Paziņojums par personas datu aizsardzību

SMURFIT KAPPA GROUP - PAZIŅOJUMS PAR DATU AIZSARDZĪBU

 

1. PAZIŅOJUMA MĒRĶIS


Šis paziņojums ir paredzēts, lai izskaidrotu, kā jūsu personas datus apstrādās Smurfit Kappa Group (turpmāk – Grupa, mēs, mūsu), un tajā būs norādīta informācija, tai skaitā jūsu personas informāciju (turpmāk – Personas dati), ko Grupa un/vai tās vārdā trešo pušu pakalpojumu sniedzēji vāks un apstrādās atkarībā no jūsu saistībām ar Grupu.

Saskaņā ar šo paziņojumu jūsu Personas datu pārzinis ir Smurfit Kappa Group, adrese: Beech Hill, Clonskeagh, Dublin 4. Kopumā atbildīgā par jūsu Personas datiem būs Grupa. Lai iegūtu detalizētāku informāciju par Grupu, ieskaitot pilnu Grupas struktūrvienību sarakstu, noklikšķiniet uz šīs saites. Grupas struktūrvienībās ir izveidotas procedūras, lai nodrošinātu to, ka jūsu Personas dati ir aizsargāti.

Ja jums ir kādi jautājumi vai bažas par šo paziņojumu, lūdzu, rakstiet mūsu atbilstības pārzinei Dženiferai Viktorī (Jennifer Victory) uz e-pastu jennifer.victory@smurfitkappa.com.

 

2. PAZIŅOJUMA PIEMĒROJUMS


SVARĪGI: lūdzu, ņemiet vērā, ka šis Paziņojums, lai arī tas ir veidots kā pilnībā atbilstošs un precīzs, ciktāl tas ir iespējams, tomēr nav visaptverošs un to laiku pa laikam ir, iespējams, jāatjaunina saskaņā ar šī Paziņojuma 11. nodaļu.

Šis Paziņojums ir sadalīts vairākās nodaļās. Dažas vai visas no tām var attiekties uz jums; būtiskums ir atkarīgs no jūsu attiecību veida ar Grupu. Jebkurā gadījumā saskaņā ar datu aizsardzības likumiem jums ir noteiktas tiesības, kas ir izklāstītas 10. nodaļā. Jo īpaši, jums ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret Personas datu apstrādi, ja mēs apstrādājam jūsu Personas datus uz juridiskā pamata, īstenojot mūsu likumīgās intereses.

Mārketinga un komercdarbības kontakti: ja esat pieteicies saņemt mārketinga paziņojumus, 4. nodaļā varat izlasīt to, kā mēs izmantosim jūsu Personas datus šim nolūkam.

Tīmekļa vietnes lietotāji: ja izmantojat mūsu tīmekļa vietni [www.smurfitkappa.com], (turpmāk – Vietne), jūs 5. nodaļā varat izlasīt to, kā mēs izmantojam jūsu Personas datus. Arī Vietnes lietotājiem vajadzētu izlasīt mūsu Sīkfailu politiku.

Esošie klienti: ja esat Smurfit Kappa Group esošais klients, jūs 6. nodaļā varat iepazīties ar informāciju par to, kā mēs izmantojam jūsu Personas datus administratīviem un komerciāliem mērķiem.

3. APSTRĀDĀJAMO PERSONAS DATU VEIDS


Atkarībā no jūsu saistībām ar mums, mēs apstrādāsim šāda veida Personas datus:

 • Ja esat mārketinga/komercdarbības kontaktpersona – jūsu vārdu, informāciju par nodarbinātību, kontaktinformāciju, informāciju par uzņēmējdarbību un interesēm, kā arī informāciju, kas attiecas uz to, ka jūs abonējat vai saņemat mūsu adresātu sarakstus un jaunumus vai ka interesējaties par tiem.
 • Ja izmantojat Vietni – informāciju par apmeklējumiem mūsu Vietnē, jūsu atrašanās vietu un IP adresi, izmantoto pārlūkprogrammas programmatūru, datumu un laiku, kad piekļūstat Vietnei.
 • Ja esat klients – vārdu, darba devēja informāciju, norēķinu informāciju, informāciju par jūsu apmeklējumiem, saraksti un saziņu ar mūsu darbiniekiem, kā arī citu informāciju, ko mums sniedzat jūs vai jūsu pārstāvis.

