Rovnako, ako mnoho iných webových stránok, aj my používame a uchovávame súbory cookie na vašom počítači. Tieto súbory cookie sa používajú na zlepšenie našej webovej stránky a poskytujú vám viac personalizované služby , ako na webovej stránke, tak i cez iné médiá. Ďalšie informácie nájdete v časti „Politika používania súborov cookie“.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Zásady používania súborov cookie
 

1. Úvod

Skupina Smurfit Kappa Group (ďalej my, nás a naše) spravuje webovú stránku www.smurfitkappa.com. Zaviazli sme sa chrániť a rešpektovať vaše právo na súkromie. Tieto Zásady používania súborov cookie (spoločne s naším Vyhlásením o ochrane osobných údajov a všetkými ostatnými uvedenými dokumentmi) stanovujú základy používania súborov cookie na tejto webovej stránke. Pred používaním našej webovej stránky si pozorne prečítajte nasledujúce informácie a ak budete mať nejaké otázky o týchto zásadách alebo ak s nimi nesúhlasíte, obráťte sa na nás na adrese web@smurfitkappa.com

Tieto zásady môžeme z času na čas meniť aktualizovaním stránky. Túto stránku by ste mali z času na čas sledovať, aby sa zaručilo, že so zmenami súhlasíte. Tieto zásady platia od 1. október 2015.

2. Čo sú súbory cookie?

Súbory cookie sú malé dátové súbory, ktoré ukladajú informácie na pevnom disku alebo v prehliadači. To znamená, že naša webová stránka rozpozná, že ste ju už predtým navštívili. Zjednodušujú vám zachovať si preferencie na webových stránkach a keď vidíme, ako používate webovú stránku, môžeme ju prispôsobiť vašim preferenciám a merať jej využiteľnosť.

3. Na čo používame súbory cookie

Môžeme zhromažďovať informácie o vašom počítači vrátane, ak sú k dispozícii, vašej adresy IP, operačného systému a typu prehliadača pre správu systému s cieľom zaznamenať informácie o relácii alebo pomôcť vám odpovedať na otázky v súvislosti s našimi službami. V niektorých prípadoch to môžu byť iba štatistické údaje o tom, akým spôsobom prehliadate našu webovú stránku.

Z rovnakých dôvodov môžeme pomocou súboru cookie, ktorý je uložený na pevnom disku vášho počítača, získať informácie o tom, ako používate webovú stránku. Súbory cookie obsahujú informácie, ktoré sa prenášajú na pevný disk počítača. Súbory cookie nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku a poskytovať lepšie a viac prispôsobené služby. Tieto súbory nám umožňujú:

 • odhadnúť frekvenciu a spôsoby používania,
 • ukladať informácie o vašich preferenciách, čo nám umožňuje prispôsobiť našu webovú stránku podľa vašich individuálnych záujmov,
 • a rozpoznať vás, keď sa vrátite na webovú stránku.

4. Ktoré súbory cookie používame

Nižšie sú uvedené súbory cookie, ktoré používame na našej webovej stránke:

Názov súboru cookie:  __utma 

 • Typ súboru cookie: Google Analytics 
 • Dôvod použitia: Služba Google Analytics používa tento súbor na sledovanie počtu návštev návštevníka na stránke, ktorá prináleží súboru cookie, a kedy vykonal prvú a poslednú návštevu. Služba Google Analytics používa informácie z tohto súboru cookie na výpočet udalostí, ako sú nové relácie a návštevy.

Názvy súborov cookie __utmb and __utmc

 • Typ súborov cookie : Google Analytics  
 • Dôvod použitia : Tieto súbory cookie spolupracujú pri výpočte doby trvania návštevy. Súbor __utmb preberá presný časový údaj vstupu návštevníka na stránku a súbor __ utmc preberá presný časový údaj opustenia stránky návštevníkom. Platnosť súboru __utmb vyprší na konci relácie. Súbor __utmc čaká 30 minút a potom jeho platnosť vyprší. Súbor __utmc nemôže žiadnym spôsobom rozpoznať, kedy používateľ zatvorí svoj prehliadač alebo opustí webovú stránku, preto čaká 30 minút na ďalšie zobrazenie stránky, a ak sa tak nestane, jeho platnosť vyprší.

Názov súboru cookie  __utmz 

 • Typ súboru cookie: Google Analytics 

 • Dôvod použitia Tento súbor cookie sleduje miesto, odkiaľ návštevník pochádza, aký vyhľadávací nástroj ste použili, na ktorý odkaz bolo kliknuté, aké kľúčové slovo bolo použité a v ktorej časti sveta ste sa nachádzali v čase vstúpenia na webovú stránku. Jeho platnosť vyprší za 15 768 000 sekúnd – alebo za 6 mesiacov. Týmto spôsobom služba Google Analytics rozpoznáva, komu a k akému zdroju/médiu/kľúčovému slovu sa má priradiť kredit za cieľovú konverziu alebo elektronickú transakciu.

 • Názov súboru cookie NLSessionCwwwsmurfitkappa

 • Typ súboru cookie : Súbor cookie založený na relácii

 • Dôvod použitia: Tento súbor cookie založený na relácii vytvárajú servery UAG (Unified Access Gateway) (Jednotná vstupná brána) spoločnosti SKG. Server UAG je prvý vstupný bod na webovú stránku a tieto súbory cookie zaznamenávajú vaše relácie a server, na ktorý ste sa pripojili. Po opustení tejto stránky sa tento súbor cookie vymaže. Jeho platnosť vyprší na konci relácie.

