Privatumo apsauga

„SMURFIT KAPPA GROUP“ PRANEŠIMAS APIE DUOMENŲ APSAUGĄ

ATSISIŲSKITE PRANEŠIMĄ DĖL ĮDARBINIMO IR PRAŠYMŲ PRIIMTI Į DARBĄ

1. PRANEŠIMO TIKSLAS IR TAIKYMO SRITIS

Šiuo pranešimu siekiama paaiškinti, kaip „Smurfit Kappa Group“ (toliau – grupė, mes, mus ir mūsų) tvarkys Jūsų asmens duomenis. Jame nurodoma informacija, įskaitant asmeninę (toliau – asmens duomenys), kurią rinks ir tvarkys grupė ir (arba) jos vardu trečiųjų šalių paslaugų teikėjai, kol bendradarbiausite su mumis. 
Siekiant įgyvendinti šio pranešimo tikslus, „Smurfit Kappa Group“, registruota adresu Beech Hill, Clonskeagh, Dublin 4, paskiriama Jūsų asmens duomenų valdytoja. Už Jūsų asmens duomenų tvarkymą taip pat atsako grupė. Daugiau informacijos apie grupę, įskaitant visą grupei priklausančių įmonių sąrašą, rasite spustelėję šią nuorodą. Grupei priklausančios įmonės yra įdiegusios reikiamas procedūras, kad apsaugotų Jūsų asmens duomenis. 
Jei kiltų su šiuo pranešimu susijusių klausimų ar neaiškumų, susisiekite su Atitikties skyriaus vadove 'Group Legal' el. paštu grouplegal@smurfitkappa.com

2. ŠIO PRANEŠIMO NAUDOJIMAS

SVARBU: atkreipiame dėmesį, kad nors šis pranešimas rengtas kiek įmanoma tiksliau ir išsamiau, jis nėra galutinis ir gali būti retkarčiais atnaujinamas vadovaujantis pranešimo 11 dalimi.

Pranešimas padalytas į dalis. Atsižvelgiant į Jūsų santykius su grupe, Jums gali būti aktualios tik kai kurios arba visos dalys. Bet kuriuo atveju pagal duomenų apsaugos įstatymą Jūs turite 10 dalyje išvardytas teises. Pavyzdžiui, turite teisę bet kuriuo metu prieštarauti savo asmens duomenų tvarkymui, kai remdamiesi įstatymu šiuos asmens duomenis tvarkome siekdami įgyvendinti savo teisėtus interesus. 

Rinkodaros ir verslo kontaktiniai asmenys: jei užsiprenumeravote rinkodaros informaciją, paaiškinimus, kaip naudosime Jūsų asmens duomenis, rasite 4 dalyje ARBA spustelėję čia. 

Interneto svetainės naudotojai: jei naudojatės mūsų interneto svetaine www.smurfitkappa.com (toliau – interneto svetainė), paaiškinimus, kaip naudosime Jūsų asmens duomenis, rasite 5 dalyje. Interneto svetainės naudotojai taip pat turi perskaityti mūsų slapukų politiką.

Esami klientai: jei esate „Smurfit Kappa Group“ klientas, suprasite, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis administravimo ir verslo tikslais, perskaitę 6 dalį.

3. KOKIUS ASMENS DUOMENIS TVARKOME

Atsižvelgiant į Jūsų santykius su mumis, tvarkysime šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Jei esate rinkodaros (verslo) kontaktinis asmuo: Jūsų vardą, su darbo santykiais susijusią informaciją, kontaktinius duomenis, duomenis apie verslo veiklą ir interesus bei informaciją, susijusią su Jūsų prenumerata, mūsų siunčiamų laiškų ar naujienlaiškių priėmimu ar domėjimuisi jais.
 • Jei naudojatės interneto svetaine: informaciją apie Jūsų apsilankymus mūsų interneto svetainėje, Jūsų vietą ir IP adresą, Jūsų naudojamos interneto naršyklės informaciją, Jūsų apsilankymo interneto svetainėje datą ir laiką.
 • Jei esate mūsų klientas: Jūsų vardą, su darbo santykiais susijusią informaciją, mokėjimų informaciją, Jūsų apsilankymų ir bendravimo su mūsų personalo nariais informaciją ir kitą informaciją, kurią pateikiate Jūs arba kuri pateikiama Jūsų vardu.

