Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

ΟΜΙΛΟΣ SMURFIT KAPPA - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Σκοπός της παρούσας ειδοποίησης είναι να εξηγήσει πώς θα χειριστεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα ο Όμιλος Smurfit Kappa ("Ομάδα", "Εμείς" και "μας") και καθορίζει τις πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών πληροφοριών που αναφέρονται παρακάτω ("Προσωπικά Δεδομένα") που θα συλλέγονται και θα επεξεργάζονται από τον Όμιλο και / ή εκ μέρους του από τρίτους παρόχους υπηρεσιών στο πλαίσιο των συναλλαγών σας με εμάς. 
Για τους σκοπούς της παρούσας ειδοποίησης, ο υπεύθυνος επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι ο Όμιλος Smurfit Kappa Group of Beech Hill, Clonskeagh, Dublin 4. Γενικά, τα προσωπικά σας δεδομένα θα υπάγονται στην ευθύνη του Ομίλου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Όμιλο, συμπεριλαμβανομένης και της πλήρους λίστας οντοτήτων στον Όμιλο, κάντε κλικ σε αυτόν το σύνδεσμο. Οι οντότητες του Ομίλου έχουν θεσπίσει διαδικασίες που εγγυώνται την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με αυτήν την ειδοποίηση, παρακαλώ στείλτε email στην υπεύθυνη συμμόρφωσης Jennifer Victory στο jennifer.victory@smurfitkappa.com

2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Λάβετε υπόψη ότι αυτή η Ανακοίνωση, αν και καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια να είναι όσο το δυνατόν πληρέστερη και ακριβέστερη, μπορεί να ενημερώνεται από καιρό σε καιρό σύμφωνα με το τμήμα 11 της παρούσας Ανακοίνωσης.

Η παρούσα ειδοποίηση χωρίζεται σε διάφορα τμήματα, ορισμένα ή όλα από τα οποία μπορεί να σας ενδιαφέρουν ανάλογα με τη φύση της σχέσης σας με τον Όμιλο. Σε όλες τις περιπτώσεις, έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα βάσει του νόμου περί προστασίας των δεδομένων που αναφέρονται στην ενότητα 10. Συγκεκριμένα, έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, όπου επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Στοιχεία στη νομική βάση επιδιώκοντας τα νόμιμα συμφέροντά μας.

Μάρκετινγκ & Επιχειρηματικές επαφές: αν έχετε εγγραφεί για να λάβετε ενημερώσεις μάρκετινγκ από εμάς, μπορείτε να διαβάσετε για το πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για το σκοπό αυτό στην ενότητα 4 ή κάνοντας κλικ εδώ..

Χρήστες Ιστοσελίδας: εάν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, [www.smurfitkappa.com] ("Ιστοσελίδα"), μπορείτε να διαβάσετε σχετικά με τη χρήση των Προσωπικών σας δεδομένων ως χρήστη του ιστότοπου μας στην ενότητα 5. Οι χρήστες του ιστότοπου θα πρέπει επίσης να διαβάσουν την Πολιτική Cookie.

Υφιστάμενοι Πελάτες: αν είστε πελάτης του Smurfit Kappa Group, μπορείτε να κατανοήσετε πώς επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για διοικητικούς και εμπορικούς σκοπούς στην ενότητα 6.

3. ΤΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Ανάλογα με τις συναλλαγές σας με εμάς, θα επεξεργαστούμε τους ακόλουθους τύπους προσωπικών δεδομένων σχετικά με εσάς:

 • Εάν είστε επαφή μάρκετινγκ/επιχείρησης, το όνομά σας, τα στοιχεία της απασχόλησης σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντά σας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή σας, την παραλαβή ή το ενδιαφέρον σας σε οποιαδήποτε από τις λίστες αλληλογραφίας μας ή τα ενημερωτικά δελτία μας.
 • Εάν είστε επαφή μάρκετινγκ/επιχείρησης, το όνομά σας, τα στοιχεία της απασχόλησης σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντά σας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή σας, την παραλαβή ή το ενδιαφέρον σας σε οποιαδήποτε από τις λίστες αλληλογραφίας μας ή τα ενημερωτικά δελτία μας.
 • Εάν είστε πελάτης: το όνομά σας, τα στοιχεία του εργοδότη, τα στοιχεία χρέωσης, τα στοιχεία των επισκέψεων σας και η αλληλογραφία και επικοινωνία σας με το προσωπικό μας και κάθε πληροφορία που μας παρέχεται από εσάς ή εξ ονόματός σας.