 

4. MĀRKETINGA UN KOMERCDARBĪBAS KONTAKTPERSONAS


Ja esat mārketinga/komercdarbības kontaktpersona, mēs varam iegūt, apkopot un apstrādāt jūsu Personas datus šādiem mērķiem:

 • lai veicinātu Grupas uzņēmējdarbību,
 • lai uzaicinātu jūs uz pasākumiem,
 • lai attīstītu un uzturētu attiecības ar jums,
 • lai pārvaldītu un administrētu attiecības ar komercdarbības kontaktpersonām un mūsu klientiem,
 • lai nosūtītu jums mārketinga materiālus, informāciju par jaunumiem u.c.,
 • lai uzraudzītu un analizētu jūsu interesi par nosūtīto materiālu,
 • lai nosūtītu mārketinga informāciju pa pastu, ja jums pret to nav iebildumu,
 • lai paņemtu, apkopotu, uzglabātu un publicētu fotogrāfijas no Grupas pasākumiem.

Šajos gadījumos mēs paļaujamies uz jūsu piekrišanu tiešajam mārketingam, lai sniegtu jums informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem. Visos citos gadījumos, ieskaitot tos, kad kontakts jau ir nodibināts, mēs turpinām piedāvāt jums interesējošus produktus, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm.

Jums vienmēr būs iespēja pārtraukt mārketinga paziņojumu saņemšanu. No pasta vēstulēm varat atteikties, par to paziņojot mums, izmantojot kontaktinformāciju, kas sniegta 11. nodaļā. [Jūs vienmēr varat atteikties no e-pasta mārketinga, noklikšķinot uz saites "atsaukt abonēšanu" mūsu sūtīto mārketinga e-pasta ziņojumu apakšdaļā.]

 


5. VIETNES LIETOTĀJI


Ja apmeklējat mūsu Vietni, mēs varam iegūt, apkopot un apstrādāt jūsu Personas datus šādiem mērķiem:

 • lai nodrošinātu, uzlabotu, pārbaudītu un uzraudzītu Vietnes efektivitāti,
 • lai pārraudzītu rādītājus, piemēram, kopējo apmeklētāju skaitu, datplūsmas datus un demogrāfiskās tendences,
 • lai nodrošinātu vietnes satura sniegšanu jums visefektīvākajā veidā un uzlabotu vietnes izmantošanu,
 • lai informētu jūs par jebkādām izmaiņām Vietnē un/vai mūsu pakalpojumos.

Mēs iegūstam, apkopojam un apstrādājam šo personas informāciju, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm nodrošināt netraucētu Vietnes darbību, un lai analizētu, kāds saturs visvairāk interesē apmeklētājus. Tas palīdz mums nodrošināt Vietnes pieejamību un uzlabot jūsu pieredzi, apmeklējot Vietni.

 

6. ESOŠIE KLIENTI


No Jums kā esošā klienta mēs varam iegūt, savākt un apstrādāt jūsu Personas datus šādiem mērķiem:

 • lai veiktu administratīvus, norēķinu un darba procesus,
 • lai pārskatītu un atbildētu uz jūsu sūtītām vēstulēm un/vai jautājumiem,
 • lai pārraudzītu pārdošanas apjomus un pārskatītu pārdošanas modeļus,
 • lai veiktu uzticamības pārbaudes,
 • lai izpildītu pasūtījumus un mūsu saistības saskaņā ar jebkuru pārdošanas līgumu, ko esam ar jums noslēguši,
 • lai apstrādātu visus finanšu maksājumus un pārvaldītu jūsu klienta kontu,
 • lai noslēgtu līgumattiecības ar organizāciju, ar kuru esat saistīts,
 • lai nosūtītu jums mārketinga informāciju. Detalizētāku informāciju, lūdzu, skatiet šā paziņojuma 4. nodaļā,
 • lai ievērotu dalībvalstīs un Eiropas Savienībā uzņēmējdarbībai piemērojamo tiesību aktu prasības.

Mēs iegūstam, apkopojam un apstrādājam jūsu Personas datus iepriekš minētajiem mērķiem, balstoties uz šādiem likumīgajiem pamatiem:

 • mūsu likumīgās intereses nodrošināt mūsu komercdarbību un attiecību uzturēšanu ar jums,
 • nepieciešamību ar jums noslēgt un izpildīt līgumu,
 • nepieciešamību apstrādāt jūsu Personas datus, lai izpildītu juridiskās saistības saskaņā ar dalībvalstīs un Eiropas Savienībā piemērojamiem tiesību aktiem.

