Rovnako, ako mnoho iných webových stránok, aj my používame a uchovávame súbory cookie na vašom počítači. Tieto súbory cookie sa používajú na zlepšenie našej webovej stránky a poskytujú vám viac personalizované služby , ako na webovej stránke, tak i cez iné médiá. Ďalšie informácie nájdete v časti „Politika používania súborov cookie“.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Členstvo a spolupráca

Sme nadnárodná organizácia. Naša činnosť podlieha zákonom a predpisom určeným jurisdikciami, v ktorých pôsobíme.

Ako člen sa aktívne zúčastňujeme práce alebo sme členmi mnohých organizácií a iniciatív v oblasti environmentálnych hlásení a hlásení o trvalej udržateľnosti.

Patria k nim:

  • Výmena etických údajov dodávateľov (Sedex)
  • Sieť pre ekologickú stopu vody (WFN)
  • Svetová podnikateľská rada pre udržateľný rozvoj (prostredníctvom pobočky v Kolumbii)
  • Systém spotrebiteľského reťazca lesných produktov (FSC®)
  • UN Global Compact


Prijali sme proaktívnu pozíciu v rôznych záležitostiach týkajúcich sa podnikania, s našimi stanoviskami oboznamujeme zúčastnené strany priamo alebo prostredníctvom organizácií zastupujúcich odvetvia, ako sú:

  • CEPI
  • FEFCO, na úrovni skupiny a prostredníctvom viacerých národných asociácií výrobcov vlnetej lepenky  
  • International Corrugated Cases Association (ICCA)
  • Európska asociácia výrobcov vriec z kraftového papiera (Eurokraft)
  • Asociación de Corrugadores del Caribe Centro y Sur América (ACCCSA)


Úzko spolupracujeme so zamestnávateľskými a zamestnaneckými konfederáciami v rôznych krajinách.

V 2010 sme podpísali dohodu United Nations Global Compact, svetovú iniciatívu o firemnom občianstve. Ako súčasť tohto  záväzku budeme podávať správy o aktivitách a výsledkoch v oblasti spoločenskej zodpovednosti našej korporácie v každoročnej Správe o vývoji (COP). Ako východiskový bod pre toto oznamovanie sa použije Správa o trvalo udržateľnom rozvoji.

Najnovšia správa o udržateľnosti

Zobraziť viac publikácií