Component "Sub Navigation" has no content

2021-05-07T00:00:00

2020 m. „Smurfit Kappa“ sparčiai mažino CO2 emisiją

2020 m. tvaraus vystymosi ataskaita rodo, kad bendrovė per metus 7 proc. sumažino išmetamą CO2 kiekį ir sėkmingai siekia tvarumo tikslų.

Kaip rodo bendrovės 14-oji tvaraus vystymosi ataskaita (toliau – TVA), siekdama tvarumo tikslų „Smurfit Kappa“ daro didelę apčiuopiamą pažangą. Ataskaitoje pabrėžiamas ilgalaikis bendrovės tikslas būti teigiamus pokyčius skatinančiu verslu, prisidedančiu prie ekologiškesnės planetos kūrimo ir veikiančiu pagal tris pagrindinius principus: planeta, žmonės ir pokyčius skatinantis verslas. Be to, visapusiškas „Smurfit Kappa“ požiūris į tvarumą atsiskleidžia per novatoriškus gaminius ir procesus, kurie padeda klientams bei teigiamai veikia vertės grandinę.

Palyginti su 2019 m., pernai „Smurfit Kappa“ sparčiai sumažino iškastinio kuro CO2 emisiją. Grupė pirmoji savo verslo sektoriuje paskelbė, jog iki 2050 m. mažins grynąją emisiją iki nulio. Palyginti su baziniais 2005 m. metais, iki 2020 m. pabaigos bendrovė sumažino emisiją 37,3 procento. 2020 m. šis rodiklis sumažėjo 7 proc., palyginti su 2019 metais. Grupė sėkmingai siekia tarpinio tikslo – 2030 m. sumažinti šį rodiklį 55 proc., kaip numatyta ES Žaliajame susitarime.

2020 m., palyginti su 2019 m., Grupė vėl gerino ir kitus pagrindinius tvarumo tikslus:

  • 5 proc. pagerėjo nuotekų vandens kokybė;
  • 18 proc. mažiau atliekų išmesta į sąvartynus;
  • 2 proc. daugiau sertifikuotų pakuočių pristatoma klientams;
  • 29 proc. pagerėjo saugos rodikliai;
  • per finansinius metus socialiniams projektams skirta 7,7 mln. EUR paramos, iš jų 3 mln. EUR – su COVID susijusiems projektams.

Komentuodamas tokią įmonės pažangą grupės „Smurfit Kappa“ generalinis direktorius Tony Smurfit pastebėjo: „Per pandemiją tvarumas akivaizdžiai tapo dar svarbesnis. Klimato kaita daugelio žmonių akyse virto tikra klimato krize, o įvairovė, įtrauktis ir lygybė pasaulio bendruomenei tapo neatidėliotinais klausimais. Žiedinė ekonomika ir tvarus miškų ūkių valdymas yra kertiniai mūsų verslo principai, tiesiogiai sprendžiantys mūsų klientams ir plačiajai visuomenei nerimą keliančias problemas. Sutelkdami dėmesį į tvarumą ir bendradarbiaudami su vertės grandinės partneriais galime sukurti didesnę socialinę, ekonominę ir aplinkosauginę vertę.“

Nuo 2009 m. TVA nepriklausomai audituojama, tačiau 2020 m. parengta pirma bendrovės ataskaita, kurioje pateikiami duomenys pagal su klimatu susijusių finansinių ataskaitų teikimo darbo grupės rekomendacijas ir tvarios apskaitos standartų valdybos kriterijus.

„Smurfit Kappa“ taip pat susiejo tvarumo ambicijas bei tikslus su finansavimu – pagrindiniai tvarumo tikslų veiklos rodikliai buvo įtraukti į 1,35 mlrd. EUR vertės atnaujinamojo kredito priemonę (toliau – AKP). Taip 2020 m. pabaigoje sukurta su tvarumu susieta AKP.

Nuo 2015 m. „Smurfit Kappa“ prisideda prie JT Darnaus vystymosi tikslų iki 2030 m. (DVT). Šį indėlį judėjimas „Support the Goals“ teigiamai įvertino praėjusiais metais, kai bendrovė tapo pirmąja „FTSE 100“ įmone, įvertinta penkiomis žvaigždutėmis.

„Smurfit Kappa“ Tvarumo ir plėtros padalinio viceprezidentas Steven Stoffer teigė: „Šis judėjimo „Support the Goals“ penkių žvaigždučių įvertinimas – bendrovės įtraukimas į „FTSE4Good“, „Euronext Vigeo Europe 120“ ir kitus indeksus, taip pat neseniai pagerintas ISS ESG reitingas (aukščiausias aplinkosaugos kategorijos įvertinimas) dar sykį patvirtina, kad visų bendrovės narių pastangos bei visapusiškas požiūris į tvarumą pasiteisina.“

Žengiančios šiuo keliu bendrovės tvarių produktų asortimentas „Pakuotė geresnei planetai“ ir toliau padės klientams įgyvendinti jų trumpalaikius bei ilgalaikius tvarumo tikslus. Bendrovė neseniai pademonstravo šiuos inovatyvius sprendimus daugiau nei 2700 dalyvių virtualiame renginyje „Pakuotė geresnei planetai 2021“.

Apie „Smurfit Kappa“ tvarumo siekius ir pasiekimus sužinokite daugiau: tvaraus vystymosi ataskaitos santrauką galite rasti čia.