Component "Sub Navigation" has no content

2022-04-20T00:00:00

„Smurfit Kappa“ praneša apie didelę pažangą siekiant tvarumo tikslų

2021 m. tvaraus vystymosi ataskaitoje pabrėžiama, kad nuo 2005 m. išmetamo CO2 kiekis sumažėjo daugiau nei 40 proc., t. y. kasmet rezultatas pagerinamas daugiau nei 6 proc.   

„Smurfit Kappa“ ir toliau daro didelę pažangą siekdama savo tvarumo tikslų. Tai matoma iš rezultatų, pateiktų 15-toje tvaraus vystymosi ataskaitoje (TVA). Ataskaitoje pabrėžiama bendrovės pažanga siekiant ilgalaikio tikslo – skatinti pokyčius ir dirbti taip, kad planeta taptų ekologiškesnė, apimant tris pagrindinius veiksnius: pačią planetą, žmones ir verslo įtaką. Tai rodo dabartinė įmonės veikla, o nuolat investuodama ir tobulėdama įmonė yra tinkamai pasirengusi įgyvendinti savo ilgalaikį tikslą iki 2050 m. pasiekti, kad grynasis išmetamų teršalų kiekis būtų lygus nuliui. 

2021 m. „Smurfit Kappa“ padarė didelę pažangą siekdama kuo mažiau išmesti CO2. Grupė pirmoji iš savo pramonės šakos bendrovių paskelbė, kad išsikėlė tikslą bent iki 2050 m. sumažinti grynąjį teršalų kiekį iki nulio. Be to, palyginti su 2005 m., kai viskas prasidėjo, iki 2021 m. pabaigos jai pavyko sumažinti savo išmetamųjų teršalų kiekį net 41,3 procento. O, palyginus 2020 m. ir 2021 m., matoma, kad per metus įmonė sumažino šį rodiklį 6 proc. – tai dar vienas reikšmingas žingsnis siekiant nulinio rezultato. 
2021 m. „Smurfit Kappa“ pasiekė keletą svarbių laimėjimų, rodančių jos nuolatinę lyderystę tvarumo srityje:
kovą ji tapo pirmąja FTSE 100 įmone, kurią iniciatyva „Support the Goals“ apdovanojo 5 žvaigždutėmis už grupės paramą siekiant Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų;
rugsėjį grupė pradėjo įgyvendinti savo „Green Finance Framework“ programą, kurią labai palaikė partneriai – grupės gaminiai ir žiedinis verslo modelis buvo paskelbtas „reikšmingu indėliu“ siekiant JT 12-ojo tvaraus vystymo tikslo – „atsakingo vartojimo ir gamybos“;
taip pat rugsėjį „Smurfit Kappa“ išleido savo pirmąją „ekologišką“ obligaciją, kuri turėjo neįtikėtiną pasisekimą, o jos, kaip įmonės emitento, kredito vertinimas užtikrino žemiausią pajamų procentą už obligacijas, ir ypač aktyvų „itin ekologiškų“ investuotojų dalyvavimą;
gruodį Mokslu pagrįstų tikslų iniciatyva (SBTi) patvirtino, kad „Smurfit Kappa“ išmetamų dujų kiekio mažinimo tikslai atitinka Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos, t. y. užtikrina, kad pasaulinė atšilimo temperatūra būtų  gerokai mažesnė nei 2 °C. Šis patvirtinimas dar katą įrodo, kad ilgalaikiai įmonės tikslai įgyvendinami jau šiandien. 
Grupės generalinis direktorius Tony Smurfit sakė: „Ši ataskaita pabrėžia mūsų nuolatinę lyderystę tvarumo srityje ir jos tąsą nuo mūsų gaminių ir gamybos iki vietos bendruomenių, kuriose vykdome veiklą. Mūsų žiedinio verslo modelis padeda spręsti daugelį iššūkių, su kuriais susiduria mūsų suinteresuotieji subjektai. „Smurfit Kappa“ ir toliau telkdama dėmesį į tvarumą bei glaudžiai bendradarbiaudama su mūsų vertės grandinės partneriais gali daryti dar didesnį socialinį, ekonominį ir aplinkosaugos poveikį.“

„Smurfit Kappa“ savo 2021 m. metinėje ataskaitoje gerokai patobulino atskleidžiamos informacijos nuoseklumą, vadovaudamasi Su klimatu susijusios finansinės informacijos atskleidimo darbo grupės (TCFD) rekomendacijomis, įskaitant išsamų su klimatu susijusios rizikos ir galimybių nustatymą, hierarchinę proceso peržiūrą ir galimo poveikio „Smurfit Kappa“ turtui vertinimą dėl fizinės ir pereinamojo laikotarpio rizikos, susijusios su įvairiais klimato scenarijais. 

Svarbiausi 2021 m. TVA aspektai:

2021 m. socialiniams projektams skirta 4,9 mln. eurų.
Nuo 2005 m. iškastinio kuro išmetamų teršalų kiekis sumažintas 41,3 proc., arba 6 proc. per metus.
SBTi patvirtino, kad išmetamųjų teršalų mažinimo tikslai atitinka Paryžiaus susitarimą.
Vandens suvartojimas per metus sumažėjo 6,2 procento.
Nuo 2013 m. atliekų kiekis sąvartynuose sumažėjo 29,2 proc., t. y. 7 proc. per metus.

Būdama rinkos lydere gofruotojo kartono pakuočių srityje, „Smurfit Kappa“ ir toliau investuoja į tvarumą, kad užtikrintai įgyvendintų savo ilgalaikius tikslus. Vienas iš tokių pavyzdžių – nuo 2021 m. investuota 11,5 mln. EUR į katilą, kūrenamą keliomis kuro rūšimis, „Smurfit Kappa Zülpich“ popieriaus gamykloje, kuri užtikrina tvaresnį garo ir elektros energijos gamybos kuro šaltinį. Nuo 2022 m. skiriamos investicijos suteiks galimybę sumažinti išmetamą CO2 kiekį 55 000 tonų, o tai leis 25 proc. sumažinti CO2 išmetimą gamykloje.

Komentuodamas pateiktą ataskaitą „Smurfit Kappa“ vyriausiasis tvarumo pareigūnas Garrett Quinn sakė: „Tvarumas yra visų mūsų veiklos ir mūsų verslo pagrindas. Šioje ataskaitoje nurodyta pažanga liudija visų mūsų įmonės darbuotojų atsidavimą ir įsipareigojimą, mūsų vis labiau žiedinę veiklą, mūsų investicijų naudą ir mūsų požiūrį į tvarumą. „Smurfit Kappa“ skiria daug dėmesio ilgalaikiams tikslams ir šiandieniams veiksmams bei pasiekimams. Įrodymus matome pateiktoje 2021 m. TVA.“

„Smurfit Kappa“ yra viena pirmaujančių žiedinės ekonomikos įmonių, tiekianti tvarias, atnaujinamas, perdirbamas ir biologiškai skaidžias popierines pakuotes daugiau nei 65 000 klientų.
Norėdami sužinoti daugiau apie „Smurfit Kappa“ tvarumo tikslus ir pasiekimus, atsisiųsti santrauką arba išsamią „Smurfit Kappa“ tvarios plėtros ataskaitos versiją, apsilankykite „Smurfit Kappa“ svetainėje.