Component "Sub Navigation" has no content

2024-02-05T00:00:00

Smurfit Kappa atzīta par ESG nozares līderi

Morningstar Sustainalytics ierindo Smurfit Kappa pirmajā vietā papīra iepakojuma nozarē

Pētījumu un analītikas uzņēmums Morningstar Sustainalytics jau trešo gadu pēc kārtas ir atzinis Smurfit Kappa par ESG līderi, iegūstot gan nozares, gan reģionālā līdera statusu.

Uzņēmums atkal ir klasificēts kā "zema riska" uzņēmums ar 10,7 punktiem, kas to ierindo pirmajā vietā papīra iepakojuma nozares uzņēmumu vidū un ierindo starp Sustainalytics novērtētajiem uzņēmumiem Eiropā. Smurfit Kappa ESG riska vērtējums gadu no gada turpina uzlaboties, norādot, ka uzņēmums labi pārvalda būtiskus ESG jautājumus.

Morningstar Sustainalytics, viens no vadošajiem ESG reitingu uzņēmumiem pasaulē, novērtēja vairāk nekā 14 000 uzņēmumu visā pasaulē 42 nozarēs. Smurfit Kappa ESG riska reitings tika novērtēts, pamatojoties uz vairākiem kritērijiem, tostarp finanšu spēku, aprites uzņēmējdarbības praksi un uzņēmējdarbības ētiku.

Garets Kvinns (Garrett Quinn), Smurfit Kappa Ilgtspējas direktors, komentēja jaunākos reitingus: "Mēs esam gandarīti saņemt nepārtraukti augstus ESG reitingus no vadošajiem trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, šajā gadījumā no Morningstar Sustainalytics. Gada uzlabojums atspoguļo mūsu pastāvīgo apņemšanos nodrošināt labākos ESG rādītājus savā klasē visām mūsu ieinteresētajām pusēm."

Smurfit Kappa ir aprites ekonomikas līderis, kas vairāk nekā 65 000 klientu visā pasaulē piedāvā atjaunojamus, pārstrādājamus un bioloģiski noārdāmus papīra iepakojuma risinājumus.

 

Plašāku informāciju par Smurfit Kappa ilgtspējas pārskatu sniegšanu un ESG sasniegumiem var atrast vietnē https://www.smurfitkappa.com/sustainability.