Rovnako, ako mnoho iných webových stránok, aj my používame a uchovávame súbory cookie na vašom počítači. Tieto súbory cookie sa používajú na zlepšenie našej webovej stránky a poskytujú vám viac personalizované služby , ako na webovej stránke, tak i cez iné médiá. Ďalšie informácie nájdete v časti „Politika používania súborov cookie“.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Voda

​Voda je dôležitým prvkom nášho výrobného procesu a pochopili sme, že dostupnosť čistej vody je narastajúci celosvetový problém.   

Ciele

Naším cieľom je minimalizovať vplyv nášho používania vody a odpadových vôd na životné prostredie, vodné ekosystémy a rovnováhu vôd v oblastiach, v ktorých sa nachádzajú naše prevádzky. V oblastiach s nedostatkom čistej vody sme sa zaviazali pomáhať chrániť dostupnosť čistej vody pre miestne komunity, v ktorých pôsobíme.

Úlohy

Úžitková voda

  • Vykonať hodnotenie dopadu vodného hospodárstva našich prevádzok na životné prostredie v príslušných oblastiach a vypracovať vhodné opatrenia na regulovanie používania vody do roku 2017.

Odpadové vody

  • Znížiť relatívnu hodnotu chemickej spotreby kyslíka (CHSK) v našom systéme papierní o ⅓ do roku 2020 v porovnaní s rokom 2005 a posúdiť obsah zlúčením fosforu a dusíka v odpadových vodách konkrétnych papierní do konca roka 2015.