Устойчивост

Отдадени сме на управлението на операциите по устойчив начин.

Като един от най-големите производители на хартиени опаковки в света, нашият кръгов бизнес модел помага за вграждането на устойчивост във всяко влакно.

С широкото ни разпространение в Европа, Северна и Южна Америка, Смърфит Капа оказва влияние върху веригата от стойности на пакетираните стоки. Стремим се да постигнем положителна промяна в целия процес: от устойчивото снабдяване с ключови суровини, до минимизиране на оперативното ни въздействие и намаляване на екологичния отпечатък на нашите клиенти и потребители.

Преминаването на глобалната икономика от линейни към кръгови потоци, ще бъде от ключово значение за справяне с предизвикателствата пред устойчивостта. Трансформацията ще провокира нова ера на възможности в материалната ефективност, социалното приобщаване и творческите подходи към продуктите и услугите.

За Смърфит Капа, кръговратът, най-просто казано, има смисъл за добрия бизнес: ние заменяме природните ресурси, от които се нуждаем, използваме 75% рециклирани влакна в нашите продукти и използваме повторно материалите, когато можем. Продължаваме да проучваме нови възможности за ефективност на материалите, иновации и повторна употреба, а амбицията ни е да поддържаме водеща роля, тъй като кръговата икономика се превръща в тенденция.

Работата за глобална устойчивост дава нови възможности на бизнеса и ще стимулира иновациите. В същото време тя изисква всички слоеве на обществото да си определят общи цели. Целите на ООН за устойчиво развитие предлагат и двете, а Смърфит Капа ще изиграе своята роля в реализирането на много от тях.

Определихме си цели за укрепване на нашите устойчиви бизнес практики в пет приоритетни области:
 • Климатични промени

  Стремеж към намаляване на емисиите от изкопаеми горива от 25% на 40% до 2030 г., спрямо 2005 г.
 • Гори

  Нашите устойчиви действия ще продължат да доставят ≥ 90% сертифицирани продукти по веригата за доставки
 • Хора

  Ангажираме се да продължим намаляването на общия процент регистрирани вреди с 5% годишно
 • Отпадъци

  Стремим се да рециклираме повече, така че депото за отпадъци да се намали с 30% до 2025 г.
 • Вода

  Намаляване изхвърлянето на вода от една трета на 60% до 2025 г., спрямо 2005 г.

За всякакви въпроси относно нашия устойчив подход към бизнеса, моля попълнете формуляра по-долу или по-подробна информация можете да намерите на нашия фирмен уебсайт.

Свържете се с нас още днес

Потвърждавам, че прочетох и приех съдържанието на Условията за поверителност. Имате право по всяко време да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, като се свържете с нас.