Ja nevēlaties sniegt savus Personas datus, lai mēs varētu tos apstrādāt iepriekš izklāstīto mērķu sasniegšanai, mēs nevarēsim jums sniegt pakalpojumus vai pārdot produktus.

 

7. PERSONAS DATU IZPLATĪŠANA


Atkarībā no jūsu darbībām, mēs varam nodot dažus vai visus iegūtos Personas datus šādām pusēm: Grupas dalībniekiem un akcionāriem, pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz atbalsta pakalpojumus, IT un tīmekļa vietņu pakalpojumu sniedzējiem, mārketinga uzņēmumiem, sabiedrisko attiecību aģentūrām, drukātājiem, reklāmas aģentūrām un citiem piegādātājiem, citiem jūsu organizācijā esošiem cilvēkiem, trešajām personām, kas iesaistītas pasākumu vai izstāžu organizēšanā, profesionālajiem padomdevējiem, piemēram, nodokļu vai juridiskiem padomdevējiem, konsultantiem un grāmatvežiem, valsts regulatīvajām iestādēm (piemēram, izpildaģentūrām un valsts iestādēm) un trešajām pusēm, kas ir saistītas ar Grupas pārdošanas vai iegādes funkcijām vai Grupas īpašumā esošajiem aktīviem.

 

8. GRUPAS VEIKTĀ JŪSU PERSONAS DATU PĀRSŪTĪŠANA


Mēs varam pārsūtīt jūsu Personas datus ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) citiem Grupas dalībniekiem un citām pusēm. Atsevišķi saņēmēji (mūsu trešo pušu pakalpojumu sniedzēji un citi Smurfit Kappa Group uzņēmumi), kas apstrādā Personas datus mūsu vārdā, var pārsūtīt jūsu Personas datus ārpus EEZ uz valsti, kurā netiek nodrošināts atbilstošs Personas datu aizsardzības līmenis. Ja šādi pārsūtīšanas gadījumi notiek, mūsu politika ir šāda: a) dati netiek pārsūtīti bez mūsu iepriekšējas rakstiskas pilnvaras; un b) tiek izveidots atbilstošs pārsūtīšanas līgums, lai aizsargātu jūsu Personas datus. Ja vēlaties uzzināt vairāk par šādu pārsūtīšanu, lūdzu, sazinieties ar mūsu datu aizsardzības pārstāvi, kura kontaktinformācija ir izklāstīta šī paziņojuma 11. nodaļā.

 

9. PERSONAS DATU GLABĀŠANA


Parasti mēs vēlamies glabāt Personas datus samērīgu laika periodu pēc tam, kad ir nodibināts kontakts mārketinga nolūkos. Kad būsim konstatējuši, ka jūsu Personas dati vairs nav nepieciešami, mēs tos izdzēsīsim no sistēmām.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka noteiktos gadījumos mēs varam saglabāt jūsu datus ilgāku laika periodu, piemēram, ja mēs apstrādājam prasību vai uzskatām, ka likums vai attiecīgās regulējošās iestādes, pēc mūsu domām, var pamatoti pieprasīt saglabāt jūsu Personas datus. Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, cik ilgi mēs glabāsim jūsu Personas datus, lūdzu sazinieties ar mūsu datu aizsardzības pārstāvi, kura kontaktinformācija ir izklāstīta šī paziņojuma 11. nodaļā.


10. JŪSU TIESĪBAS UN KĀ TĀS IZMANTOT


Šajā nodaļā ir izklāstītas jūsu tiesības attiecībā uz jūsu Personas datiem. Jo īpaši tās ir tiesības iebilst pret jūsu Personas datu apstrādi, ja šī apstrāde tiek veikta saskaņā ar mūsu likumīgajām interesēm. Ņemiet vērā, ka noteiktos gadījumos šīs tiesības var būt ierobežotas.

