Better Planet Packaging

Better Planet Packaging iniciatīvas mērķis ir samazināt iepakojuma atkritumu apjomu, izstrādājot ilgtspējīgākus iepakojuma risinājumus.

Better Planet Packaging iniciatīvas mērķis ir samazināt iepakojuma atkritumu apjomu un novērst negatīvās sekas, kas veidojas atkritumiem nokļūstot okeānos un atkritumu izgāztuvēs visa pasaulē.

Mums kā vieniem no lielākajiem ilgtspējīga iepakojuma ražotājiem ir pienākums pievērsties šai problēmai, kas šobrīd skar gan vidi, gan sabiedrību. Better Planet Packaging iniciatīvas ietvaros ir plānots izveidot vairāk ilgtspējīgu iepakojumu risinājumu.

Atrodot ilgtspējīgu pieeju iepakojumiem, mēs varam samazināt atkritumu apjomu. Better Planet Packaging ietvaros Smurfit Kappa liks lietā savu pieredzi ilgtspējīgu iepakojumu ražošanā, radīšanā, iepakojumu pārstrādāšanā un vienu no spēcīgākajām kompetencēm iepakojumu nozarē, lai veido ilgtspējīga iepakojuma risinājumus klientiem. Tā kā mēs vēlamies sasniegt Better Planet Packaging nospraustos mērķus un izmantot mūsu kompetences papīra iepakošanā, mēs:

  • veidosim jaunus un inovatīvus iepakojuma risinājumus mūsu klientiem,   
  • izstrādāsim piemērotākus ilgtspējīgu iepakojumu alternatīvos risinājumus, it īpaši plastmasas aizvietošanai (ne tikai vienreizējās),   
  • turpināsim uzlabot produktu izstrādes procesu, lai ieviestu plašākus šķirošanas pasākumus un nepārtraukti uzlabotu mūsu atkritumu savākšanas kārtību, izmantojot pārstrādes rūpnīcas,   
  • uzlabosim papīra un iepakojuma funkcionalitāti, radot jaunus izmantojuma veidus,
  • informēsim mūsu klientus un darbiniekus par to, ko mēs darām, lai novērstu šo globālo problēmu.

Tomēr Better Planet Packaging nav saistīta tikai ar mūsu uzņēmuma mērķiem kā nozares ekspertiem iesaistīt mūsu daudzos partnerus, arvien vairāk veidojot ar tēmu saistītas sarunas un aicinot citus uz darbību, lai mēs kopā varētu pilnveidot iepakojumu ilgtspējību. Better Planet Packaging galvenais mērķis ir palīdzēt uz visiem laikiem atbrīvoties no atkritumiem.

Lai mums pastāstītu, kā varat palīdzēt ieviest ilgtspējīgākus iepakojuma risinājumus, lūdzu, aizpildiet zemāk redzamo veidlapu vai apmeklējiet mūsu korporatīvo mājaslapu (angļu valodā), lai smeltos idejas.

Sazinieties ar mums jau šodien.

Es apstiprinu, ka esmu izlasījis un piekrītu konfidencialitātes paziņojuma saturam. Jebkurā laikā, sazinoties ar mums , jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi tiešās tirdzniecības nolūkiem.