4. RINKODAROS IR VERSLO KONTAKTINIAI ASMENYS

Jei esate rinkodaros (verslo) kontaktinis asmuo, Jūsų asmens duomenis galime gauti, rinkti ir tvarkyti šiais tikslais:

 • siekdami reklamuoti grupės veiklą;
 • kviesdami Jus į renginius;
 • siekdami užmegzti ir palaikyti santykius su Jumis;
 • siekdami valdyti ir administruoti santykius su savo verslo kontaktiniais asmenimis ir klientais;
 • siekdami siųsti rinkodaros medžiagą, naujienlaiškius ir kitą informaciją;
 • siekdami stebėti ir analizuoti Jūsų domėjimąsi medžiaga, kurią siunčiame;
 • siekdami siųsti rinkodaros informaciją paštu, jei davėte leidimą, ir
 • norėdami fotografuoti, saugoti ir viešinti grupės renginių nuotraukas.

Tokiomis aplinkybėmis paprastai remiamės Jūsų sutikimu gauti informaciją apie mūsų produktus ir paslaugas tiesioginės rinkodaros būdu. Kitomis aplinkybėmis, įskaitant atvejus, kai esame užmezgę kontaktą su Jumis, vadovaujamės savo teisėtu interesu toliau informuoti Jus apie produktus, kurie, mūsų nuomone, Jus domina. 

Visuomet galėsite atsisakyti rinkodaros informacijos. Jei rinkodaros pranešimus gaunate paštu, jų atsisakyti galite susisiekę 11 dalyje nurodytais kontaktais. [El. paštu siunčiamų rinkodaros laiškų galite atsisakyti jų apačioje spustelėję nuorodą „Atsisakyti prenumeratos“.] 

5. INTERNETO SVETAINĖS NAUDOTOJAI

Jei apsilankote mūsų svetainėje, Jūsų asmens duomenis galime gauti, rinkti ir tvarkyti šiais tikslais:

 • siekdami užtikrinti, gerinti, bandyti ir stebėti interneto svetainės veiksmingumą;
 • siekdami stebėti metriką – pvz., bendrą lankytojų skaičių, duomenų srauto duomenis ir demografinius modelius;
 • siekdami užtikrinti, kad interneto svetainė Jums būtų pateikiama efektyviausiu būdu, ir norėdami pagerinti Jūsų naudojimąsi mūsų interneto svetaine;
 • siekdami informuoti Jus apie savo interneto svetainės ir (arba) paslaugų pasikeitimus.

Šią asmeninę informaciją gauname, renkame ir tvarkome vadovaudamiesi savo teisėtu interesu užtikrinti, kad interneto svetainė veiktų sklandžiai, ir analizuoti, koks turinys labiausiai domina lankytojus. Tai leidžia interneto svetainę išlaikyti prieinamą ir pagerinti Jūsų apsilankymo potyrius. 

6. ESAMI KLIENTAI

Jei esate mūsų klientas, Jūsų asmens duomenis galime gauti, rinkti ir tvarkyti šiais tikslais:

 • siekdami vykdyti administravimo, atsiskaitymo ir veiklos procesus;
 • siekdami peržiūrėti Jūsų atsiųstą korespondenciją, užklausas ir Jums atsakyti;
 • siekdami stebėti pardavimo lygį ir peržiūrėti prekybos modelius;
 • siekdami atlikti išsamų patikrinimą;
 • siekdami vykdyti užsakymus ir prekybos sutarties įsipareigojimus;
 • siekdami tvarkyti bet kokius finansinius mokėjimus ir Jūsų kliento paskyrą;
 • siekdami sudaryti sutartį su organizacija, su kuria esate susijęs (-usi);
 • norėdami siųsti rinkodaros informaciją. Daugiau informacijos rasite šio pranešimo 4 dalyje;
 • siekdami laikytis valstybės narės ir Europos Sąjungos įmonių įstatymų.

