Rovnako, ako mnoho iných webových stránok, aj my používame a uchovávame súbory cookie na vašom počítači. Tieto súbory cookie sa používajú na zlepšenie našej webovej stránky a poskytujú vám viac personalizované služby , ako na webovej stránke, tak i cez iné médiá. Ďalšie informácie nájdete v časti „Politika používania súborov cookie“.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Kódex obchodného správania

Náš Kódex obchodného správania jasne stanovuje našu pozíciu v súvislosti so súladom so zákonmi, dodržiavaním etických noriem a záväzok našim ľuďom.

Naším kľúčovým cieľom je zaručiť, že našu činnosť vykonávame v súlade s najvyššími etickými normami.

Náš Kódex obchodného správania je vysoko hodnotený a zakladá sa na nasledujúcich medzinárodných dohodách a kódexoch:

  • deklarácia o základných zásadách a právach pri práci Medzinárodnej organizácie práce (MOP) (základné dohody)
  • všeobecná deklarácia ľudských práv OSN
  • smernica OECD pre nadnárodné podniky
  • dohoda UN Global Compact

Celý kódex platí pre všetky naše spoločnosti a ich zamestnancov. Vysvetlili sme, že za osobnú a profesionálnu integritu zodpovedá každý zamestnanec. Okrem Kódexu obchodného správania môžu zamestnanci hlásiť (potenciálne) priestupky podľa kódexu „oznamovania“ zásad hlásenia v dobrej viere.

Na zvýšenie účinnosti sme pre najdôležitejšie oblasti trvalej udržateľnosti pripravili aj konkrétne vyhlásenia. Tieto vyhlásenia o zásadách pokrývajú oblasti životného prostredia, trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch, trvalej udržateľnosti v oblasti obstarávania, sociálneho občianstva a bezpečnosti a ochrany zdravia.

Najnovšia správa o udržateľnosti

Pozrite si ďalšie publikácie

Zásady

Máme súbor kódexov správania a zásad, ktoré pokrývajú mnohé oblasti súvisiace s našimi výrobnými a riadiacimi postupmi.

Prečítajte si naše zásady