[[skiptomaincontent:Smurfit.default.PageStructure]]

Component "Sub Navigation" has no content

2021-04-30T00:00:00

Smurfit Kappa Group plc pranešimas apie 2021m. pirmą ketvirtį

Balandžio 30 d. „Smurfit Kappa Group plc“ (toliau – SKG, „Smurfit Kappa“ arba Grupė) šiandien paskelbė pranešimą apie 3 mėnesių (iki 2021 m. kovo 31 d.) prekybos rezultatus.

Pirmojo ketvirčio apžvalga. Struktūrinis verslo patobulinimas. Rezultatai:

  • Pagrindinės pajamos augo 6 % iki 2 269 mln. EUR
  • EBITDA siekė 386 mln. EUR
  • EBITDA marža – 17 %

„Smurfit Kappa“ grupės generalinis direktorius Tony Smurfit pažymi:

„Pirmasis ketvirtis buvo įspūdingas daugeliu aspktų. Beveik visose srityse ir rinkose, kuriose veikiame, gerokai padidinome gofruotojo kartono apyvartą. Dėl beprecedenčio pramoninių reikmenų trūkumo ir gamybos sąnaudų augimo smarkiai pakilo popieriaus kainos. Šias gamybos sąnaudas atkuriame taip, kaip ir tikėjomės. Taigi labai didžiuojuosi savo komanda, kuri sugebėjo pasiekti iškeltus tikslus net tokiais neįprastais laikais ir užtikrino saugų tiekimą ir tolesnę pagalbą klientams pagal mūsų taikomus inovacijų ir tvarios pakuotės produktų principus. Per pastaruosius kelerius metus „Smurfit Kappa“ vykdytos nuolatinės investicijos ir įsigijimai struktūriškai pagerino verslą visų suinteresuotųjų šalių naudai.

Taip pat džiaugiuosi, kad tiek „Moody’s“, tiek „Standard & Poor’s“ neseniai pagerino mūsų ilgalaikį emitento reitingą iki atitinkamai Baa3 ir BBB-, o mūsų „Fitch“ reitingas išlieka BBB-.

Geri pirmojo ketvirčio rezultatai padėjo pamatą spartesniam pajamų ir pelno augimui 2021 metais. Tokie rezultatai ir perspektyvos atspindi „Smurfit Kappa“ stiprybę ir kokybę.

Rezultatų apžvalga

Gofruotojo kartono apyvarta pirmąjį ketvirtį tiek Europoje, tiek Pietų ir Šiaurės Amerikoje augo apie 7 %. Tai rodo, kad SKG veikia sparčiai augančiose rinkose, sektoriuose ir kanaluose, įskaitant inovatyvius ir tvarius pakuočių sprendimus bei e. prekybą.

Gofruotojo kartono plokščių kainos pirmąjį ketvirtį ir antrojo ketvirčio pradžioje padidėjo dėl didelės paklausos, didesnių perdirbto pluošto ir kitų sąnaudų. SKG perdirbto pluošto sąnaudos, palyginti su praeitų metų pirmuoju ketvirčiu, išaugo apie 90 mln. EUR. Šias gamybos sąnaudas palaipsniui atgauname pasitelkdami savo gofruotojo kartono dėžių sistemą.

Šis verslo sektorius susiduria ne tik su sąnaudų augimu, bet ir su tiekimo sutrikimais, taip pat pakavimo popieriaus stoka visame pasaulyje. Tokiomis rinkos aplinkybėmis mūsų integruotas verslo modelis ir vėl įrodė savo esminį pranašumą – sugebėjome užtikrinti nenutrūkstamą tiekimą savo klientams.

Mūsų iniciatyva „Pakuotė geresnei planetai“ ir toliau sulaukia didžiulio klientų susidomėjimo – kas antrus metus mūsų organizuojamoje konferencijoje kovo mėnesį dalyvavo daugiau nei 2700 dalyvių. Vis akivaizdesnė tampa gofruotojo kartono kaip tvariausios prekių ir transportavimo pakuotės vertė, didėja jo pritaikomumas. Tai išliks tvirta būsimo augimo varomoji jėga, nes popierius yra atsinaujinantis, perdirbamas, biologiškai skaidus ir tarp pirkėjų populiariausias tvarios pakuotės produktas.

Spartiname savo kapitalo investicijų planus – įgyvendinsime daug didelės grąžos projektų, kurie padidins akcininkų grąžą. Tarp šių projektų – milžiniškų gamyklų statyba ir daugybės konvertavimo mašinų įsigijimas – tai padės tenkinti augančią klientų paklausą ir tęsti sąnaudų optimizavimo programas. Be to, nemažai investuojame į popierių siekdami ir toliau stiprinti savo integruotąjį modelį ir mažinti poveikį aplinkai.


Ateities perspektyvomis grindžiami pareiškimai

Šiame pranešime yra ateities perspektyvomis grindžiamų pareiškimų. Ateities perspektyvomis grindžiami pareiškimai orientuoti į ateitį. Juose remiamasi ne praeities informacija, o dabartiniais Grupės lūkesčiais dėl būsimų įvykių, todėl jiems būdinga rizika ir neapibrėžtumas, nes jie yra susiję su ateities įvykiais, o tikroji padėtis priklausys nuo aplinkybių, kurios susiklostys ateityje. Nors Grupė mano, jog dabartiniai lūkesčiai ir prielaidos dėl tokių ateities perspektyvomis grindžiamų pareiškimų yra pagrįsti, ji negali užtikrinti, kad lūkesčiai bus pateisinti. Yra daugybė veiksnių, dėl kurių faktiniai rezultatai ir pokyčiai gali reikšmingai skirtis nuo ateities perspektyvomis grindžiamuose pareiškimuose tiesiogiai ar netiesiogiai nurodomų rezultatų ir pokyčių. Todėl ateities perspektyvomis grindžiami pareiškimai turi būti formuluojami atsižvelgiant į tokius veiksnius. Įspėjame, kad nederėtų pernelyg pasikliauti jokiais ateities perspektyvomis grindžiamais pareiškimais, nes jie galioja tik šio dokumento rengimo datą. Grupė neprivalo ir aiškiai atsisako ketinimo ar pareigos atnaujinti ar koreguoti ateities perspektyvomis grindžiamus pareiškimus dėl naujos informacijos, būsimų įvykių ar kitų priežasčių, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama pagal įstatymus ar kitus teisės aktus. Šiame dokumente pateikiami ateities perspektyvomis grindžiami pareiškimai nereiškia ataskaitų ar pareiškimų, skelbiamų pagal bet kurią iš 2007 m. skaidrumo taisyklių (Direktyva 2004/109/EB) 6–8 taisyklių.