАК ДА ГИ УПРАЖНЯВАТЕ


Имате редица права, във връзка с Вашите лични данни, които са изложени в този десети раздел. Въпросните права включват, по-специално, правото да възразите срещу обработката на личните Ви данни, когато тази обработка се извършва заради нашите законни интереси. Имайте предвид, че при определени обстоятелства тези права може да не са абсолютни. 

Права Още информация
Право на възражение Вие имате право по всяко време да възразявате срещу обработката на личните Ви данни, когато ги обработваме на правно основание, за да преследваме нашите законни интереси. Когато обработваме Вашите лични данни въз основа на нашите законни интереси, ние гарантираме, че ще разгледаме и балансираме всяко потенциално въздействие върху Вас и Вашите права. Ние няма да използваме личните Ви данни за дейности, в които интересите ни са пренебрегнати от въздействието върху Вас (освен ако нямаме вашето съгласие или са по друг начин изискани, или ни е позволено от правото на държавите-членки или Европейския съюз).
Право на достъп Имате право да поискате копие от личните данни, които имаме за Вас, и да получите достъп до информацията, която съхраняваме за Вас. Ние ще Ви таксуваме само за това, че сте направили такова искане за достъп, когато смятаме, че искането ви е неоправдано или прекомерно. 
Право на коригиране Имате право да обновите или коригирате всякакви неточна информация за Личните Ви данни, които съхраняваме.
Право на изтриване При определени обстоятелства може да изтриете и личните си данни, например ако упражните правото си на възражение (виж по-долу) и нямаме причина да ги обработваме или ако вече не се нуждаем от личните ви данни Данни за целите, посочени в настоящата декларация.
Право на ограничаване на обработаката Имате право да ни помолите да ограничим обработката на Вашите лични данни в някои случаи, включително ако смятате, че те са неточни или използването на Вашата информация е незаконно. Ако действително упражните това право, ние ще съхраним личните Ви данни и няма да извършим никаква друга обработка, докато проблемът не бъде разрешен. 
Право на преносимост на данните Можете да поискате от нас да Ви предоставим Вашите лични данни, които вече сте ни дали, в структуриран, често използван и машинночетим формат. Можете също да поискате от нас да предадем Вашите лични данни директно на друг администратор, когато това е технически осъществимо. Това право възниква само когато: (1) обработваме Вашите лични данни с Ваше съгласие или когато е необходимо да изпълним договора с Вас; и (2) обработката се извършва чрез автоматизирани средства.

Можете да упражните някое от тези права, като изпратите писмено искане до нашия представител за защита на данните - Дженифър Виктори, Бийч Хил Драйв, Клонски, Дъблин 4.
Ние ще Ви предоставим информация за всяко действие, предприето по Ваше искане във връзка с някое от тези права, без неоправдано забавяне и най-късно до 1 месец след получаване на молбата. Можем да удължим този срок до 2 месеца, ако е необходимо, но ще Ви информираме, ако това възникне. Моля, имайте предвид, че можем да Ви помолим да потвърдите своята самоличност, когато искате да упражнявате някое от Вашите права за защита на данните.

Вие също имате право да подадете жалба до Комисията за защита на данните. За повече информация вижте: www.dataprotection.ie.

 

11. ПРОМЕНИ В ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ И ВЪПРОСИ

Понякога, изцяло или частично, по свое усмотрение можем да променим тази декларация. Всички промени ще влязат в сила веднага след съобщаването за промяната.

Ако по всяко време решим да използваме Вашите лични данни по начин, който е значително по-различен от този, посочен в настоящата декларация или по друг начин данните Ви бъдат разкрити в момента на събирането им, ние ще Ви уведомим по имейл или по пощата и ще имате избор дали да използваме личните Ви данни по нов начин.

Ако имате въпроси, коментари или притеснения относно начина, по който Вашите лични данни се използват или обработват от Компанията, моля, изпратете въпросите, коментарите или опасенията си в писмен вид на нашия представител по защита на данните на адрес: jennifer.victory@smurfitkappa.com или до Дженифър Виктори, Смърфит Капа Груп, Бийч Хил, Клонски, Дъблин 4, Ирландия.