shelfsmart

ShelfSmart

Как може готовата за рафтове опаковка, да увеличи продажбите Ви?

Play Video

Вижте как правилната опаковка за готови продукти доказано увеличава продажбите бързо и ефективно, като  има максимална полза за марката там,  където е най-необходимо. На мястото на покупката.

SHELFSMART

ShelfSmart е иновативна услуга за търговия на дребно, предназначена да достави регулируеми, защитени от риск решения за опаковане, в шест стъпки.
 • 1. ПРОБЛЕМ

  Ние идентифицираме всички основни проблеми, които могат да възпрепятстват пазарното присъствие и стратегията на купувача на марката.
 • 2. ИНФОРМАЦИЯ

  Нашият иновативен инструмент ShelfViewer, който съдържа почти 70 000 изображения, сравнява присъствието на Вашата марка с това на останалите марки.
 • 3. ИНТУИЦИЯ

  Нашата дълбока интуиция за потребителите и търговията на дребно, разпознава какво във Вашата марка ще улесни и увеличи откриването, ангажираността и приспособяването от страна на купувачите.
 • 4. РЕШЕНИЕ

  Креативните ни дизайнери, с помощта на нашия Innobook инструмент за глобален дизайн, заедно с разпознаването на марката Ви, гарантират, че ние създаваме най-иновативното и силно въздействащо решение за Вашата марка.
 • 5. СИМУЛИРАНЕ

  Нашият находчив 3D Store Visualizer проектира Вашата марка във виртуална среда за пазаруване, визуализирайки и позиционирайки я за тестване сред различни пазари, канали, разположения и лични нужди.
 • 6. ДОКАЗАТЕЛСТВО

  Използвайки технологии като онлайн проучване на купувачи, включително проследяване на погледа, само за няколко седмици можем да осигурим прогнозни резултати, за да подкрепим ефективното присъствие в магазина, което води до по-голяма увереност за възвръщаемостта на инвестициите.

Setting new standard in packaging solutions

 • Данни

  Прилагане на разширени анализи на данни за предоставяне на решения, изградени върху реални факти.
 • Творчеството

  Постоянно разширяване границите на опаковъчните технологии и проектиране.
 • Опит

  Използване на нашето богатство от знания и опит, за да предоставим реални решения - в унисон с Вашите бизнес цели.
 • Наука

  Тестване на фактите и сравнителен анализ с използване на научната информация от различни индустрии за осигуряване на оптимално решение.
 • Стойност

  Винаги оценяваме и предоставяме решения, които оказват максимално положително въздействие върху бизнеса

Свържете се с нашия екип

Вижте как и други наши услуги могат да помогнат на Вашия бизнес

Прочетете нашата Бяла книга

Маркетинг на рафта: Как да подобрите ефективността на марката в магазина 

Download White Paper