4. MARKETING ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ


Εάν είστε μάρκετινγκ ή επαγγελματική επαφή, μπορούμε να λάβουμε, να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Προώθηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου.
 • Για να σας προσκαλέσουμε σε εκδηλώσεις.
  Να αναπτύσσουμε και να διατηρούμε σχέσεις μαζί σας.
 • Να διαχειριζόμαστε τη σχέση μας με τις επιχειρηματικές επαφές μας και με τους πελάτες μας.
 • Για να σας στείλουμε υλικό μάρκετινγκ, ενημερωτικά δελτία και άλλες πληροφορίες.
 • Παρακολουθούμε και αναλύουμε το ενδιαφέρον σας για το υλικό που σας στέλνουμε.
 • Για να σας στείλουμε πληροφορίες μάρκετινγκ μέσω ταχυδρομείου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχετε αντιρρήσεις σε αυτό, και
 • Να λαμβάνετε, να συλλέγετε, να αποθηκεύετε και να δημοσιεύετε φωτογραφίες από εκδηλώσεις του Ομίλου.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, στηριζόμαστε γενικά στην συγκατάθεσή σας να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας μέσω του άμεσου μάρκετινγκ. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένου του σημείου όπου είμαστε ήδη σε επαφή μαζί σας, βασιζόμαστε στο νόμιμο συμφέρον μας να συνεχίσουμε να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με προϊόντα που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
Θα έχετε πάντα την ευκαιρία να σταματήσετε να λαμβάνετε επικοινωνίες μάρκετινγκ. Για την ταχυδρομική επικοινωνία μπορείτε να εξαιρεθείτε χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στην ενότητα 11. [Μπορείτε πάντα να εξαιρεθείτε από το μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο "διαγραφή" στο κάτω μέρος των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας στέλνουμε.]

5. ΧΡΗΣΤΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ


Εάν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα μας, ενδέχεται να λάβουμε, να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για να παρέχουμε, να βελτιώνουμε, να ελέγχουμε και να παρακολουθούμε την αποτελεσματικότητα της Ιστοσελίδας.
 • Για την παρακολούθηση μετρήσεων όπως ο συνολικός αριθμός επισκεπτών, τα δεδομένα επισκεψιμότητας και τα δημογραφικά πρότυπα.
 • Για να διασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο στον ιστότοπο παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και να βελτιώσουμε την χρήση της ιστοσελίδας. και
 • Να σας ενημερώσουμε για τυχόν αλλαγές στην Ιστοσελίδα ή/και στις υπηρεσίες μας.
   

Λαμβάνουμε, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε αυτές τις προσωπικές πληροφορίες με βάση το νόμιμο συμφέρον μας για να διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία της Ιστοσελίδας και να αναλύσουμε ποιο περιεχόμενο ενδιαφέρει τους επισκέπτες. Αυτό μας βοηθά να διατηρήσουμε την Ιστοσελίδα διαθέσιμη και να βελτιώνουμε την εμπειρία σας όταν την επισκέπτεστε.


6. ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

Ως υφιστάμενος πελάτης, ενδέχεται να λάβουμε, να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για την διεξαγωγή διοικητικών, τιμολογιακών και επιχειρησιακών διαδικασιών.
 • Για να ελέγξουμε και να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε αλληλογραφία ή ερωτήματα που μας στείλετε.
 • Για την παρακολούθηση των επιπέδων πωλήσεων και την αναθεώρηση των προτύπων πωλήσεων
 • Για να διεξάγουμε ελέγχους δέουσας επιμέλειας.
 • Για να εκπληρώσουμε τις παραγγελίες και να συμμορφωθούμε με τις υποχρεώσεις μας βάσει οποιασδήποτε σύμβασης πώλησης, μπορεί να έχουμε μαζί σας.
 • Για την επεξεργασία οποιωνδήποτε χρηματικών πληρωμών και τη διαχείριση του λογαριασμού σας.
 • Για να συνάψουμε συμβατικές σχέσεις με τον οργανισμό με τον οποίο είστε συνδεδεμένος.
 • Για να σας στέλνουμε πληροφορίες μάρκετινγκ. Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 4 της παρούσας ανακοίνωσης.
 • Για να συμμορφωθούμε με το εφαρμοστέο δίκαιο εταιρειών του Κράτους Μέλους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Λαμβάνουμε, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους παραπάνω σκοπούς με βάση τις ακόλουθες νομικές βάσεις:

