Paziņojums par pieejamību

Smurfit Kappa ir apņēmies būt iekļaujošs uzņēmums, kurā tiek augstu vērtēta daudzveidība un līdztiesība. Saistībā ar šo apņemšanos vēlamies panākt, lai ikviens mūsu tīmekļvietnes apmeklētājs justos gaidīts un varētu viegli piekļūt visam tīmekļvietnes saturam.

Tīmekļa satura pieejamības vadlīniju (WCAG) skaidrojums

Lai nodrošinātu, ka mūsu vietne ir pieejama ikvienam, ievērojam Pasaules Tīmekļa konsorcija (W3C) Tīmekļa satura pieejamības vadlīniju (WCAG) 2.1. versiju.

WCAG ir vispārpieņemts standarts tīmekļvietnes vai lietotnes pieejamības noteikšanai. Satura pieejamība tiek novērtēta atbilstoši skalai A, AA un AAA.

Smurfit Kappa ir apņēmies pēc iespējas pārliecināties, ka tā saturs atbilst AA prasībām. Atbilstība AA prasībām nozīmē, ka cilvēkiem ar invaliditāti ir jābūt iespējai viegli piekļūt lielākajai daļai mūsu satura.

Kā nodrošinām atbilstību WCAG standartiem

Lai nodrošinātu atbilstību pieejamības standartiem, mūsu tīmekļvietne:

 • izmanto derīgu HTML un CSS;
 • ļauj lietotājiem mainīt noteiktus tīmekļvietnes izskata aspektus, lai uzlabotu savu pieredzi;
 • ir ērti pārskatāma neatkarīgi no lietotās ierīces vai apskates metodes;
 • vietnes lapām ir unikāls un aprakstošs nosaukums;
 • vietnē ir tastatūrai draudzīgas saites un pogas;
 • sniedz loģisku satura struktūru un skaidru informācijas hierarhiju;
 • pielāgojas dažādiem ekrāna izmēriem, nezaudējot funkcionalitāti un lietojamību;
 • funkcionālus un informatīvus attēlus papildina ar alternatīviem aprakstiem teksta formā;
 • vietnē ir pieejama visaptveroša karte un hierarhiskās navigācijas ceļvedis. 
   

Atbilstība standartiem un validācija

Mūsu tīmekļvietne būtībā atbilst WCAG 2.1 AA līmenim. 

Tomēr esam konstatējuši nelielu skaitu gadījumu, kad tas tā nav pamatotu tehnisku vai praktisku apstākļu dēļ. Šie izņēmumi ir norādīti turpmāk:

 • nepietiekams krāsu kontrasts starp tekstu un fonu (nedaudzos komponentos), tas nozīmē, ka dažus vārdus var būt grūti izlasīt;
 • nepareiza virsrakstu secība, kas ir radusies sākotnējās lapas iestatīšanas gaitā, tas nozīmē, ka ekrāna lasītāji var nespēt izsekot secībai, kādā teksts tiek parādīts ekrānā; 
 • noteiktos dekoratīvos attēlos var būt iekļauts tags alt, jo attēliem izmantojam centrālo bibliotēku;
 • noteiktā vecākām PDF datnēm var nebūt nosaukuma;
 • saturs, ko nodrošina trešās puses.

Šo atbilstības statusu ir neatkarīgi apstiprinājusi vadošā labdarības organizācija AbilityNet, kas palīdz uzņēmumiem izveidot pieejamākas tīmekļvietnes.

Citi pasākumi piekļūstamības nodrošināšanai

Lai nodrošinātu, ka mūsu vietne vienmēr atbilst pieejamības standartiem:

 • pieprasām pieejamības atbilstību pakalpojumu sniedzējiem tīmekļvietnes izstrādē;
 • veicam iekšējo un ārējo resursu pieejamības auditus;
 • aicinām lietotājus sazināties ar mums un ziņot par pieejamības problēmām. 

Atsauksmes

Lūdzu, informējiet mūs, ja tīmekļvietnē rodas pieejamības problēmas:

 • e-pasts: web@smurfitkappa.com.
 • Pasta adrese: Smurfit Kappa Group, Beech Hill, Clonskeagh, Dublina (Dublin), D04N2R2, Īrija.
   

Darīsim visu iespējamo, lai atbildētu uz saņemtajām atsauksmēm piecās darbdienās.