Rovnako, ako mnoho iných webových stránok, aj my používame a uchovávame súbory cookie na vašom počítači. Tieto súbory cookie sa používajú na zlepšenie našej webovej stránky a poskytujú vám viac personalizované služby , ako na webovej stránke, tak i cez iné médiá. Ďalšie informácie nájdete v časti „Politika používania súborov cookie“.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Angažovanosť v komunitách

Angažovanosť v komunitách je kľúčová zodpovednosť spoločnosti, ktorá sa už praktizuje v mnohých oblastiach, v ktorých máme prevádzky.
 

Ciele

Naším cieľom je pozitívne prispievať k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju komunít, v ktorých máme česť pôsobiť, poskytovaním zamestnania a reagovaním na sociálne potreby komunít. Snažíme sa stať sa integrálnou súčasťou miestnych komunít podporou aktivít a sústredením sa na programy podpory komunít napríklad v oblasti zdravia a vzdelávania.

Úlohy

Kvalita života

  • Nadácie skupiny Smurfit Kappa pre 100 000 ľudí v miestnych komunitách do roku 2020 vynaložením 1 millióna € ročne na vzdelávanie detí a 1 milióna € ročne na vedecký výskum napríklad biodiverzity.

Zamestnanosť a vzdelávanie na miestnej úrovni

  • V každej krajine, v ktorej pôsobíme, začleniť do tímov miestneho manažmentu (na úrovni papierne alebo závodu) najmenej 90 % miestnych obyvateľov.