 

Jūsų asmens duomenis gauname, renkame ir tvarkome toliau nurodytu teisiniu pagrindu:

 • teisėtu interesu užtikrinti savo verslo veiklą ir palaikyti ryšius su Jumis;
 • kad galėtume sudaryti sutartį su Jumis ir jos laikytis;
 • kad galėtume tvarkyti Jūsų asmens duomenis laikydamiesi galiojančių valstybės narės ir ES įstatymų bei teisės aktų.

Jei nepateiksite savo asmens duomenų, kad galėtume juos tvarkyti pirmiau nurodytais tikslais, negalėsime Jums teikti paslaugų ar parduoti produktų. 

7. ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS

Atsižvelgiant į Jūsų santykius su mumis, galime atskleisti visus arba dalį iš Jūsų gautų ir apie Jus surinktų asmens duomenų toliau nurodytoms šalims: grupės nariams ir akcininkams, pagalbinių paslaugų teikėjams, IT ir interneto svetainės paslaugų teikėjams, rinkodaros įmonėms, viešųjų ryšių agentūroms, spaustuvėms, reklamos agentūroms ir kitiems tiekėjams, kitiems Jūsų organizacijos žmonėms, trečiosioms šalims, organizuojančioms renginius ar prekybos muges, profesionaliems patarėjams, pavyzdžiui, mokesčių klausimais, teisininkams, konsultantams ir buhalteriams, reguliavimo institucijoms (pvz., teisėsaugos ir valstybinėms institucijoms) ir trečiosioms šalims, įsigyjančioms ar parduodančioms grupę arba grupei priklausantį turtą. 

8. GRUPĖS VYKDOMAS JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

Jūsų asmens duomenis galime perduoti už Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) ribų kitiems grupėms nariams ir gavėjams. Tam tikri gavėjai (paslaugas teikiančios trečiosios šalys ir kitos „Smurfit Kappa Group“ priklausančios įmonės), kurie tvarko Jūsų asmens duomenis mūsų vardu, gali perduoti Jūsų asmens duomenis už EEE ribų valstybei, kuri gali nesuteikti Jūsų asmens duomenims atitinkamo lygio apsaugos. Esant tokiam perdavimui, vadovaujamės šia politika: a) duomenys neperduodami be mūsų išankstinio rašytinio leidimo ir b) sudaroma atitinkama perdavimo sutartis, siekiant apsaugoti Jūsų asmens duomenis. Jei norite sužinoti daugiau apie tokius perdavimus, susisiekite su mūsų duomenų apsaugos atstove, kurios kontaktinė informacija pateikta šio pranešimo 11 dalyje. 

9. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS

Jūsų asmens duomenis rinkodaros tikslais saugome pagrįstą laiko tarpą, skaičiuojamą nuo kontakto užmezgimo. Nustatę, kad Jūsų asmens duomenų mums nebereikia, juos pašalinsime iš savo sistemos. 
Atkreipkite dėmesį, kad tam tikromis aplinkybėmis galime saugoti Jūsų asmens duomenis ilgiau, pavyzdžiui, jei vyksta ieškinio nagrinėjimas arba jei manome, kad įstatymai arba atitinkama priežiūros institucija gali pagrįstai tikėtis arba reikalauti mūsų saugoti Jūsų asmens duomenis. Jei norite sužinoti daugiau apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, susisiekite su mūsų duomenų apsaugos atstove, kurios kontaktiniai duomenys pateikti šio pranešimo 11 dalyje.

10. JŪSŲ TEISĖS IR KAIP JOMIS NAUDOTIS

Turite įvairių teisių, susijusių su savo asmens duomenimis. Jos išvardytos 10 dalyje. Viena iš jų yra teisė prieštarauti asmens duomenų tvarkymui, kai tvarkoma ne teisėtu interesu. Atkreipiame dėmesį, kad tam tikromis aplinkybėmis šios teisės gali būti neabsoliučios.