TIESĪBAS PAPILDU INFORMĀCIJA
Tiesības iebilst Jums ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret Personas datu apstrādi, ja mēs apstrādājam jūsu Personas datus, īstenojot mūsu likumīgās intereses. Kad mēs apstrādājam jūsu Personas datus, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, mēs apsveram un novērtējam jebkuru potenciālo ietekmi uz jums un jūsu datu aizsardzības tiesībām. Mēs neizmantosim Personas datus darbībām, kuras ir mūsu interesēs un kuras izraisa pārāk lielu ietekmi uz jums (izņemot, ja esat devis savu piekrišanu vai to citādi pieprasa vai atļauj dalībvalstu vai Eiropas Savienības tiesību akti). 
Tiesības piekļūt datiem Jums ir tiesības pieprasīt Personas datu kopiju un piekļūt jūsu informācijai, kas tiek turēta mūsu īpašumā. Mēs iekasēsim samaksu par šādu piekļuvi tikai tad, ja uzskatīsim, ka jūsu pieprasījums ir nepamatots vai pārmērīgs.
Tiesības labot datus Jums ir tiesības atjaunot vai izlabot jūsu neprecīzos Personas datus, kas atrodas mūsu īpašumā.  
Tiesības dzēst datus Noteiktos gadījumos jūs varat izdzēst savus Personas datus, piemēram, ja izmantojat savas tiesības iebilst (skatīt zemāk), un mums nav īpaši svarīgu iemeslu apstrādāt jūsu Personas datus vai mums vairs nav nepieciešami jūsu Personas dati mērķiem, kas izklāstīti šajā Paziņojumā
Tiesības ierobežot datu apstrādi Jums ir tiesības pieprasīt, lai noteiktos gadījumos mēs ierobežotu jūsu Personas datu apstrādi, kā arī, ja uzskatāt, ka jūsu Personas dati, kas atrodas mūsu īpašumā, ir neprecīzi vai mūsu izmantotie dati ir nelikumīgi iegūti. Ja jūs likumīgi izmantojat šīs tiesības, mēs saglabāsim jūsu Personas datus un neveiksim nekādu citu apstrādi, kamēr strīds nav atrisināts.
Tiesības uz datu pārnesamību Jūs varat pieprasīt mums sniegt jūsu Personas datus, kurus esat mums nodevis strukturētā, vispārpieņemtā un mašīnlasāmā formātā, un varat pieprasīt, lai mēs bez starpniekiem pārsūtām jūsu Personas datus citam datu apstrādātājam, ja tas ir tehniski iespējams. Šīs tiesības stājas spēkā tikai tad, ja: (1) mēs apstrādājam jūsu Personas datus ar jūsu piekrišanu vai ja ir nepieciešams izpildīt ar jums noslēgta līguma saistības; un (2) apstrādi veic automātiski

Jūs varat izmantot jebkuru no šīm tiesībām, iesniedzot rakstisku pieprasījumu mūsu datu aizsardzības pārstāvei Dženiferai Viktorī (Jennifer Victory), adrese – Beech Hill Drive, Clonskeagh, Dublin 4.

Mēs sniegsim jums informāciju par jebkuru darbību, kas veikta pēc jūsu pieprasījuma saistībā ar jebkuru no šīm tiesībām, bez liekas kavēšanās un ne vēlāk kā 1 mēneša laikā pēc jūsu pieprasījuma saņemšanas. Ja nepieciešams, mēs varam pagarināt termiņu līdz 2 mēnešiem, taču mēs par to Jūs informēsim. Lūdzu, ņemiet vērā to, ka mēs, iespējams, lūgsim jūs apliecināt savu identitāti, ja mēģināsiet izmantot kādu no savām datu aizsardzības tiesībām.

Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību Datu aizsardzības komisijai. Plašāku informāciju skatiet www.dataprotection.ie.  


11. IZMAIŅAS ŠAJĀ PAZIŅOJUMĀ UN JAUTĀJUMI

Pēc saviem ieskatiem mēs varam pilnībā vai daļēji mainīt šo Paziņojumu. Jebkuras izmaiņas stāsies spēkā nekavējoties, kad būsim jums nosūtījuši izlaboto Paziņojumu.

Ja mēs nolemsim izmantot jūsu Personas datus tādā veidā, kas būtiski atšķiras no šajā Paziņojumā norādītā vai kas citādi atklājas Personas datu savākšanas brīdī, mēs par to jums paziņosim e-pastā vai ar pasta starpniecību, un jūs varēsiet izvēlēties, vai mēs varam izmantot jūsu Personas datus jaunajā veidā.

Ja jums ir kādi jautājumi, komentāri vai bažas par to, kā Grupa izmanto vai apstrādā jūsu Personas datus, iesniedziet savu jautājumu, komentāru vai bažas rakstveidā mūsu datu aizsardzības pārstāvei, sūtot e-pastu uz jennifer.victory@smurfitkappa.com vai sūtot rakstisku vēstuli Dženiferai Viktorī (Jennifer Victory) uz adresi Smurfit Kappa Group, Beech Hill, Clonskeagh, Dublin 4, Ireland.