Typ súboru cookie: Názov súboru cookie: WhlWFLB 

 • Typ súboru cookie : Súbor cookie založený na relácii
 • Dôvod použitia : Tento súbor cookie založený na relácii vytvárajú servery UAG (Unified Access Gateway) (Jednotná vstupná brána) spoločnosti SKG. Server UAG je prvý vstupný bod na webovú stránku a tieto súbory cookie zaznamenávajú vaše relácie a server, na ktorý ste sa pripojili. Po opustení tejto stránky sa tento súbor cookie vymaže. Jeho platnosť vyprší na konci relácie.  

Na našich webových stránkach používame nasledujúce typy cudzích súborov cookie:

Názov súboru cookie: __hstc

 • Tretia strana: Hubspot
 • Typ súboru cookie: Sledovací súbor cookie
 • Dôvod použitia: Hlavný súbor cookie na sledovanie návštevníkov. Obsahuje: doménu, utk (pozri nižšie), počiatočnú časovú stopu (prvá návšteva), poslednú časovú stopu (posledná návšteva), aktuálnu časovú stopu (táto návšteva), a počet relácií (ktorý sa navyšuje pri každej ďalšej relácii - návšteve) (Platnosť: 2 roky)

Názov súboru cookie: hubspotutk

 • Tretia strana: Hubspot

 • Typ súboru cookie: Sledovací súbor cookie

 • Dôvod použitia: Tento súbor cookie sa používa na sledovanie totožnosti návštevníka. Tento súbor cookie sa pri odoslaní formulára odovzdáva do HubSpot a používa sa pri odstraňovaní duplicitných kontaktov. (Platnosť: 10 rokov)

Názov súboru cookie: __hssc

 • Tretia strana: Hubspot
 • Typ súboru cookie: Sledovací súbor cookie
 • Dôvod použitia: Súbor cookie na sledovanie jednotlivých relácií. Určuje, či  sa má navýšiť počet relácií a časovej stopy v súbore cookie __hstc. Obsahuje: doménu, počet prezretí (navyšuje sa pri každom prezretí stránky v rámci relácií), počiatočnú časovú stopu relácie. (Platnosť: 30 minút)

Názov súboru cookie: __hssrc

 • Tretia strana: Hubspot
 • Typ súboru cookie: Sledovací súbor cookie
 • Dôvod použitia: Tento súbor cookie sa nastaví vždy, keď HubSpot zmení súbor cookie relácie (dočasný súbor cookie). Nastaví sa jednoducho na hodnotu „1“ , a použije sa  na zistenie toho, či používateľ reštartoval prehliadač.  Ak tento súbor cookie pri spravovaní súborov cookie neexistuje, predpokladá sa, že je to nová relácia. (Platnosť: neobmedzená)

Názov súboru cookie: __hs_opt_out

 • Tretia strana: Hubspot
 • Typ súboru cookie: Súbor cookie relácie
 • Dôvod použitia: Tento súbor cookie je používaný funkciou opt-in v rámci politiky ochrany osobných údajov na uloženie záznamu o tom, že nemá používateľa opäť žiadať o prijatie súborov cookie. Tento súbor cookie sa nastaví vtedy, keď je používateľom ponúknutá možnosť odmietnutia používania súborov cookie. (Platnosť: 2 roky)

Názov súboru cookie: __hs_do_not_track

 • Tretia strana: Hubspot
 • Typ súboru cookie: Súbor cookie relácie
 • Dôvod použitia: Tento cookie sa nastaví vtedy, keď používatelia dostanú možnosť odhlásiť sa z používania súborov cookie a rozhodnú sa tak urobiť. Zablokuje sledovanie a personalizáciu. (Platnosť: 2 roky)

Názov súboru cookie: __hs_testcookie

 • Tretia strana: Hubspot
 • Typ súboru cookie: Súbor cookie relácie
 • Dôvod použitia: Tento súbor cookie sa používa na testovanie toho, či má návštevník aktivovanú podporu súborov cookie. (Platnosť: Súbor cookie relácie)

Názov súboru cookie: hsPagesViewedThisSession

 • Tretia strana: Hubspot
 • Typ súboru cookie: Súbor cookie relácie
 • Dôvod použitia: Tento súbor cookie sa používa na sledovanie prezretí stránky v rámci relácie. (Platnosť: Súbor cookie relácie)

Názov súboru cookie: hsfirstvisit

 • Tretia strana: Hubspot
 • Typ súboru cookie: Súbor cookie relácie 
 • Dôvod použitia: Tento súbor cookie sa používa na sledovanie prvej návštevy užívateľa (Platnosť: 10 rokov) 

5. Správa používania súborov cookie

Súbory cookie môžete odmietnuť alebo ich môžete zakázať aktiváciou nastavenia prehliadača, ktoré vám umožní odmietnuť nastavenie súborov cookie. Keď však zvolíte toto nastavenie, možno nebudete mať prístup k niektorým častiam webovej stránky alebo nebudete môcť používať naše služby. Ak prehliadač nenastavíte tak, aby odmietol súbory cookie, náš systém vygeneruje súbory cookie pri prihlásení na webovú stránku.

Ak chcete zistiť, ako to urobiť pre konkrétny prehliadač, kliknite na položku „pomocník“ v ponuke prehliadača alebo navštívte webovú stránku na lokalite www.allaboutcookies.org

Táto webová stránka používa službu Google Analytics na zhromažďovanie informácií o tom, ako ju návštevníci používajú. Súbory cookie, ktoré tento produkt používa, zhromažďujú informácie anonymným spôsobom a používajú ich rôzne webové stránky. Ak sa chcete vyhnúť sledovaniu službou Google Analytics v rámci všetkých webových stránok, navštívte lokalitu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov alebo nášho spôsobu používania súborov cookie na tejto webovej stránke, obráťte sa na nás na adrese web@smurfitkappa.com.

Cookie policy