Rovnako, ako mnoho iných webových stránok, aj my používame a uchovávame súbory cookie na vašom počítači. Tieto súbory cookie sa používajú na zlepšenie našej webovej stránky a poskytujú vám viac personalizované služby , ako na webovej stránke, tak i cez iné médiá. Ďalšie informácie nájdete v časti „Politika používania súborov cookie“.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Trvalá udržateľnosť v obstarávaní

Trvalá udržateľnosť v obstarávaní podporuje dosiahnutie lepšej trvalej udržateľnosti našich procesov a výrobkov a bude prispievať k trvalému zásobovaciemu reťazcu našich zákazníkov.
 

Ciele

Naším cieľom je v zásobovacom reťazci spolupracovať len s partnermi, ktorí sú ochotní dodržiavať naše zásady trvalej udržateľnosti. Naším prístupom je angažovať našich zásobovateľov a žiadame ich, aby používali trvalo udržateľné postupy. Na zaručenie nepretržitého pokroku sa budú vykonávať audity a programy sledovania.

 

Úlohy

Hodnotenie rizík

  • Vykonávanie hodnotenia rizík dodávateľov v oblasti potravinovej bezpečnosti, technických listoch, bezpečnosti materiálov a nebezpečných látok.

Audity dodávateľov

  • Zavedenie systému auditov založeného na základných princípoch trvalej udržateľnosti v obstarávaní.  

Základné princípy trvalej udržateľnosti v obstarávaní

  • Zavedenie našich základných princípov trvalej udržateľnosti v obstarávaní u našich dodávateľov.