Ilgtspējība

Mēs esam cieši apņēmušies turpināt nodrošināt mūsu uzņēmuma ilgtspējīgu darbību

Kā vienam no pasaulē lielākajiem papīra iepakojumu ražotājiem, mūsu aprites uzņēmējdarbības modelis palīdz iekļaut nodrošināt ilgtspējību katrā posmā jau pašos uzņēmuma pamatos.


Smurfit Kappa ietekmi visā iepakoto preču vērtību ķēdē nodrošina plašā pārstāvniecība Eiropā, Ziemeļamerikā un Dienvidamerikā. Mūsu mērķis ir veicināt pozitīvas izmaiņas, sākot ar ilgtspējīgu galveno izejvielu ieguvi un visbeidzot ar mūsu darbības ietekmes un mūsu klientu un patērētāju dabas piesārņojuma mazināšanu.

Pasaules ekonomikas pāreja no lineāras uz aprites ekonomiku būs vislabākais risinājums, kā veicināt ilgtspējību. Šīs izmaiņas veicinās arī pāreju jaunā laikmetā, kurā uzmanība būs pievērsta izejvielu efektīvu izmantošanai, sabiedrības iekļautībai un radošām produktu un pakalpojumu pieejām. Aprites princips uzņēmumam Smurfit Kappa vienkārši ir laba uzņēmējdarbības pieeja: mēs aizvietojam izmantotos dabas resursus, saviem produktiem izmantojam 75% šķirotu šķiedru un atkārtoti izmantojam izejvielas, kad tas ir iespējams. Mēs turpinām pētīt jaunas iespējas izejvielu efektīvai izmantošanai, inovācijai un atkārtotai izmantošanai, un mūsu mērķis ir saglabāt vadošo lomu, aprites ekonomikai gūstot plašu atbalstu.
Globālās ilgtspējības sasniegšana sniedz uzņēmumiem jaunas iespējas un veicinās inovāciju. Tai pat laikā visām sabiedrības daļām ir jānosaka kopīgi mērķi. ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi piedāvā gan vienu, gan otru, un Smurfit Kappa dos savu artavu, lai sasniegtu daudzus no tiem.


Lai uzdotu jautājumus par mūsu ilgtspējīgas uzņēmējdarbības modeli, aizpildiet zemāk redzamo veidlapu vai apmeklējiet mūsu korporatīvo mājaslapu (angļu valodā), lai iegūtu padziļinātu informāciju

Sazinieties ar mums jau šodien.

Es apstiprinu, ka esmu izlasījis un piekrītu konfidencialitātes paziņojuma saturam. Jebkurā laikā, sazinoties ar mums , jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi tiešās tirdzniecības nolūkiem.