Rovnako, ako mnoho iných webových stránok, aj my používame a uchovávame súbory cookie na vašom počítači. Tieto súbory cookie sa používajú na zlepšenie našej webovej stránky a poskytujú vám viac personalizované služby , ako na webovej stránke, tak i cez iné médiá. Ďalšie informácie nájdete v časti „Politika používania súborov cookie“.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

REACH

REACH je naradenie Európskej únie o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzení používania chemických látok.

Nariadenie REACH nás najviac ovplyvňuje ako používateľa chemických látok. Preto úzko spolupracujeme s dodávateľmi chemických látok, aby sa zaručilo, že spĺňajú povinnosti vyplývajúce z nariadenia. K týmto požiadavkám patria záruky, že chemické látky, ktoré zavádzame do výrobkov, neobsahujú žiadnu látku vzbudzujúcu veľké obavy v koncentrácii prekračujúcej úroveň bezpečného prahu. Naše oddelenie obstarávania nám zabezpečuje efektívny postup splnenia tejto úlohy.

Okrem toho, naše sulfátové celulózky tiež vyrábajú chemické látky (výluhy, talový olej, talové mydlo a terpentín).

Odborníci na implementáciu nariadenia REACH

V prvej etape, skôr ako nariadenie REACH nadobudlo platnosť, sme určili odborníkov na implementáciu nariadenia REACH, aby sa zaručilo, že všetky naše prevádzky v EÚ budú načas spĺňať požiadavky nariadenia REACH. K ich povinnostiam patrí:

  • dôkladné hodnotenie súčasných a budúcich vplyvov zákonov na našu činnosť a portfólio našich výrobkov,
  • spoluopráca so zákazníkmi a zabezpečenie úplných a aktuálnych informácií o pozícii našich výrobkov z hľadiska nariadenia REACH a súvisiacich predpisov.

Naše závody na výrobu primárnych vlákien

Všetky naše európske závody na výrobu primárnych vlákien už načas zaregistrovali príslušné vedľajšie produkty vznikajúce v procese výroby sulfátovým spôsobom.

Naše záväzky

Budeme proaktívne sledovať vývoj nariadenia REACH a najmä aktualizácie zoznamu látok navrhovaných na zahrnutie (látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy), a tak odhadovať možné dôsledky pre všetky naše výrobky a vhodne tieto dôsledky zmierňovať.

Primárne vlákna

Veľmi aktívne spolupracujeme s dodávateľmi, aby sa zaručilo, že všetko drevo, ktoré používame, má trvalo udržateľný pôvod.

Viac o primárnych vláknach