 • το νόμιμο συμφέρον μας ώστε να διασφαλίσουμε τη λειτουργία της επιχείρησής μας και τη διατήρηση της πελατειακής σχέσης μας μαζί σας.
 • την αναγκαιότητα για να συνάψουμε και να εκτελέσουμε μια σύμβαση μαζί σας.
 • την ανάγκη να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα προκειμένου να συμμορφωθούμε με μια νομική υποχρέωση βάσει του ισχύοντος δικαίου του κράτους μέλους και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία υπαγόμαστε.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να μας δώσετε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για να μπορέσουμε να τα επεξεργαστούμε για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω, δεν θα είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε υπηρεσίες ή να σας πουλήσουμε προϊόντα.

7. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΑΣ


Ανάλογα με τις συναλλαγές σας με εμάς, ενδέχεται να αποκαλύψουμε μερικά ή όλα τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε και να αποκτήσουν στοιχεία για εσάς τα ακόλουθα μέρη: μέλη και μετόχοι του Ομίλου, πάροχοι υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης, πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής & ιστοτόπων, εταιρίες PR, εκτυπωτικές εταιρίες, διαφημιστικά γραφεία και άλλοι προμηθευτές, άλλα άτομα στον οργανισμό μας, τρίτα μέρη που συμμετέχουν στη διοργάνωση εκδηλώσεων ή εμπορικών εκθέσεων, επαγγελματίες συμβούλους όπως φορολογικούς ή νομικούς συμβούλους, συμβούλους και λογιστές, ρυθμιστικές αρχές και δημόσιους φορείς) και τρίτους σε σχέση με την πώληση ή αγορά του Ομίλου ή περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στον Όμιλο.

8. ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΑΣ


Μπορεί να μεταφέρουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ("ΕΟΧ") σε άλλα μέλη του Ομίλου και σε άλλους παραλήπτες. Ορισμένοι παραλήπτες (οι τρίτοι προμηθευτές υπηρεσιών μας και άλλες εταιρίες του Ομίλου Smurfit Kappa) που επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό μας ενδέχεται να μεταφέρουν τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός του ΕΟΧ σε χώρα που δεν παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας στα προσωπικά σας δεδομένα. Όταν συμβαίνουν τέτοιες μεταβιβάσεις, η πολιτική μας είναι ότι: α) δεν συμβαίνουν χωρίς προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότησή μας. και β) ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή κατάλληλη συμφωνία μεταφοράς για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων. Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τέτοιου είδους μεταφορές, επικοινωνήστε με τον Αντιπρόσωπό μας για την Προστασία των Δεδομένων, των οποίων οι λεπτομέρειες παρατίθενται στην ενότητα 11 της παρούσας ανακοίνωσης.


9. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


Σε γενικές γραμμές, είναι πιθανό να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για αυτό που θεωρούμε εύλογη περίοδο μετά την πραγματοποίηση επαφών για σκοπούς μάρκετινγκ. Μόλις διαπιστώσουμε ότι δεν χρειάζεται πλέον να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα τα διαγράψουμε από τα συστήματά μας.
Λάβετε υπόψη ότι υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, για παράδειγμα εάν επεξεργαζόμαστε μια συνεχιζόμενη αξίωση ή πιστεύουμε καλή τη πίστη ότι ο νόμος ή ένας σχετικός ρυθμιστικός φορέας μπορεί κατά την άποψή μας να αναμένει ή να απαιτήσει από εμάς να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το χρονικό διάστημα που θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Αντιπρόσωπο Προστασίας Δεδομένων των οποίων οι λεπτομέρειες παρατίθενται στην ενότητα 11 της παρούσας ανακοίνωσης.

10. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΕΞΑΣΚΗΣΕΤΕ


Έχετε έναν αριθμό δικαιωμάτων σε σχέση με τα Προσωπικά σας Δεδομένα, τα οποία παρατίθενται σε αυτή την ενότητα 10. Συγκεκριμένα, αυτά τα δικαιώματα περιλαμβάνουν το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων όταν η επεξεργασία αυτή πραγματοποιείται για τα νόμιμα συμφέροντά μας. Σημειώστε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα δικαιώματα αυτά μπορεί να μην είναι απόλυτα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Δικαίωμα Διαμαρτυρίας Έχετε το δικαίωμα να αντιτεθείτε ανά πάσα στιγμή στην διαδικασία επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων όπου επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Στοιχεία στη νομική βάση της επίτευξης των νόμιμων συμφερόντων μας. Όταν επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας, φροντίζουμε να εξετάσουμε και να εξισορροπήσουμε τυχόν πιθανές επιπτώσεις σε εσάς και τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων σας. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για δραστηριότητες στις οποίες τα συμφέροντά μας υπερβαίνουν τις επιπτώσεις σε σας (εκτός εάν έχουμε τη συγκατάθεσή σας ή εάν άλλως απαιτείται ή επιτρέπεται από το δίκαιο των κρατών μελών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης). 
Δικαίωμα Πρόσβασης Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των Προσωπικών Δεδομένων που διατηρούμε για εσάς και να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες που έχουμε σχετικά με εσάς. Θα σας χρεώσουμε μόνο για την υποβολή μιας τέτοιας αίτησης, όπου θεωρήσουμε ότι το αίτημά είναι αδικαιολόγητο ή υπερβολικό.
Δικαίωμα Αποκατάστασης Έχετε το δικαίωμα να ενημερώσετε ή να διορθώσετε τυχόν ανακριβή προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. 
Δικαίωμα Κατάργησης Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί επίσης να διαγράψετε τα προσωπικά σας στοιχεία, για παράδειγμα αν ασκήσετε το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε (βλ. Παρακάτω) και δεν έχουμε επιτακτικό λόγο για να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα ή εάν δεν απαιτούμε πλέον τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση.
Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να περιορίσουμε την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και αν πιστεύετε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που διατηρούμε για εσάς είναι ανακριβή ή η χρήση από εμάς των πληροφοριών σας είναι παράνομη. Εάν ασκήσετε έγκυρα αυτό το δικαίωμα, θα αποθηκεύσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα και δεν θα προβούμε σε καμία άλλη επεξεργασία μέχρι να επιλυθεί το ζήτημα.
Δικαίωμα στη Φορητότητα Δεδομένων Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να σας παρέχουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα τα οποία μας δώσατε σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να διαβιβάσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας όταν αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Αυτό το δικαίωμα σας προκύπτει μόνο όταν: (1) επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τη συγκατάθεσή σας ή όπου είναι απαραίτητο να εκτελέσουμε τη σύμβασή μας μαζί σας. και (2) η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα.  

Μπορείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα υποβάλλοντας γραπτή αίτηση στον Αντιπρόσωπό μας για την Προστασία Δεδομένων στην Jennifer Victory, Beech Hill Drive, Clonskeagh, Dublin 4.

Θα σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε ενέργεια που αναλαμβάνεται κατόπιν του αιτήματός σας σχετικά με οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση το αργότερο εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματός σας. Μπορούμε να παρατείνουμε αυτό το διάστημα μέχρι και 2 μήνες, αν χρειαστεί, ωστόσο θα σας ενημερώσουμε αν προκύψει αυτό. Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας όταν θελήσετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων σας.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να καταθέσετε καταγγελία στην Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. www.dataprotection.ie.

11. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ & ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ


Μπορούμε να τροποποιήσουμε την παρούσα Ανακοίνωση συνολικά ή εν μέρει, κατά την απόλυτη κρίση μας. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα ισχύσουν αμέσως μόλις σας ανακοινώσουμε την αναθεωρημένη πολιτική μας.Εάν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή αποφασίσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με τρόπο σημαντικά διαφορετικό από αυτόν που αναφέρεται στην παρούσα ανακοίνωση ή σας αποκαλύψαμε την στιγμή της συλλογής τους, θα σας ειδοποιήσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομείου και θα έχετε την επιλογή ως προς το αν θα χρησιμοποιήσουμε ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα με τον καινούργιο τρόπο.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτήση, σχόλια ή ανησυχίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης ή επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων από την Εταιρεία, υποβάλατε γραπτώς την ερώτηση, το σχόλιο ή την ανησυχία σας στον Αντιπρόσωπό μας για την Προστασία Δεδομένων στο jennifer.victory@smurfitkappa.com ή ταχυδρομικά στη Jennifer Victory, Smurfit Kappa Group, Beech Hill, Clonskeagh, Dublin 4, Ireland.