Teisė Kita informacija
Teisė nesutikti Turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis, kai juos tvarkome siekdami savo teisėtų interesų. Kai tvarkome Jūsų asmens duomenis vadovaudamiesi savo teisėtais interesais, būtinai atsižvelgiame į galimą poveikį Jums ir Jūsų duomenų apsaugos teisėms ir stengiamės jį subalansuoti. Nenaudosime Jūsų asmens duomenų tokiai veiklai, kurioje Jums daromas poveikis nusveria mūsų interesus (nebent gavome Jūsų sutikimą arba privalome (galime) naudoti asmens duomenis pagal valstybės narės ar ES teisės aktus).
Teisė susipažinti su duomenimis Jūs turite teisę reikalauti asmens duomenų, kuriuos turime surinkę apie Jus, kopijos, taip pat galite reikalauti leisti susipažinti su informacija, kurią esame surinkę apie Jus. Susipažinimą su informacija apmokestinsime tik tuo atveju, jei manysime, kad prašymas yra nepagrįstas ar perdėtas.
Teisė reikalauti ištaisyti duomenis Jūs turite teisę ištaisyti (atnaujinti) netikslius asmens duomenis, kuriuos esame surinkę apie Jus.
Teisė ištrinti Esant tam tikroms aplinkybėms, galite reikalauti ištrinti asmeninę informaciją, pavyzdžiui, jei pasinaudojote savo teise nesutikti su duomenų tvarkymu (žr. pirmiau), o mes neturime viršesnės priežasties tvarkyti Jūsų asmens duomenis arba mums nebereikia Jūsų asmens duomenų pranešime nurodytais tikslais.
Teisė apriboti tvarkymą Turite teisę pareikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą tam tikrais atvejais, įskaitant atvejį, kai manote, jog Jūsų asmens duomenys, kuriuos turime, yra klaidingi arba juos naudojame neteisėtai. Jei teisėtai pasinaudosite šia teise, saugosime Jūsų asmens duomenis, tačiau jų netvarkysime, kol nebus išspręsta su jais susijusi problema.
Teisė į duomenų perkeliamumą Galite paprašyti, kad pateiktume Jūsų asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu; taip pat galite paprašyti, kad persiųstume Jūsų asmens duomenis tiesiai kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma. Ši teisė galioja tik kai: 1) tvarkome Jūsų asmens duomenis gavę Jūsų sutikimą ar vykdydami sutartį ir 2) duomenys tvarkomi automatiškai.

Galite pasinaudoti bet kuria iš šių teisių, pateikę prašymą raštu mūsų duomenų apsaugos atstovei (Group Legal, Smurfit Kappa, Beech Hill Drive, Clonskeagh, Dublin 4). 

Informuosime apie veiksmus dėl šių teisių, atliktus Jums paprašius, pernelyg nedelsdami ir ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo. Šį terminą galime pratęsti iki 2 mėnesių, jei reikia, tačiau apie tai informuosime. Atkreipiame dėmesį, kad galime Jūsų paprašyti patvirtinti tapatybę, kai norėsite pasinaudoti kuria nors iš duomenų apsaugos teisių. 

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos komisijai. Daugiau informacijos rasite adresu www.dataprotection.ie

11. ŠIO PRANEŠIMO KEITIMAI IR KLAUSIMAI

Retkarčiais galime keisti šį pranešimą (visą ar dalį) savo nuožiūra. Visi keitimai įsigalioja nedelsiant po pranešimo apie šiuos keitimus išsiuntimo Jums. 
Jeigu kuriuo nors metu nuspręsime naudoti Jūsų asmens duomenis tokiu būdu, kuris reikšmingai skiriasi nuo nurodyto šiame pranešime arba nuo to, kuris Jums buvo paaiškintas renkant Jūsų duomenis, pranešime Jums el. paštu ar įprastu paštu ir Jūs nuspręsite, ar mes galėsime naudoti Jūsų asmens duomenis naujuoju būdu.

Jei turite klausimų, komentarų ar nuogąstavimų dėl to, kaip įmonė naudoja ar tvarko Jūsų asmens duomenis, juos siųskite raštu mūsų duomenų apsaugos atstovei el. paštu grouplegal@smurfitkappa.com arba įprastu paštu adresu: Group Legal, Smurfit Kappa Group, Beech Hill, Clonskeagh, Dublin 4, Ireland.