Naujienos

UAB "Smurfit Kappa Baltic" įgyvendina Europos Sąjungos lėšomis remiamą projektą „UAB "Smurfit Kappa Baltic" darbuotojų žinių, kvalifikacijos ir gebėjimų tobulinimas" (projekto Nr. 09.4.3-ESFA-T-846-01-0120).

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas" įgyvendinimo priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams".

Projekto įgyvendinimas susijęs su bendrovės gamybinių procesų pertvarkymu ir iš to kylančiais poreikiais priderinti darbuotojų įgūdžius ir kvalifikaciją prie pokyčių įmonės veikloje, tobulinti vidaus procesus, didinti bendrą produktyvumą ir veiklos efektyvumą.

Projekto pradžia: 2019 m. sausio mėn., projekto veiklas numatyta užbaigti iki 2022 m. sausio mėn.

Naujienos