Rovnako, ako mnoho iných webových stránok, aj my používame a uchovávame súbory cookie na vašom počítači. Tieto súbory cookie sa používajú na zlepšenie našej webovej stránky a poskytujú vám viac personalizované služby , ako na webovej stránke, tak i cez iné médiá. Ďalšie informácie nájdete v časti „Politika používania súborov cookie“.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Riadenie

Trvalo udržateľný rozvoj je základným princípom všetkých stránok našej činnosti a aktivít.


Správna rada

Správna rada má celkovú zodpovednosť za zaručenie našej primeranej úlohy pri podpore agendy reálneho trvalo udržateľného rozvoja v sektore obalov na báze papiera. Vývoj a implementáciu našich zásad v tejto oblasti podporuje generálny riaditeľ.

Riadiaci výbor skupiny

Riadiaci výbor skupiny stanovuje stratégiu a ciele trvalo udržateľného rozvoja na úrovni výkonného manažmentu a hodnotí pokrok dosiahnutý pri plnení našich záväzkov. Tento výbor sa skladá z najdôležitejších vedúcich pracovníkov vrátane troch výkonných riaditeľov (generálny riaditeľ skupiny, výrobný riaditeľ skupiny a vedúci finančného oddelenia skupiny), manažmentu každej divízie a personálnych riaditeľov centrály skupiny.

Pracovná skupiny pre trvalú udržateľnosť

Riadiaci výbor skupiny podporuje pracovná skupina pre trvalú udržateľnosť, ktorá sa skladá z kľúčových zástupcov všetkých hlavných výrobných divízií v Európe a Amerike, ako aj zástupcov centrály. Úlohou pracovnej skupiny je monitorovať dosahovanie cieľov pomocou širokej škály indikátorov trvalej udržateľnosti a podporovať myšlienku zlepšovania trvalej udržateľnosti v našich vzťahoch so zákazníkmi, dodávateľmi a všeobecne s naším okolím. Pracovná skupina zodpovedá aj za prípravu a výrobu našej každoročnej Správy o trvalo udržateľnom rozvoji.

 

Zásady

Máme súbor kódexov správania a zásad, ktoré pokrývajú mnohé oblasti súvisiace s našimi výrobnými a riadiacimi postupmi.

Stiahnite si naše zásady