ShelfSmart

Това е историята за това как помогнахме на петата по големина в света компания за винопроизводство, да увеличи продажбите си с 13%

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО
Първо, клиентите са имали затруднения да разграничат трите вида продукти. Второ, техните опаковки са предназначени предимно за логистика, не за излагане.
НАШИЯ ПОДХОД
Разработихме нов дизайн, който показваше изображение на бутилката на видно място върху външната кутия и с помощта на различни печатни техники, изградихме ясен подход на подреждане. След това тествахме и проверихме проектите чрез ShelfSmart.
Резултатът
13% увеличение на продажбите, когато новото решение беше въведено и разпознаването на марката се увеличи с 22%.

Setting new standard in packaging solutions

 • Данни

  Прилагане на разширени анализи на данни за предоставяне на решения, изградени върху реални факти.
 • Творчество

  Постоянно разширяване границите на опаковъчните технологии и проектиране.
 • Опит

  Използване на нашето богатство от знания и опит, за да предоставим реални решения - в унисон с Вашите бизнес цели.
 • Наука

  Тестване на фактите и сравнителен анализ с използване на научната информация от различни индустрии за осигуряване на оптимално решение.
 • Стойност

  Винаги оценяваме и предоставяме решения, които оказват максимално положително въздействие върху бизнеса

Свържете се с нашия екип

Вижте как и други наши услуги могат да помогнат на Вашия бизнес

Прочетете публикацията ни "Бяла книга"

Marketing on the Shelf: How to boost your brand's performance in-store

Download White Paper