Rovnako, ako mnoho iných webových stránok, aj my používame a uchovávame súbory cookie na vašom počítači. Tieto súbory cookie sa používajú na zlepšenie našej webovej stránky a poskytujú vám viac personalizované služby , ako na webovej stránke, tak i cez iné médiá. Ďalšie informácie nájdete v časti „Politika používania súborov cookie“.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Voda

​Naša výroba závisí od tohto prírodného zdroja, a preto je pre nás mimoriadne dôležitá tak dostupnosť vody, ako aj dôsledky nášho používania vody.

Papierenský priemysel si vodu väčšinou požičiava, na rozdiel od spotrebúvania. Významné objemy vody sa spracujú, ale po úprave v moderných čističkách vôd sa viac ako 90% odberu vody vracia do vodnej sústavy, z ktorej sa voda čerpala.

Doteraz dosiahnuté výsledky

  • Dokončili sa hodnotenia rizík znečistenia vôd v jedenástich papierňach
  • V roku 2017 sme dosiahli významný medzník tým, že sme znížili spotrebu chemickej spotreby kyslíka (COD) o 1/3 na tonu vyrobeného papier o tri roky skôr, než sa očakávalo

Dlhodobý záväzok

  • Prijali sme súbor cieľov OSN o trvalo udržateľnom rozvoji (SDGs) na rok 2030, ktoré boli stanovené v septembri 2015
  • Prijali sme 17 cieľov vrátane ochrany života pod vodnou hladinou, ochrany čistej vody a hygieny, na zmiernenie chudoby, na ochranu planéty a na zabezpečenie prosperity jednotlivých cieľov
  • Budeme naďalej prispievať k realizácii týchto cieľov počas nasledujúcich 15 rokov.

Podporujeme iniciatívy na vypracovanie noriem „ekologickej stopy vody“ a noriem hospodárenia s vodou. Začiatkom roku 2011 sme sa zapojili do Siete pre ekologickú stopu vody, ktorá je na čele prípravy takýchto noriem. Prispievame a aktívne sa zúčastňujeme rozvoja metodík trvalej udržateľnosti pre naše odvetvie.

Dlhodobé záväzky

Venujeme sa sústavnému zlepšovaniu trvalo udržateľnej výkonnosti a prijali sme štyri dlhodobé záväzky.

Viac o našich dlhodobých záväzkoch