Rovnako, ako mnoho iných webových stránok, aj my používame a uchovávame súbory cookie na vašom počítači. Tieto súbory cookie sa používajú na zlepšenie našej webovej stránky a poskytujú vám viac personalizované služby , ako na webovej stránke, tak i cez iné médiá. Ďalšie informácie nájdete v časti „Politika používania súborov cookie“.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Bezpečnosť výrobkov a nariadenie REACH

​Pevný záväzok v oblasti bezpečnosti výrobkov

Oddelenie pre bezpečnosť výrobkov

Naše laboratórium vykonáva výskum a implementuje rozvojové projekty v oblasti kontaktu s potravinami. Testujeme čistotu našich výrobkov z papiera a lepenky vo všetkých etapách výroby od konštrukcie po expedíciu.

Výrobky analyzujeme podľa požiadaviek rôznych európskych a národných zákonov. Toto laboratórium je treťou stranou akreditovanou podľa noriem kvality ISO 17025 na testovanie a kalibráciu laboratórií.

Obaly a kontakt s potravinami

Sledujeme vývoj predpisov vo všetkých krajinách a v rámci papierenského priemyslu sme veľmi aktívni v oblasti problematiky bezpečnosti výrobkov na európskej a národnej úrovni.

Významná časť našich obalov je určená pre poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel. Pre tieto obaly zaručujeme, že potraviny sa môžu bezpečne baliť do našich výrobkov bez ohľadu na to, či budú v priamom alebo nepriamom kontakte s obalom.

Výsledkom nášho systematického prístupu je nulový počet prípadov nedodržania predpisov alebo dobrovoľných kódexov v oblasti bezpečnosti výrobkov a zodpovednosti za výrobky.

Potraviny a bezpečnostné výstrahy

Neustále monitorujeme našu výkonnosť, čo sa týka potravinovej bezpečnosti a hygieny. Umožňuje nám to rýchlo a efektívne reagovať na každé podozrenie trhu alebo potravinové bezpečnostné výstrahy vydávané európskymi alebo národnými úradmi.

Legislatíva a predpisy

Európske predpisy platné pre obaly určené na kontakt s potravinami boli v priebehu posledných rokov prepracované a sprísnené. Implementácia Pokynov pre správnu výrobnú prax (GMP) v papierenských závodoch a spracovateľských prevádzkach na výrobu obalov určených na kontakt s potravinami sa teraz vyžaduje zo zákona.

Dodržiavame nielen zákony o zdravotných a bezpečnostných aspektoch našich výrobkov, ale súhlasili sme aj s dobrovoľnými kódexmi správania, ktoré sú okrem iného založené na smernici OECD pre nadnárodné podniky.

Kritériá zdravia a bezpečnosti

Pretože mnoho našich výrobkov sa používa ako prepravné obaly, zaručujeme, že naše výrobky sú bezpečné a ich používanie a manipulácia s nimi je jednoduchá.

REACH

REACH je naradenie Európskej únie o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzení používania chemických látok. Nariadenie REACH nás najviac ovplyvňuje ako používateľa chemických látok.

Zistite viac o REACH